Vokalivaihtelu

Sanoin taivuttajes vardalon loppuvokali toiči muuttuu: Se Sidä sanotah vokalivaihtelukse.

Ei vaihtellahes vardalon loppuvokalit u, y, i: vilu-vilu|u; kyly-kyly|y; kaži-kaži|i.

Harvah vaihtellahes vardalon loppuvokalit o, ö. Vokalivaihtelu o>u, ö>y tapahtuu vaiku yksikön partitiivas: kolo kolu|o; kello, kellu|o.

Puaksuh vaihtellahes vardalon loppuvokalit a, ä, e. Se tapahtuu nominoin da verbilöin taivuttajes.

Vardalon loppudiftongat vaihtellahes diftongoinke: ai>ua; ei>ie; äi>iä. Nämmä vokalivaihtelut tapahtutah substantiivoin da adjektiivoin taivuttajes:
vokalivaihtelu
miminke vaihteleh
oöuyeiø
a+ + + +
ä +++
e++ ++
o +
ö +