Ruadajat da käyttäjät

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Ruadajat da käyttäjät

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Ku ken tarkah ollou lugenuh foruman kirjutukset, voi arbata ku ylläpidäi, valvoi da mp kirjutetah samoil sormil. Yhtelläh nämmien roulit da mahtot ollah ihan erilazet. Nämmii azieloi on sellitetty Puaksuh Kyzytyis Kyzymyksis (PKK) da kaikil forumoil net ollah kudakui samat, ga sellitän täs vähäzen.

Ylläpidäi oppiu pidiä forumua pyörittäjän phpBB3 ohjelmiston toimindukunnos. Ylläpidäjäl on valdua avata uuzii forumoi (kuduat nävytäh ezisivul) da salvata endizii. Ylläpidäjäl tožo on valdua ližätä da ottua iäre käyttäjiä da vaihtua peittosanua, ku kel ollou probliemua nämmien azieloinke. Forumuohjelmu tarviččou verkopalvelimen, kudai huolehtiu viestilöin välitykses foruman da käyttäjien välil, da tiedokandupalvelimen kudai jällittäy da mustau kai kirjutetut viesti. Nämmä ollah ostopalvelut da palveluntariččii pidäy palvelimen toimindukunnos. Ylläpidäi voi nähtä käyttäjien sähköpoštuozuttehet, a ei kirjuttamizeh käytetyn tiedokonehen IP-ozutehtu - netgi tiijot jiäjäh palvelimele, ga ei nävytä forumuohjelmas.

Valvoi libo valvojat kačotah, ku kirjutukset ei oldas zakonattomat libo muite pahat. Forumuhäi on ihan avvoi da kentah voi tulla da ruveta kirjuttamah midätah. Valvojal on valdua siirrellä da hävittiä kirjutuksii da andua pahale kirjuttajale miäryaigaine libo iguine kirjutuskieldo. Erähičči siirdely voi olla tarbehelline, ku kirjuttai on petties jättänyh kirjutuksen viäräh kohtah, kuduas lugijat sidä ei lövvetä. Valvojannu jälgiaijal on olluh "valvoi". Muutan nimekse tuttavemban nimen "veikki". (Tämä nimi tulou George Orwellan kniigaspäi "1984". Sit kniigashäi Veikki (Big Brother) valvou ajatuspolitsien vuoh, ku kai rahvahat hyvin ruattas da oigein ajateldas, muga kui Pravvan ministerstvu siädäy. Piähengilön ruavonnu on kaiken aigua uvvellehkirjuttua histouriedu.)

Ylläpidäi da valvoi ei yhtytä paginah muite ku andamal tehnillisty tieduo. Samoi sormii käyttäi tavalline käyttäi "mp" oppiu olla tiedämätöi ylläpidäjän da valvojan tiedolois da ruadolois da kirjuttelou, min tavalline karjalaine mužikku maltau. Meijän forumu on pikkaraine da yhtehizenny teemannu on karjalan kieli. Sendäh ei lienne suurdu tarvehtu ynnällizeh javotteluh. Yhtelläh tavalline käyttäi voi vallita midä forumoi lugie. Häi voi vallita ystävii, kudamien kirjoitukset tullah kerras nähtäväkse. A ku kenen lienne kirjuttajan kirjutukset oldaneh siedämättömät, merkiččemäl hänet vihaniekakse niidy ei tarviče nähtä. Ylläidäjiä libo valvojua ei voi vallita ystäväkse libo vihaniekakse. Kirjuttai voi jälgehpäi edittuija omua viestii. Ku ken jo ollou aijembi sih vastannuh, sit ohjelmu merkiččöy viestih muutosaijan.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Ruadajat da käyttäjät

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Tuskevuttau ku ei piäze ni omii kirjutuksii kattšomah!Käyttäi-tieduo.Tarkoitan,hos omua tekstua tahton tšomendua,kattšuo midä tuhmua ammuinaigua kirjutin ku en vie vagavu riskanzu olluh! :D I himoittau kattšuo muidugi paginoi.
Pangua ehki Ylläpidäjät minun prostoin tiijot nägymäh.Minul ni peitettäviä eule.
P.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Ruadajat da käyttäjät

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Omih viestilöihhäi on linki ezisivun yläreunas. Tarkoitat vikse sidä, ku karjalankieline "Käyttäjät" linki avuau valgien sivun. Se on minun viga ga ei sensuuran däh. Syy on, arbuan, kirjutushaireh kuslienne karjalazes kiännökses. Yksi kirjain pahas paikas da kai forumulaudu menöy nägymättömäkse. Pidäs kohendua, ga en ole kiirehtinyh eččimäh, ku kiännöstiijostoloi on enämbi 4000 rivii. Kenel ylen himoittau kaččuo luvettelo toizis käyttäjis, net voi nähtä vaihtamal forumulavvan kielekse muun kui karjalan kielen.

P.S. Laivennan tuskua. Ečin da lövvingi hairehen kiännökses. Käyttäjien luvettelo rubei nägymäh. Passibo Pekoi

P.P.S. Sen verran vie muutin azetuksii, ku käyttäjien luvettelo ei nävy gost'oile, se nägyy vaiku niilöile, kuduat ollah kirjutettuhes

BUTTON_POST_REPLY