Lugu: yksikkö da monikko

Substantiivoi käytetäh yksikös da monikos. Yksikkyö käytetäh, konzu pagin on yhtes ezinehes: kodi, ikkun, kivi, suo, ristikanzu, piä, kieli, tiähti, substantiivu, vardalo, tunnus. Monikkuo käytetäh, konzu pagin on mones ezinehes: koit, ikkunat, kivet, suot, ristikanzat, kielet, tiähtet, substantiivat, vardalot.

Toiči yksikkyö käytetäh monikon merkičykses: On olemas toizii substantiivoi, kudamii käytetäh vaiku monikos. Täh joukkoh kuulutah.

Lugutunnus

Yksikös substantiivoil ei ole lugutunnustu. Monikon lugutunnukset ollah -t, -loi, -löi da -i.

Tunnus -t

Tunnustu -t käytetäh nominatiivas da akkuzatiivas: Tytöt kävelläh pihal. Minä kučun tytöt kodih.

Tunnus -loi, -löi

Tunnus -loi, -löi liittyy vardaloh, kudaman lopus on:

Tunnus -i

Tunnus -i liittyy vardaloh, kudaman lopus on:

Substantiivoin lugutunnuksien taulukko

Vardalon loppuvokali Tunnus
lyhyt vokali u, y, o, ö, i loi, löi
pitky vokali ii, uu, yy loi, löi
diftongu loi, löi
lyhyt vokali a, ä i
lyhyt vokali e i