Ahtia: Sana livvin rahvahal

lövvitgo karjalazile mieldykiinnittäjän linkin Internetas

Valvoi: verkomuagari

Pedrunnybly

Ahtia: Sana livvin rahvahal

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly » 06 04 2015, 17:30

Lövvin mieldykiinnittäjän linkan Esa Anttikosken vahnoile sivuloile. Sie on Ahtian vuvvennu 1907 kirjutettu sana livvin rahvahal, kudamua pädöy nygöigi lugie. "Sentäh, ristikanzad Livvin rahvahan! mustakkoa midä sanon: puoldakkoa omoa kieldü, elgeä hülläkkeä sidä ni mis hinnas; kieli on toattoloin da moamoloin, diedoloin, da pradiedoloin dälgie, sidä lapsil ei pie mänetteä. Omoa kieldü pidäv čestis pideä, vardoija ilmaine igä, ainos! Kui nenga roannetto, siid i ven'alaizet herrat rubietah küzümäh teijän mieldü teijän omiz dielolois."
http://www.oocities.org/esaanttikoski/sana.html

Vastua viestih

Paikalolijat

Käyttäjii lugemas tädä forumulaudua: 1 da 0 gost'ua