Čiganazet‭
rahvahanpajo ‬
Ajettih čiganazet
jarmankas kodih da kodih.
Ajettih dai azetuttih
juablokkupuun tyveh.

:,:
Eh, gulaičči, gulaičči, gulaičči,
brihaine čomaine, čomaine.
Ruskiezessa paidazessa
ylen oli hyväine
:,:

Yks čiganaine ei olluh vessel,
häi ei pajuo pajattanuh,
i čiganoin igruloi
ei vouse suvainnuh.

:,:

Kavotti häi uuličan,
kavotti häi koin da rodnoin,
kavotti häi neičykän,
kudamua suvaičči.

:,:

Kuzbo on se uuličča,
kuzbo on se koin da rodnoin,
kuzbo on se neičykkä,
kudamua suvaičči?

:,:

Vot löydi häi uuličan,
vot löydi häi koin da rodnoin,
vot löydi häi neičykän,
kudamua suvaičči.

:,:

Sinä neičyt rukkaine,
čoma ruskietukkaine,
minä siuda suvaičen,
tule minul mučoikse.

:,:

Ajettih čiganazet
jarmankas kodih da kodih.
Ajettih dai elettih
da svuadbazet piettih.

Eh, gulaičči, gulaičči, gulaičči,
brihaine čomaine, čomaine.
Ruskiezessa paidazessa
da šulkuzis paikkazis.