Sivu 10, 10:s

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 30 06 2014, 23:26
Kirjuttai ylläpidäi
Kuu lopus, statistiekat päivitetty. Tämän vuvven statistiekat ollah aiga stabiilizet. Pitkembäl aijal kehitys on vähäzel alahpäi.

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 01 10 2014, 11:18
Kirjuttai ylläpidäi
Statistiekku da pačasdiagrammu on päivitetty.

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 01 02 2015, 21:40
Kirjuttai mp
Pakkaskuun 2015 statistiekan graafiekku ozuttau jatkujua alamägie. Ičegi vähä kirjutin, menetin äijän aigua - karjalan kieleh - en kerrinnyh kirjuttamah.

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 01 08 2015, 09:27
Kirjuttai mp
Forumale rodieu seiččie vuottu. Jälgiaijal en ole joga kuudu kommentiiruinnuh statistiekkua. Jälgivuozien tazo on olluh nenga kymmene jäzendy, puolensadua viestii kuus da kolmekymmentuhattu luvendua kuus. Emmo ole karjalankielizet Nobel-kirjuttajat a kudakui kähliämmö omii mielii. Tälgi tazol karjalakse maltajua on vähä, eigo kaikkii interesuija opastajat.net:an jyttyzet teemat. Realizmua on se, ku vahnua kielenmaltajua kuolou da uuttu kirjahmaltajua karjalankielisty rodieu vähä - pajattamal da pruazniekois käymäl kielenmalto ei kazva. Erähien vuozien aijan opiin pidiä luvetteluo ruavahienopistoloin karjalan kielen kursois. Opastustu voi suaha nenga kahtelkymmenel kursal. Opastuksen luadu vaihteleh, toizis opastutah vagavah, toizis ollah karjalazii karjalakse pagizemattah. Ku kursale tullou puolenkymmendy uuttu vagavamielisty opastujua vuvves da kursal opastuksen suannuh eläy vie kolmekymmen vuottu, nämmä kursat voidas ylläpidiä kolmietuhattu pagizijua - toinah optimistine aproksimatsii. Karjalankielizet školat da elävysohjelmu oldas hyvä algu suunnan kiännändäle.

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 03 01 2016, 20:09
Kirjuttai mp
Täl forumal menöy kaheksas vuozi. Allus kirjuttajat da kirjutukset lizettih, nygöi jo moni vuottu tendensii on olluh kirjuttajien vähenemine. Lugijoin lugu nägöjäh lizenöy ga sidä noumerua en pie ihan tovellizennu, onnuako robotat nostetah sidä luguu. Kui jo enne olen sanonuh, tämä forumu mustoittau enämbi blogua migu paginforumua. Tiedokonehien käyttäjät lizetäh, ga onnuako rahvas enämbi suvaiččou tarattua peitoči facebookas libo vk:s migu avvonazel forumal. Iče en ole moine sočialine, a tahton pidiä opastajat.net:tua - sen toimindas tiijoittamine oligi algusyy foruman perustamizeh. Sih tarkoitukseh toinah pädis bloguohjelmu, ga WordPressahgi siirdymine ei himoita. Pidänöy vie kaččuo ongo tarvehtu forumale.

Re: Statistiekkua

Työnnetty: 03 01 2017, 08:53
Kirjuttai mp
Kuukauzistatistiekat da vuozistatistiekat vuvven 2016 loppussah on lizätty. Lövvytäh tiä http://opastajat.net/tmp/stats.html da tiä http://opastajat.net/tmp/vuozistats.html