Ezittäydymine

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

On pyvvetty perustua forumale kohtu, kus vois ezitellä iččie da omii interessoi. Tiettäväine eihän nikenen pie ruveta kaikkii omii azieloi mierole levittelemäh, ga ezittäydymäl voi löydiä toizii kudamil on samoi interessoi. Pidäy vikse ičegi ruveta smiettimäh, ken olen.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai mp »

Minun vahnembat ollah suistamolazet da sentäh ihan ezmäi olen opastunnuh pagizemah suistamokse. Se pagin vikse oli sidä kielitiedoilijoin mainittuu Suistamon salokylien välikieldy mi ei ole livvii eigo vienua. Školah mendyy pidi ruveta pagizemah savon murdehel da suomen kirjukielel. Kois nikonzu kieldy ei vaihtettu a vuozikymmenien ker se vähä vähäl libui suomeh päi. Konzu 1990-luvul Suomen da Ven'an raja avavui, kävyin diädölöinke tuatan da muaman kodipaikoil da ruadoazielois rubein Petroskoisgi käymäh. Oli mieldykiinnittäi lugie Virtarannan Tveris kerättylöi suarnoi - net ylen nagratettih ku kieli oli kui rodnien paistuo ga vie vahnembua - da toiziigi vahnoi kirjutuksii. Ga aijoi lövvin "Oman Muan" - sidä lehtie luven vuvves 1995 algajen, ku en aijembi. Se oligi suuri uudine - vie on karjalazii Ven'al, hos nimidä heis en enne tiennyh. Rubein tuttavumah sih muailmah. Omas Muas minun mieldy ainos kiinnitti se, ku sie voin lugie, ei vai suarnoi da musteluksii, a uudizii täs aijas, uuttu kieldy. Rubein opastumah livvin kieldy, sidä kummallistu salmilazien kieldy.

Karjalazis da karjalan kieles minun mieldy kiinnittäy tulii aigu. Kui kehittiä kieli nygyaigah pädijäkse kielekse. Himoittas nähtä se, ku karjalazet suadas perusopastuksen, kanzalazekse kazvatuksen, omal kielel. Ei ole syydy mindäh muga ei vois olla. Ku suomi pädenöy kazvatuskielekse, mindäh ei karjal, onhäi karjal karjalazien oma kieli da jogahizes ristikanzal on oigevus suaja perusopastus omal kielel.

En sano, ku minun mieldy ei kiinnittäs endine aigu enne voinua. A tuattoloin perindyö parahite kunnivoičemmo siirdämäl kul'tuuruperindyö tulijah aigah, unohtamal pahat perindöt, valliččemal parahat, opastumah uuttu vierahispäi, sulattamal yhteh, keksimäl ičegi uuttu. Tiettäväine, himoittas minulegi tiediä, konzu da kui ezituatot tuldih Karjalah, konzu da kus ruvettih karjalazikse, kus hyö oldih jiäkavven aijannu, konzu ruvettih suomelas-ugrilazikse, konzu tuldih Europpah, ket ollah meijän loittozembii rodnii, ...

Jälgivuozinnu olen ottanuh ičele omua aigua ruadamal oza-aigazesti. Sendäh olen voinnuh käyttiä aigua kielen opastumizeh da täh forumahgi. Kielikyzymyksis opin olla pragmuattine. Karjalazien yhtehizen kirjukielen ei vältämättäh pie perustuo Suistamon Muuannon libo Hovinahon murdehih, a toivozin ku kai karjalazet voidas yhtyö yhten kirjukielen tuakse. Sit heijän joukos pidäs löydiä net inženierat, liägärit, biolougat, taidoilijat, kudamat kirjutettas opastundu- da tiedokirjat. Kai viizahus ei ole kirjois, a kirjatoi nygözes aijas on leivätöi. Se kieli säilyy da kehittyy kudamal leivän lövvät.

Moine ezittely, en ni kengän noumeruo pal'l'astanuh!

Maria

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai Maria »

Minun juuret ollah Salmis, minun died'oi on sie roinnuh. Häi on jo kuolluh, a hän ei äijäl enäm karjalakse paissuh gu siepäi pidi lähtie. Iče en musta hänen suus karjalastu sanua, a minä olen meijän perehen lapsis nuorin, da vellil olen kuulluh gu died'oi konzutahto vähäzeh karjalazii sanoi käytti savonke ("elkee nagrago" i m.i.). Minun tuatto ei ole opastunnuh karjalakse pagizemah, vaiku häi karjalua on pienenny ezimerkikse omal buabal kuulluh, da mustau vähäzeh sanua (kuibo buabo sanoi "perziel čuruamizes" da muudu). Minä olen omis juuris kiinostunnuh, da sentäh rubezin kieldy opastumah. Sygyzyl menin kursul da sidägi aijembah olen vähäzeh karjalakse oppinuh lugie da kieldy opastuo. Hil'l'akkazeh kirjuttamah opastun, vaigu äijäl en vie malta paista. Minuo kiinostau luadie materjualua lapsien niškoi (minul on tyttö, kudamal on igiä 2,5 vuottu) da tiettäväine kai muugi. Enämbi on kiinostavua dieluo gu on aigua ruadua.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai mp »

Kusbo teil on karjalan kielen kursu da min verdu kursal on opastujua?

Maria

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai Maria »

Leppävirral kursul olen da lienöygo meidy opastujua 10-15.

Manutar

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai Manutar »

Ga minä olen Manun suguo Suistamospäi. Kosma Manu oli minun diedoin diedo, Dimitri hänen poigu da minun dieloi oli Dimitrin poigu Aleksander. Na hänen tytär Aili, minun armas muamo, (muamo kuoli pakkaskuus). Hovinaho Suistamol on minul ylen tärgiekse tulluh.
Ei sie tänäpäi ni midä ole, vai se tunnelmu. Sain 2 vuottu tagaperin oman muaman ker kävvä Hovinahos da kaccuo niidy kivijalgoi da lähtehii, olla keral muaman mustolois. Minul mieleh piirdyi kuva minun omis juuris, bolbokkujuuris.

Minul ylen tärgie on se, gu saisimmo vai yhtehisty ruaduo aigah kaikkiin karjalazien ker, minun syvämes eule rajua karjalazien välil.
Äijän arvostan venalaziigi, minuu ainos on venalazet hyvin pietty.Puaksuh käyn Venan puolel, gu tiä Jovesuus elän. Opin vai eliä muas muan taval, gu Venal
mänen, ainos ice suan olla ken olen.

Kieleh näh minä sain kibinän buaboildu, häi neveskäkse mäni Korpiseläspäi Hovinahoh. Hänen pidi opastuo Suistamon Hovinahon pagin gu hänel anoppi ei muudu kieldy paissu. Niina buaboi ei helpol piässy. Vai häi ei Suomeh tulduu heittännyh paginua, häi karjalakse moli da ainos meil bunukoil karjalakse taratteli.
Muaman pidi evakos unehtuo kai pagin karjalakse, gu skolas sai nakazaanin gu karjalakse oppi paista. Hänel vai enne kuolendua tuli moine dielo: karjalane pagin löydyi vie jostagi aivoloin cupus.
Ylen ylbie olen omis karjalazis juuris.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai mp »

Hovinahon "bulevardua" pitkin kävelles diivuičin, kui kylä voi elättiä muga äijän rahvastu. Pelduo ei muga äijiä olluh, ainavo bohatus oli suuret perehet. Oligo tuottavus sih aigah nygösty korgiembi? Died'oin jälgehjiännyzii bumuagoloi kaččelemal minule ozutahes, ku rahvastu oli liigua talohuoh näh da monen perehen elaigu oli puuttumas tupikkah da bedah, äijän kodii puutui myödäväkse velgoloin däh. Suomelainen talohus da suomen kieli tungihes radavardeh Roikonkoskele da Loimolah. Voinien välizenny aijannu mollemmin puolin rajua huomattih, ku karjalazien alovehien talohus on jälgehjiännyh da kylät oldih puututtu "demogruafizeh kriizissah". Mollembin puolin rajua suomelazis halličuksis kačottih, ku karjalazet ollah diikoit suomelazet kudamis voi kazvattua putin suomelastu: "karjalazus=jälgehjiändy" da "suomelazus=kehitys". Ongo kummu, sih aigah karjalazuttu nägöjäh enimbän kunnivoittih Tveris, kus ruvettih andamah školaopastustu karjalan kielel! Yhtelläh tahton lizätä sinun hyvien ristikanzoin luvetteloh suomelazetgi - ei pie sevoittua rahvastu da valdivoiloin poliitiekkua.

Gagarin

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai Gagarin »

Terveh tei kaigil!
Mie elän Suomes a miun muamo da muamon pere ennen voinua Suojärvel elettih. Talvisoan aigah hyö oldih Kaimaojan leiril da sid kezäl 1940 piästih Suomeh tulemah.
Pikkarazena brihattshuzena tuagieh baballuo käin i baban sizrärienker kezie olin heiän kois. Sendäh i vähäzel opassuin karjalaks pagizemah i nygöin opin netshen n'erovuon säilyttie, jotta i ielleh maltan karjalaks paissa, hos ni kedä inehmoa miul enie omas perehes eule kenen ker suannuzin paissa.
Tänpiän ezmäzen kerran dogadin netshen forumin da duumaitshin njäbieh jotta työndännen hod erähän viesht'izen. Miun kielen paginluadu eule putilleh yhenmoini livvin pagizien ker kui muamon pere eli Moisseinvuaras Suojärven pohjozis ozis da siel hyö vähäzel eri murdehel paissih. A onnuako jygevyttä eule ellendiä.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai mp »

Tiettäväine suvikarjalakse sua kirjuttua, kui vienaksegi. Minungi suistamolazet muamo da tuatto paistih suvikarjalakse, ga nygöi enbo voi mennä heil sanoi kyzymäh tuonilmazih, livvin sanat lövvän sanakniigas. Lähiaijal ilmahpiäzijäs "Kukastu kummua - karjalazet kirjutetah" kirjas Kiinan/Kitain suojärveläine Juha Kuikka kirjuttau: "varzinkarjalan suvimurre, hod nygöi taki jogapäivähizenä paginluaduna lienöy tuanilmazis, čomimmakse sildazekse vienan da livvin välil mäntie rodih". Mugahäi ehtotti Ahtiagi. Yhtelläh, Kuikka on kirjukielikyzymykses pragmuattine: "Elävä paginluadu (ezimerkiks livvi) kui luadinnou mahollizekse virrallizen kniigakielen luadimizen, en kehno jo veikkoni čakkuamah rubie! (A vienan murre on jo taki liian ligel suomen kieldä...)"

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Ezittäydymine

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

Tämä "Ezittäydymine" forumu on ylen laihu, 1 teemu, 9 kirjutustu, 60 kerdua kačottu. Voinougo tämän yhtistiä "Nevvuo foruman käyttäjäle" forumah? Tämän foruman kirjutukset nävytäh vaiku foruman jäzenile. Sendäh en rubie kyzymättäh siirdämäh. Terväzeh kaččojen ni ken ei ole ilmoittanuh kuadieloin noumerua libo muudu peittotieduo. Voibigo siirdiä?

BUTTON_POST_REPLY