jiäkur'oi

lövvitgo karjalazile mieldykiinnittäjän linkin Internetas

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
muakondii

jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai muakondii »

Izänmuallistu karjalastu tekstua Wikipediih:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp ... A4kur%27oi

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai mp »

Kuibo kodirannoilpäi evakkoh puuttunuzile karjalazile da heijän jälgeläzile Nevvostoliiton/Ven'an sportujoukko oldas meigäläzii? Eigo natsionalizmu/šovinizmu Wikipediehgi kuulu.

Maria

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai Maria »

Nečen kirjuttanuh ei ellendä mih niškoi se Wikipedii on.

Gagarin

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai Gagarin »

"Nečen kirjuttanuh ei ellendä mih niškoi se Wikipedii on."

Muga ollou!

Wikipedii on erähänmoini sanakniigu, ei subjektiivini blogiforuma.
Onnuako kodvazen peräs otetah iäreh siel da lykätäh bittihaboih.

muakondii

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai muakondii »

Kirjuttakkua iče parembah luaduh, Wikipedii on välly entsiklopeidii, kaikil on mahto kirjuttua da kohendua tekstoi!
"jiäkur'oi"-tekstu oli vaiku harjoitus sih niškoi što nähtäh kui interfeisu Wikipediis ruadau.

Wikipedii luaduzii kirjoituksii ollah ezimerkikse:
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp ... n_murdehet
https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/olo/Oma_Mua

Maria

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai Maria »

Täshäi oli probliemannu vaiku se, ku yksi wikipedien principois on se, ku kirjutukset olis neutralnoih luaduh kirjutetut. Ku ruvennou wikipedieh kirjuttamah, pidäs tiettäväine kirjuttua niilöin principoin mugah. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Wikiped ... _näkökulma

Ylen hyvä tiettäväine, ku karjalankielisty wikipediety on ruvettu luadimah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai mp »

Maria kirjutti: Ylen hyvä tiettäväine, ku karjalankielisty wikipediety on ruvettu luadimah.
Himoittas kannattua mostu idejua, ga ei pie vuottua juablokkua kuuzen tyves. Kuulin moizis huavehis jo kymmene vuottu tagaperin. Mindäh ebäilin silloi da ebäilen vie. Ku kirjutus pädis encyklopedii rubriekan al, sen pidäs olla tiijollizesti pättävy - kirjuttajan pidäy tiediä se dielo da tiediä midä toizet tietäh sit dielos da vie segi midä niken ei vie tiijä. A ken olis pädevy kirjuttamah, maltaugo kirjuttua karjalakse? Vähä on karjalan kielen maltajua da tiijon meri on suuri. Kiändiägi ei voi ken ei ellendä syväindyö, eigo ni luadie terminolougiedu sen sanomizeh. Tiijon da kielen pidäy kazvua rinnakkai, sidä ei voi kerras nostua tyhjäs. Karjalan kieli tarviččis tiedäjii, kuduat kehitettäs omua kielineruo sille tazole ku voidas putillizel karjalan kielel kirjuttua oman alan tiedokirjutustu. Ei tävvy opastua karjalan kieldy vaiku karjalan kielen opastajile. Tiijollizen tiijon printsippu on ku se on iččie kohendaju. Hos i kirjuttai uskou omah ruadoh, toine voi löydiä hairavon da erähičči kai tiijon paradigmu muuttuu.Ga ei täh nojaten pie ni Wikipedieh kebjiesti kirjuttua midätahto, anna toizet kohendetah. Midä ei malta kirjuttua, ei pie kirjuttua toizen kohendettavakse - toinah sil toizel on mieles muu tärgiembi kirjuttamine. Ga kaikkie kummua suammo nähtä. Toinah näjemmö vie Wikipedien kudamah nareko kirjutetah viäriä "tieduo", onhäi jo blogufuabriekat kudamis kirjutetah tevollizusmiäräs viärii uudizii, uudizile vastu-uudizii oigien uudizen sumendamizekse. Sit valdu voi sanuo - on nengomua uudistu, ga on vastakkastugi uudistu, kenbo voi tiediä ken on oigies. Kaiken tämän jälgeh pidäy sanuo, ku olen äijän käyttänyh anglienkielisty Wikipediedy. On hyvin kirjutettuloi pädevien azientundijoin kirjutuksii. Hyvän Wikipedii johtatuksen jälgeh sit voi iče ečitellä da tarkistua tiijot da piättelyt.
P.S. Jatkan vähä ku en olis liijan negatiivine. Wikipedii kirjutuksen luadimine vois olla hyvä motivatsii oman tiijonmalton da kielenmalton liziämizeh, livailla tiedokirjutuksii eri kielil da karjalan kielen sanakirjoi. Tunnen kirjuttajii, kuduat opastuttih lugemah da kirjuttamah karjalazel kirjaimikol ku vois ozuttua omua kirjuttajan neruo, da teatran ohjuajan kudai opastui karjalakse kirjuttamah ku vois ohjata teatrua karjalan kielel. Nygöi hyö jullatah kniigoi da ohjatah teatrua. Oma intressu andau vägie da neruo iččie kehittiä. A wikipedien dielo on vaigiembi. Ei ole sidä ohjuajua, kudai nevvos, ongo tiedo oigein libo ongo kieli hyvä. Divizii saldattua voi luadie suuren hävityksen, ga yhtistämäl divizii saldattua ei roi yhty matemaatikkua - sen yhten pidäy astuo pitky dorogu matemaatikakse. Eigo sidä voi astuo ku sidä ymbäristyö aijembi ei olle tallattu Dai kirjuttamizeh tarvittavan kielen kehittämizeh tarvittas arteli ymbäristön talluajua. Karjalazet emmo ole töhlöt, a vuozikymmenii meil on salvattu dorogu kehittiä maltuo omal kielel, passibo suomelazen da ven'alazen natsionalizman. Ezmäi meile pidäs karjalankieline škola da yliopisto, sit rubies kehittymäh kieli da malto wikipediedygi kirjuttua.

Maria

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai Maria »

Wikipedii-kirjutuksii minun mieles voibi hyvin algua luadie ihan selgielöis dielolois, se on jo hyvä algu. Ei sih kaikkeh pie yliopisto-opastundua. Jiäkur'oih näh ku kaččonou hos suomenkielizes libo anglienkielizeswikipedies, voibi mih tah kižah näh kirjuttua moizii, midä vois sanella sanommo täh jiäkur'oih näh moizele, kudai ei tiijä sit kižas nimidä: ongo se yksilö- libo joukkovehkiža, mittumuago vehkehty sih pidäy, sellittiä kižan siändölöi. Tiettäväine sit on äijy dieluo, kudamah pidäy toven azientundijua, ku ruvennus wikipedieh kirjuttua. Ga äijy voibi kirjuttua ihan kentahto, ken maltau karjalakse kirjuttua.

muakondii

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai muakondii »

"ei pie vuottua juablokkua kuuzen tyves"

Estounies ei vuoteta käbylöi juablokkopuun tyves, sie ruadetah projektat:

https://et.wikimedia.org/wiki/English/F ... ooperation

http://translate.keeleleek.ee/wiki/Main_Page

Ylen hyvä tänäpäi on "Vepsän Vikipedija":

https://vep.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4lehtpol%E2%80%99

Ruočis on moine https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/fit/Alkusivu

Liygiläine versii jo on internetas, a vaste allus : https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp ... %C3%A4sivu

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: jiäkur'oi

Viesti Kirjuttai mp »

Mibo minä olen sanomah midä kengi ruadau. Ku kieli eläs, sen pidäy pädie yhteiskunnas käyttökielenny, muite suurel rahvahal ei ole motivatsiedu sidä opastuo da se jiäy vaiku tutkijoin da kielensuvaiččijoin bobakse. Sendäh minun mieles tarvehierarhies tärgevimäl sijal on kazvamine tävvekse kanzalazekse omal kielel, opastussistiemu da kielen stuatussu yhteiskunnas. Ku on kielenmaltajua, sit on kyzyndiä kaunehliteratuurale da tiedokirjallizuole, nämil sežo on arvo kielen prestiižan kohottajinnu, ku kieli kuččus kannattajii. Tiedokirjallizuos tärgevin on tiedo, ku se olis oigiedu, ellendettäviä da hyvin ezitettyy, ku sidä maksas lugie, da toizekse tärgevin on kieli, ku sidä vois lugie da ellendiä. Iče olen tiedokirjuttajan "virgua" hoidanuh kahtel kirjal (ku sanakirjoi, toimitettuloi kirjoi da internettua ei čotaija), toine tiedotehniekas, toine karjalan kielen stuatusas, iče en voi arvata kui piälmainitut kritierat niilöis tävvytäh. Anglienkielizes Wikipedies on olluh minule hyödyy, hos ainos ei voi täyzin luottua, ga net ollah avvutettu luotettavan tiijon ečindäs. Suomenkielisty libo muunkielisty Wikipediedy en ole tarvinnuh engo ole niilöih nenga ni luottanuh.

BUTTON_POST_REPLY