Kunnebo hävii Rastavan Lapsi‭?

Meijän pravoslaunois kirikkövuvves‭ ‬olemmo piässyh‭ ‬rastavanpyhäh.‭ ‬Sen‭ ‬miäräi‭ ‬40‭ ‬päivän piduhizekse‭ ‬Konstantinopol’an‭ ‬sobor vuvvennu‭ ‬1166.‭ ‬Erähät‭ ‬”ruočit‭” ‬toiči ihmetelläh:‭ ‬”Mibo se moine pyhä‭ ‬on‭?” ‬Hyvin tietäh,‭ ‬mi on‭ ‬Äijänpäivän iel olii Suuri‭ ‬Pyhä‭ – ‬a kuibo,‭ ‬viego pidäy‭ ‬pyhittiä enne Rastavuagi‭?

L’uteranskoil kiriköl on sežo‎ ‏nellän nedälin‭ ”‬vaikastumizen‭ ‬da molimizen aigu‭”‬,‭ ‬adventu.‭ ‬Vaigu mostu pyhitändän‭ ‬harakterii ei ole,‭ ‬kui‭ ‬pravoslaunois kirikös.‭ ‬No‭ ‬Hristosan roindua vuotetah‭ ‬yhtelläh mollembis kirikkölöis.‭ ‬Pravoslaunoloil rastavanpyhä‭ ‬on‭ ‬15.11.-‭ ‬24.12.‭ ‬Et‭ ‬puaksuh duumaiče,‭ ‬gu pyhitändy‭ ‬pideli jatkua ihan iče‭ ‬Rastavanpäiväh sah.‭ ‬Tarkah‭ ‬duumaijen emmo vois ni‭ ‬rastavaniellizen ehtän syvvä‭ ‬ni počinlihua emmogo nimittumii‭ ‬Rastavakse varustettuloi‭ ‬magieloi syömizii‭!‬ Liha,‭ ‬jäiččy,‭ ‬maidoproduktat‭ ‬ollah kiellettylöi syömizii‭ ‬… Midäbo jiäbi jällel‭?‬ Kala da kazvokset.‭ ‬Nethäi‭ ‬ollah pyhitändyaijan syömizet.‭ ‬A eibo se pahakse ole ni‭ ‬ristikanzan tervehyöle.‭

Raja-Karjalas pyhitändiä‭ ‬oli ihan luonnolline dielo,‭ ‬ku omas muas suadih‭ ‬leibyvil’l’ua da kazvoksii:‭ ‬kartohkua,‭ ‬kapustua,‭ ‬morkouhkua,‭ ‬sv’oklua,‭ ‬lantuu,‭ ‬laukkua‭… ‬Mečäs kerättih‭ ‬siendy da marjua,‭ ‬Luadogas‭ ‬da paikallizis jogilois‭ ‬pyvvettih kalua keitettäväkse,‭ ‬suolattavakse da kuivattavakse.‭ ‬Ylen hyvin ollah‭ ‬mustoh jiädy pikoipienet‭ ‬kuivatut kalazet,‭ ”‬kidžut‭”‬.‭ ‬Net oldih meijän‭ ‬50-luvun‭ ‬lapsien‭ ”‬čipsit‭”! ‬No niilöis‭ ‬keitettih muamat hyviä keittuo,‭ ‬konzu muudu parembastu‭ ‬ei löydynyh.‭ ‬Syömizet‭ ‬ennevahnas oldih prostoit,‭ ‬magiet da huogehet.‭ ‬Eigo‭ ‬ni olluh vaigevuttu niilöin‭ ‬valmistajes:‭ ‬midä ei plital‭ ‬keitetty libo žuarittu,‭ ‬se‭ ‬päčis pastettih,‭ ‬padalantut‭ ‬da‭ ‬-morkouhkat,‭ ‬leivät da‭ ‬piiruat.‭ ‬Nygözet ristikanzat hyvin‭ ‬ollah opastuttu da tietäh,‭ ‬mittumat ollah tervehellizet‭ ‬syömistottumukset.‭ ‬Enne‭ ‬kaikkie moizet ristikanzat,‭ ‬kuduat opitah alendua‭ ‬omua viessua,‭ ‬ollah kalakazvosdijetas‭ ‬yhty mieldy.‭ ‬Sehäi andau paiči parembua‭ ‬ fiiziellisty tervehytty,‭ ‬vie ližäkse hengisty hyvinvoindua,‭ ‬da lopuškal vie‭ ‬elavuttau hengellisty elostu.‭ ‬Pyhitändäh da molindah hillendynnyh‭ ‬ristikanzu roih‭ ‬sobivakse vie suvaimah toiziigi.‭ ‬Häi rubieu ellendämäh‭ ‬Jumalan suurdu käskyy:‭ ‬”Suvaiče omassas lähimästy‭ ‬muga kui iččiedäs.‭” ‬No‭ ‬toinah vaigevin kaikis on‭ ‬opastuo olemah vaikkani‭ ‬da kuundelemah toizii.‭ ‬Tänäpäi‭ ‬jo meijän ymbäristö‭ ‬on moneh luaduh rauhatoi.‭ ‬Tämä hyvin nägyy Rastavua‭ ‬vuottajes.‭

Nedälit Rastavan iel merkitäh‭ ‬perehien emändöile‭ ‬kovii painehii.‭ ‬Pidäy ostua‭ ‬rastavanpodarkat,‭ ‬kirjuttua‭ ‬da suaha poštah otkritkat,‭ ‬pastua da keittiä syömisty,‭ ‬kabrastua pertit,‭ ‬kaikelleh‭ ‬härčätä.‭ ‬Jo kuudu kaksi-kolme‭ ‬enne Rastavua et voi olla‭ ‬nägemättäh kirjavua tavaramiäriä‭ ‬markettilois da bazariloil.‭ ‬Ylen aijoi rubieu kuulumah‭ ‬rastavumuuzikku,‭ ‬kudamua kylläl kergiemmö‭ ‬kuulta.‭ ‬Sanazil‭ ”‬Tule Rastavu‭ ‬kuldaine‭…” ‬tahtou eräsgi‭ ‬suuri laukku nostattua‭ ‬rastavumieldy,‭ ‬no toven tovelleh‭ ‬reklamiiruiččou omii‭ ‬tavaroi.‭ ‬A gu Rastavan Lapsi‭ ‬uponnou moizeh suureh‭ ‬miäräh tavarua‭?‬

Voizimmogo kuitah vältyö‭ ‬rastavustressas‭? ‬Lehtet taritah‭ ‬toine tostu parembua‭ ‬vihjavustu,‭ ‬kui valmistua‭ ‬putillizet syömizet Rastavakse‭ ‬da kui omil käzil‭ ‬luadie podarkat‭ – ‬ihan jälgimäzel‭ ‬minuutal‭! ‬Lugijoil‭ ‬vai jiäy piätettäväkse,‭ ‬opitellago‭ ‬uuttu vai luadie rastavanpruazniekku‭ ‬endizeh‭ ‬tabah.‭

Enimil perehil ollah jo roittu‭ ‬omat,‭ ‬igivahnat Rastavan‭ ‬pruaznuičendan perindehet.‭ ‬Tuohuksen sytyttämine‭ ‬omahizien havvoil libo kirikös,‭ ‬lapsien,‭ ‬vahnembien da‭ ‬ystävien mustamizet‭ – ‬kai‭ ‬tämä menöy jo omal rutiinal,‭ ‬tarkan aigulistan mugah.‭ ‬Probliemua da stressua‭ ‬voibi roijakseh vaigu sit,‭ ‬ku‭ ‬ollou aigulistu ylen kiriekse‭ ‬luajittu.‭ ‬A erähil jo tavakse‭ ‬on tulluh jättiä stressu‭ ‬kogonah da lähtie suveh,‭ ‬kunnetah lämbimih mualoih‭ ‬huogavumah.‭

Valličemmo min tahtonemmo‭ ‬tavan ottua vastah Rastavan‭ ‬Lapsi,‭ ‬mustua pidäy‭ ‬se tärgevin:‭ ‬Hristos roihes‭ ‬– olgah hos vähembigi tavarua‭ ‬da menuo.‭ ‬Rastavanpyhän‭ ‬nelli nedälii on tuldu‭ ‬tarbeheh nygözele ristikanzale,‭ ‬kudai helpoh unohtau‭ ‬Rastavan piälimäzen sanoman:‭ ‬Kristos roihes‭ – ‬kiitäkkiä‭!‬

Raija Pyöli‭