Internatsionala‭
Kiändi V. Rumjančev. (Jullattu Ruamma Urhakaldi kirjas.)
Nyt novškua kaiken ilman kevhät
Ken viluo, nälgiä nähnyh on.
Miän jogo veri tilka kiehuv
I borčuh varoin valmis on.

Kaikki vanha ilma pidäv juvrdua
I juvriloinke luvva pois,
Štobi ruadajin i kevhin viällä
Miän uvži ilma luadie voisj.

Tämä šuvrin kaikkie tora
Nyt jo jälgimäne liev
Internačionalah
Kaiken rahvahan viev.

Ni ken ei avta meilä piäššä
Ni čuari, jumala, ni ken,
Vain vägi ruadain i kevhin
Voiččov yksin luadie žen.

Štobi piäldä buržuida šordua voiččis
I omat elot kiskuo pois,
Pidäv ahjoloissa pidiä tulda
Štobi ravdua kuhmua taguo vois.

Tämä šuvrin kaikkie tora
Nyt jo jälgimäne liev
Internačionalah
Kaiken rahvahan viev.

Vain niillä mua, ken ruadua šuaččov,
Ken kaiken ijän ruadan on,
A ei ken muilla ruavvot ruattav
Ken muijen verdä juonun on.

I konža šuvri ukon jyry
Hiä piälöin piällä jyrähtäv,
Nin meilä varoin kuin i ennen
Päiväne šilloin čirahtav.

Tämä šuvrin kaikkie tora
Nyt jo jälgimäne liev
Internatsionalah
Kaiken rahvahan viev.