Pidäygo karjalankielisty forumua?

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Vuvven allus kirjutin nenga: http://www.opastajat.net/forum/viewtopi ... 5&start=50
Nygöi tilandeh on http://www.opastajat.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=303 toizin sanojen, ei parembi migu silloi, kirjuttajat vähetäh.

Mainittu roindupäivy on kuukavven peräs. Konzu nostan nägyvih tämän kyzymyksen, minule ainos sanotah, ku onhäi lugijua.

Ylen äijiä ei ole lugijuagi, statistiekan suuret noumerat vikse tullah robotois kuduat kävväh kaikil sivustoloil. Ga forumua ei ole kirjuttajattah - ilmai kirjuttajii se on toizien dielo, verkopäivikkö libo mitah muu. Ku nikelle ei pidäne kirjutuspaikkua, sithäi forumuagi ei pie.

Kaksi vuottu tagaperin forumal oli alamägi da kyzymys jatkuago libo loppie. Silloi joukko kirjuttajii uskaldettih kirjuttua hos kerran joga kuudu da puolen vuottu forumu sit kazvoigi, a nygöi sit joukos enimmät ollah kogonah hävitty libo terstavuttu. Nygöi on kuukauzi nelländeh roindupäiväh. Kyzyn lugijoi smiettimäh tahtotahgo, ku olis forumu, t.s. tahtotahgo kirjuttua iče libo tundietahgo toizii, kuduat tahtotah kirjuttua. Ku löydynöy kymmene, kuduat uskaldetah kirjuttua joga kuudu, sit toinah vois kaččuo, ku on tarvehtu. A muite, mindähbo vägeh uskoitella, ku pidäy olla forumu.

Omas puoles uskaldan pidiä da kehittiä opastajat.net sivustuo forumattahgi, da mittuinetahto verkopäivikkö libo muu uudis- da sellityssivu pidäy olla. Da onhäi Oma Mua kunne kirjuttua omii mielii.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Ga,minä uskaldan kirjuttua.Lähten hedi Niittylahteh da kyzelen,što vie kentahto kursalazis tahtonnou uskaldua.

sarikku

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai sarikku »

Joga kuun allus yksi da sama pagin...

"Ku löydynöy kymmene, kuduat uskaldetah kirjuttua joga kuudu, sit toinah vois kaččuo." Mindäh pidäy olla kymmene kirjuttajua? Kacokkua statistiekkua 12 kuudu tagaperin, ei ni yhtes kuus ole kymmendy kirjuttajua, a nygöi sit pidäy. Löydynöy viizi, se jo minun mieles oliz hyvä. En voi uskaldua ku joga kuus kirjuttazin, kirjutan sit konzu on midä kirjuttua.

Pedrunnybly

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Minun mieles kirjuttajien suurdu miärie tärgiembi dielo on ruavon luadu da tulokzet. Forumattah meil ei olis paidoi, kudamat havačutetah rahvahan mielenkiinnitysty, ei olis karjalazii pajoloi, kudamii opastajat i opastujat voijah nygöi kursil libo školas pajattua. Nengomil yhteisruavoil pidäy olla yhtehine forumu.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Heinykuun statistiekkoi nägemättäh en rubie sanomah foruman tulies aijas. Ga tänäpäi täydyi 2000 kirjutustu, da sen rajan ylitti vikse Pekoi. Ilmoita yksitysviestis ozuteh, kunne voin työndiä opastajat.net paijan. Se on aiga suurdu koguo, ga syömälhäi sen voi täyttiä.

riäpöi

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Parembi on što loppie forumu karjalakse. Myö kai maltammo angliekse. Muijal jo ainos angliekse kirjutan. Mindäh karjalastu forumua karjalakse luaditah? Vähäzel tiä vai luvetah, da vie vähembi kirjutetah. Konzu angliekse pietäh, enämbi tulou tekstua!

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

OK.

Pedrunnybly

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Onnuako riäpöi uidi liijan lämmäs vies... ;)

riäpöi

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Räkki on eiga ole jiädu ottua da panna hattuh. :D

Pedrunnybly

Re: Pidäygo karjalankielisty forumua?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Pedrunnyblii kazvatettih enne Ruočis manasteriloin savuis. Sil hiättih kudžoloi da madoiziigi rahvahan suolispäi. Voibigo pedrunnybläl hiädie mp:n piäs nämmii loppienduduumii?

BUTTON_POST_REPLY