Statistiekkua

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai mp »

Kunnebo jäzenet ollah kavottu? 4/2010 oli vie 29 a nygöin vaiku 10!
Allus kai registriiruinnuot pyzyttih jäzeninny loputtomasti, sendäh kazvajat luvut. Jo kodvan on olluh zombisiändö - forumalpäi pakuu kolmen kirjuttamattoman kuun jälles. Vaigei on arbata, mindäh kengi ei kirjuta - kirjuttamizeh on mahto, ei pakko. Iče arbuazin syylöikse 1) karjalankielizys - viegi ainavo karjalankieline forumu: Suomen karjalazet tahtotah olla karjalazii suomekse, Ven'an karjalazet ven'aksi; 2) teemu da stiilu - olemmo oppinuh pidiä aziellizen stiilan da kudakui pyzyö karjalan kieleh da opastumizeh liittyjis teemois. Yhtelläh vaiku kerran libo kaksi kirjutus on moderoittu iäre kielen libo sobimattoman teeman däh.3) Muut kuhkutukset - onnuako facebook/vkontakte jyttyine smalltalk enämbi kuhkuttau kirjuttamah sanan kaksi karjalakse.
Iče jo en ni elättele huavehii kazvandas tovellizekse forumakse. Opastajat.net on projektu, kudamah opin kerätä materjualua niilöile, ket toven tahtotah kehittyö karjalan kieles. Se tarviččou blogan, kudamah voi kirjuttua opastajat.net:tah liittyjis teemois.

riäpöi

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Forumal olen suanuh tieduo karjalazis dielolois, forumu hyvin ruadau sih näh. Karjalan kieldy äijäl suvaijjah a vähembi maltetah. Mondugo on inehmisty Suomes kudamat jogapäivy paistah karjalakse? Kui opastuo ielleh on tärgei kyzymys, kui tulou suvaiččijas maltai. Kuspäi suammo tieduo gu forumu salvetah? Joga vuozi forumua salvetah. Zombisiändö salbuau foruman iče aijalleh. Kolme kuudu a niken ei kirjuta da forumu on histourii.

Pedrunnybly

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

riäpöi kirjutti: Kuspäi suammo tieduo gu forumu salvetah? Joga vuozi forumua salvetah. Zombisiändö salbuau foruman iče aijalleh. Kolme kuudu a niken ei kirjuta da forumu on histourii.
Muga! Zombisiändyö en voi ellendiä.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai mp »

Täl forumal on da pyzyy zombisiändö - kolmen kuun kirjuttamattomuon jälgeh forumalpäi pakuu. Kenel himoittau uvvessah ruveta kirjuttamah, voi uvvessah registriiruijakseh. Kirjuttamine on foruman miärittelii ominazus. Täs palas statistiekkua nägyy, mittuine vaikutus zombisiändöl oli kirjuttamizeh:

Koodu: Valliče kai

2010/07   15      7+0    38       1432
2010/06   13      9+0    35       1284
2010/05   26      5+0    28       1328
2010/04   29      5+3    40       1143
Nimittustu. Kirjuttajien lugu on ainos olluh puolenkymmendy kuus, libo vähästy enämbi. Pienembät jäzenluvut annetah tovellizemban kuvan forumas. Erähičči pietyin kuukavven aijakse kirjuttamas. Tulos:

Koodu: Valliče kai

2011/05   15      9+1    41       5850
2011/04   15      5+1     9       6718
Onnuako forumu ongi blogu?

Pedrunnybly

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Ei ole blogu, kudamas vaiku ylläpidäi algau uuttu aihehtu, i sih toizet omii mielii lisätäh.

riäpöi

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Minä ellendän muga što blogas vaiku ylläpidäi kirjuttau, da toizet kirjutetah ual omii mielii kommentois. Blogu ongo parembi mibo forumu? Duumaičen ku mollembat ollah hyvät. Blogas suurembii kirjutuksii, forumal lyhyzii tiijoituksii. Forumu hyvin ruadau.
Jälgimäi muutti 2 päivänny riäpöi, muutettu kaikkiedah 4 kerdua

riäpöi

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Muailmas on tuhanzii bloguloi kudamii niken ei luve. Furumua luvetah! Parembi toinah on pidiä forumua da lizäkse blogua da kaččuo kui hommu mänöy ielleh.
http://www.niemanlab.org/2013/12/the-blog-is-dead/

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai mp »

Tiettäväine, forumuohjelmat da bloguohjelmat ollah erikseh. Forumangi ylläpidämizes on zobottua. En rubie bloguohjelmua azendelemah, WordPress sežo on popul'arnoi hyökkiäjien kohteh. Iče parembi pien tädä forumua blogannu. Abeittau duumaija ku ei lövvy kymmendy ristikanzua, kuduat kirjutettas hos kaksi sanua kolmes kuus ainavole karjalankielizele forumale. (Luvus 11 iče olen kolme kerdua.)

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Tuhukuun statistiekas da pačasdiagramas ei ole yllätyksii.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Statistiekku da pačasdiagrammu päivitetty kevätkuun 2014 loppuh.

BUTTON_POST_REPLY