Verdailii karjalan kielioppi projektu
 
uudizet toimindu julgavot bibliograafii linkit
Projektan uudizii
Toimindupluanu, tapahtumat
Raportoi da julgavoloi
Bibliograafieloi
Linkii karjalan kieleh

"Verdailii karjalan kielioppi" projektu on perustutkimustu, kudai tuottau tieduo mittuzet morfolougizet piirdehet yhtistetäh da eroitetah karjalan kielen eri varietiettoi. Nämmä tiijot jullatah käzikirjannu, kudamua voi käyttiä kieliruavos.

Yleiskuvan karjalazien eländyalovehis da murdehis da voi suaha kartois: (Suurenda kuva painaldamal hiiren hural nybläl.)

Pagizijat/Karjalazet Perindehelline murdehien javoittelu Kuundele kui kusgi paistah Murrehatlas

© "Vertaileva karjalan kielioppi" projektan ruadajat. Jälgimäi muutettu 3.9.2021.