Sivu 1, 1:s

Ei hyvä uudine

Työnnetty: 03 12 2015, 08:27
Kirjuttai mp
Ven'a meinua ruveta kävelemäh yli Europpalazes Ristikanzanoigevuksien Suvvos. Duumas on käzittelys zakon kudaman mugah Ven'an zakon on ainos vägevembi Europpalazen Ristikanzanoigevuksien Suvvon piätöksii. Mibo on moine suudo? Toizen muailmanvoinan jälgehizes riähkien tunnos muailman valdivot piätettih perustua Yhtistynnyöt Kanzukunnat da sen printsippoi novvattajii ala- da alovehellizii organizatsieloi. Nengomih järjestölöih kuulutah Europan Nevvosto da Europan alovehel ristikanzanoigevukset on kirjutettu Europpalazeh Ristikanzanoigevuksien Sobimukseh, kudamua soveldau Europpalaine Ristikanzanoigevuksien Suudo (ECHR). Tädä vastah Ven'a on nouzemas. Nimenomazennu syynny voi olla se, ku ECHR:n piätöksen mugah neftikompuanii JUKOSan valdivole ottamine ei olluh oigevuonmugaine da se miäräi Ven'an valdivon maksaman kompenzatsiedu JUKOSan omistajile. Ga ECHR sežo on ylen tärgei vähembistölöile, kuduat ollah väittömät valdivon viäryksii vastah - nygöi hyö menetetäh mahto kyzyö oigevuttu ECHR:s.
Ga on täs toinegi zobottu. Mindäh nygöi Kremlaspäi tilatut zakonat automuattizesti hyväksytäh duumas. Toizen muailmanvoinan jälgeh kyzeldih, mindäh Hitler piäzi demokruaties valdah da kui kanzukundu voi lähtie moizen mužikan peräs astumah. Vältämättäh oli mahtotoi olla nägemättäh sen vallan pimielöi puolii. Onnuako perustehennu oli tirpua ebämugavuttu omastunnos da nenga vältiä käytändöllisty ebämugavuttu vallan kynzih joudumizes. Da toizin puolin, heittymäl vallan abuniekakse voi iče ruveta todevuttamah riähkii, kudamat jiädäs todevuttamattah muunlazen hallindon aigah. Tädä samua vikse on heil ket yhtytäh ISISah, heishäi monet oldih kriminualoi libo narkoainehien (parembi terminy olis psihoaktiivizien ainehien) käyttäjii, kui ezim. Parižan tapahtumis. Liittymäl pellastajan joukkoloih muga kui vellat muututah suadavikse.