Sivu 2, 2:s

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 15 04 2016, 15:45
Kirjuttai Sinilind
Nenga kolme nedälii tagaperin Bitdefender-antivirusprogramman ilmaine versii minul rubei rakkahal blokkuamah opastajat.netua (kogo domainua) ”malwaren täh”. Mindäh moine, voigo olla phpBB:n vahnennuon versien periä? Yhtelläh jälles foruman päivitystygi vie viäritti. Sit ei ole ni whitelistua, gu ližätä sivusto poikkevuksih, a pidi lykätä kogo programmu iäre da eččie toine.

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 20 04 2016, 21:58
Kirjuttai mp
Pidäy vardoija, ongo midä pillua. PHP on verkohotelin da hyö sidä päivitetäh, minul ei ole sinne piäzyy. Erähičči hyö salvattih sivusto automuattizesti sen periä ku erähän linkin däh (tundiettuh vähembistökielien puolistajah), a se kohendui ottamal iäreh se linki. Riputandupaččahas da kielioppiharjoituksis oli vanhu Java, net otin iäre. Iändämisharjoituksis on Javascript, ei vahnu. Forumuohjelmas kodvan oli ei uuzin ga ei ylen vahnu versii. Radikualine operatsii olis hankie oma Internet adressi da palvelin da iče sidä kontroliiruija, a tunduu liijan suurel muutoksel kuni ei ole tieduo, ongo syydy.

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 24 08 2016, 07:36
Kirjuttai Sinilind
Opastajat.net da forumu kodvazen aigua ei ruattu. Nygöi ozutahes, ku forumu pandih järilleh vähästy aijembah restore pointah da sendäh erähät myöhembäh kirjutetut viestit kavottih. Mibo täl kerdua murei? :roll:

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 24 08 2016, 21:20
Kirjuttai mp
Nygöi viga oli verkohotelin kaikkien palvelimien levyjärjestelmäs. Tarkembua tehnillisty syydy en tiijä a heil kesti mondu päiviä niilöi kohendua da kaivua tiijostoloi varmuskoupielois. Pahoittelen hävinnyzii tekstoi.

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 25 08 2016, 12:45
Kirjuttai Sinilind
Ozakse oldih heil varmuskoupiet, eigo kavottu kai 4 200+ viestii. :shock:

Kodvaine tagaperin minul pideli työndiä kai tälle forumale kirjutetun Stardew Valley -letsplein kuvat toizeh kohtah internetas, mindäh sendäh vaihtoin palveluntariččijua engo enämbi voinnuh käyttiä heijän palvelindu kuvien säilyttämizeh. Työnnin letsplein kuvat muijale, no vie pidi edituija foruman viestilöi da muuttua kai kuvien adresat, ku kuvat tuaste nävyttäs. Kaikkiedah kuvua oli nenga 170. A pahakse mieldy enne jälgimästy suurdu forumupäivitysty työndiettylöi viestilöi jo ei voigi edituija. Sendäh ezimerkikse Douhturi Aikibie -teemu nygöi on täyzi murennuttu kuvastu. :|

Re: Mindäh forumu oli salvattu

Työnnetty: 20 07 2020, 09:55
Kirjuttai ylläpidäi
Jälgimäzet puoli vuottu forumu oli salvas. Salbain sen silloi, konzu loittozien, tovennägözesti karjalan kieldy ellendämättömien gostien lugu kazvoi, da pyzyi korgiennu sen jälgehgi ku forumat ei ni avavuttu. Ei olluh aigua ruveta sellittämäh ilmivyö. Ku kirjuttajien miäry oli huvennuh, salbain foruman - adressi säilyi ga lugie ei voinnuh, voigo forumua kuitahto viärinkäyttiä, en tiijä. Nygöi ku sain "Kniigoi da julgavoloi" forumas ezitellyn "Karjalan kieli kielioppilois" kiännöksen valmehekse, on enänmbi aigua tiedotehniekkudieloloih. Tovengi, vuvven jälgipuoliškon ruado on päivittiä/uvvellehkirjuttua vuonnu 2009 ilmahpiässyh Tiedotehniekku -kniigaine, semmite Internet dieloloin ozal.