Tämän sivu(sto)n toimindu rippuu Java-ohjelmoindukieles. Tädä kirjuttajes (vuonnu 2017) yleises käytös on Javan versii 8.144, kudamas oletuksennu on sertifikuatoin käyttö. Se on tärgei ominazus ezim. dengoin siirdelys. Täl sivustol ei ole nengomua tieduo, eigo ole varavuo ku karjalan kielen käyttö rubies leviemäh liijan suurile joukkoloile. Sendäh emmo ole ruvennuh hankkimah sertifikuatoi. Javua voi käyttiä, a pidäy miäritellä "poikkevusluba". Biznessu- da virgukäytön ulgopuolel yleises käytös nygöi ollah Javan openjdk 8.144 versies perustujat ajonaigazet ymbäristöt.

Linuxas yhtevys Javan da livaimen välil on todevutettu icedtea ohjelmal. Ku meijän sivusto toimis, pidäy luadie nengomat muutokset: Käyttäjän kodiluvettelos pidäy olla luvettelot

 .java/log
 .java/deployment
 .java/deployment/security
Luvettelos .java/deployment pidäy olla vie tiijosto deployment.properties kudaman syväindö on
 deployment.log=true
 deployment.trace=true
 deployment.trace.level=all
Luvettelos .java/deployment/security pidäy olla tiijosto .java/security/exception.sites kudaman syväindö on tekstu
 https://opastajat.net

Windowsah pättävy Java toinah parahite löydyy Oraclespäi adresis

 www.java.com
Siepäi pidäy kopiruija tiijosto JavaSetup8u144.exe (sygyzyn 2017 tilandehen mugah) da senke azendua Java. Sit pidäy mennä hiirenke paikkah
 [+] -> Java -> Security
Täs "[+]" tarkoittau huran alačupun "Alguh" ikonastu. Security ekruanal pidäy muuttua
 Very High -> High
da kirjuttua Exception List juaššiekkah 
 https://opastajat.net
Sen jälgeh vie
Apply
da
OK