Karjalankieline forumu

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Tämä forumu on karjalankieline. Ven'akse da suomekse kirjuttajile on tuhanzii toizii forumoi, erähil niilöil voi olla paginua karjalazisgi. Täl forumal voi paista hos sanskritan kieles, botaniekas libo mašinan kohendamizes, a vaiku karjalakse. Jogahine kirjuttakkah kui maltau, livvikse, lyydikse, vienakse. Tävvelleh emmo malta niken. Täs käytetyn forumuohjelman phpBB3 käyttöliittymy ei vie ole ihan tävvelleh kiännetty karjalakse - kiännökses on hairehii da karjalan joukos löydyy vie kiändämätöindy suomenkielisty tekstua. Ku se pahoi häirinnöy, omis azetuksis ohjelman kielen voi vaihtua muuksegi.

Forumu on kaikile avvoi, a yleizien käyttöehtoloin mugah forumal ei sua lieččuo vihua eiga muitegi pahah luaduh kirjuttua. Nimidä ei ole kielletty sanuo, ga pidäy maltua sanuo hyväh tabah. Foruman valvoi voi ottua iäre pahan kirjutuksen da kieldiä kirjutandan pahal kirjuttajal, ga jälgi kirjutukses voi levitä eččokonehile. Ei pie varata kirjutandua, yhtelläh, kerran työndettyy et voi järilleh imie. Sendäh on parembi duumaija enne kirjoituksen työnnändiä.

Forumu on opastajat.net -sivuloin bokas, ga opastumine pidäy välläh ellendiä - karjalakse kirjuttamal opastummo. Minul on mieles Francisco Goyan (1746-1828) graafiekku, kudamas pitkypardaine starikku savakonke sanou "aún aprendo" - opastun vie.

Pedrunnybly

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Terveh, verkomuagari da muutgi lugiit!

Jogoi ruadau tämä forumu? Vakkiessah on karjalakse kirjuttua, pidäy istuo sanakniigu yskäs, hil'l'ah ruado eistyy. A kui verkomuagari sanoi, kirjuttamal opastun.

Pedrunnybly

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Ruadau, ruadau, painele vai tiedokonehen nyblii!

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Terveh kaikile!Jygie nengomal forumal vahnan starikan tulla on,vai opin ehki vähäizen kirjuttua,enembi lugie.
Tärgie dielo,ylen rakkahal luven da kuundelen!

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Vuvven vaihtujes on tabannu kaččuo tuaksepäi kui aigu da aziet ollah mendy. Konzu nostin tämän foruman, ei olluh idejua, voibigo eliä moine karjalankieline forumu. Nygöi nelli kuudu myöhembi ilmah on piässyh sada viestii, ga viegi en voi sanuo, rubiego elämäh. Forumale ollah yhtytty kaksikymmen hengie da enimät ollah kudamidä kirjutettugi, suuri passibo yhtynnyzile da kirjuttajile! Viestilöis 57% ollah lähtietty foruman alguhpanijan käzispäi, loput 43% ollah 13 muun kirjuttajan käzispäi. Viestilöi on kaikkiedah kačottu vajuat kaksituhattu kerdua. Ku tulijoin kuukauzien aigua vauhti hos nengozennu jatkus, vois toivuo, ku forumu puuttus uuzihgi silmih da suas uuzii kirjuttajii, a ku ruvennou vähenemäh, sit toinah on parembi salvata da ruveta vuottamah parembua aigua.

Mindähbo ei ole enämbi kirjuttajua? Toinah karjalazil vie on vähä tiedokonehtu eigo kaikin malteta libo ruohtita yhtyö da kirjuttua forumale? Toinah on vähä karjalan kielen maltajua. Toinah karjalazet ei ruohtita kirjuttua julginazesti kaiken mieron lugiettavakse omii mielii? Toinah foruman ala ole mieldykiinnittäi? Kui opastajat.net (da opastajat.karelia.ru) sivuston nimigi sanou, sivuston tarkoitus oli andua opastajile kanualu omien neroloin ozuttamizeh da mielilöin vaihtamizeh niškoi. Forumu, kui piäle on kirjutettu, on tarkoitettu opastajale, opastujale da karjalakse pagizijale. Välläh sanojen, karjalan kieles, karjalazes kul'tuuras da karjalazien azielois kirjuttamizeh niškoi. Erähät opastajat ollahgi annettu tieduo sivuloile da forumalegi kirjutettu, passibot heile! Ga pieni vähembistö.

Ku ken tahtonnou perustua oman karjalankielizen foruman, nygöi se ei ole ylen kallistu eigo vaigiedu. 1) Pidäy vuograta tilua verkopalvelimel kudai on ainos avvoi verkos. Forumuohjelmat tallendetah viestit tiedokandah, sendäh verkopalvelimen pidäs ruadua tiedokandupalvelimennugi. Suomes moizet palvelut da 100 MB mustuo voi vuograta 50 jeurol vuvves. Ken hyväksynnöy mainokset sivuloil, voi suaja ilmaigi. 2) Pidäy azendua forumuohjelmu verkopalvelimele. Täs käytämmö phpBB3 forumuohjelmua sendäh, ku se tallendau tekstat UTF-8 koodavuksel da sentäh tänne voi kirjuttua karjalazii da kyrilliziigi kirjaimii. Toine syy phpBB3:n valličendah oli, ku kielien ližiändy on selgei. Ken tahtonnou, pyydäkkäh minul käyttöliittymän karjalankielizet kiännökset (hairehienke). 3) Sit vaigevin: löydiä kirjuttajat.

Forumal parahite voi vaihtua kuulumizii da kehitellä idejoi nostamattah kirjuttajan persounua piäaziekse. Täl forumal ližäkse meedii on viesti - tiä voi harjavuo kirjuttamah karjalakse. Ku kaži ollou suannuh poijat, libo lapsi sanonuh enzimäzen sanan karjalakse, libo dissertatsii valmistunuh, kirjuttakkua!

Lykkyy da ozua uvvele vuvvele!

Oravaine

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Oravaine »

terveh teile!!!!
Minä olen Petroskoin valdivon yliopiston opastai. Opastun karjalan kieldy jo 4 vuottu. Enzi kerdua tutustuin Karjalankielizen fourumanke. On hyvä, gu on semmoine ruado karjalan kielen säilyttämizes.

Pedrunnybly

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

I minä duumaiččen kui on hyvä gu Karjalan Tazavallangi karjalazet nygöi forumah äijä kirjutetah!

Olói

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Olói »

Suuret passibot täs karjalankielizes forumas!
Ylen hyvä oli Martti Penttosen kirjutus Oma Mua - lehtes. Sidä kauti sain tiediä täs forumas.
Ei pie kummeksie foruman kirjuttajien vähästy lugua, Oma Mua -lehten painandulugumiäry on vaiku 700 palua.
Yhtelläh uskon, što karjalazet vie ellendetäh oman kielen da kultuuran arvon.
Iče tiluan 3-5 Oma Mua -lehten palua, yksi ičel, da muut rodnál.
Nygöi rubien täs forumas kerdomah muilegi.
Ozua da lykkyy Opastajat.net-ylläpidäjäl!
Olói

Gagarin

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Gagarin »

Elätkö Olói Venán mual libo Suomes?

Olói

Re: Karjalankieline forumu

Viesti Kirjuttai Olói »

Terveh,
Kinnermän tyttölöi olen, nygöi elän Suomes, da vuvves kolmanden vuitin olen Karjalas.
Kinnermän hierun vardoiččemizeh da kehittämizeh näh voibi lugie meijän verkosivuloil www.kinnermaki.fi.
Olói

BUTTON_POST_REPLY