Kuujärvi
Meloudii da sanat: Mir Gal'perin
Kiändi: Tatjana Baranova
Kodi

Tiedy myö astui yksi mies, astujes oli selgy hies.
Siiriči jogi kandoi vien, čomendi tien.
Uskoi se mies, gu aigu roih, konzu häi nostau hyvän koin.
Hänelgi tottu ozua roih, sie omas kois.

Vaigiennu toiči matku roih, avukse pajuo panna voit.
Pajo se terväh kodih tuou, sih kodih tuou.
Kodih kus veräi avvoi on, kodih kus päčči lämmin on,
stolale pannah midä on, kai midä on.

Kodih sih tulla ainos voit, hengele hoivua kois sit suat.
Pahuot dai hyvyöt, midä roih, sie sanuo voit.
Kodi se sinuu vuottau myös, sinne voit tulla keskiyös.
Kohtu, kus rauhas olla voit, sie olet kois.