Linna, Sarhimaa: Meijän hierus - esseitä karjalan kielestä

karjalankielizii kniigoi, lehtii, cdromoi, ...

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Linna, Sarhimaa: Meijän hierus - esseitä karjalan kielestä

Viesti Kirjuttai mp »

Eeva-Kaisa Linna, Anneli Sarhimaa (toimittajat):
Meijän hierus - esseitä karjalan kielestä
Karjalan Sivistysseura 2019, 125 s.
Kuva
Syväindö:
Riho Grünthal, Vesa Koivisto: Karjalan kielen tulevaisuus 10
Marjatta Palander, Henna Massinen: Raja-Karjala murteena 16
Laura Arantola, Katerina Paalamo: Eteläkarjalan elvyttämisen vaikeuksista 24
Johanna Laakso: Meidän kieli, äidinkieli, oikea kieli 33
Aira Sumiloff eli Schumun Puavon Fed'an Aira: Opi opastuo - yritä oppia 42
Leena Joki: Karjalan kielen verkkosanakirja, painetun sanakirjan parannettu versio 47
Pirkko Nuolijärvi: Kielipolitiikka, Kotimaisten kielten keskus ja karjalan kieli 55
Raija Pyöli: Livvinarjalan opetuksesta ja oppimateriaaleista Suomessa 64
Olga Karlova: Vienankarjalan opaššušmaterialiloista Venäjän Karjalašša 70
Natalia Giloeva eli Hiloin Natoi: Luajimmo nygösty karjalan kieldy yhtes! 80
Aleksi Ruuskanen, Eeva-Kaisa Linna: Peppi on yhtehizen ruavon tulos 86
Helka Riionheimo, Päivi Kuusi: Kiännä da elvytä: kääntäjäkoulutusta karjalankielisille 91
Riina Ylönen eli Ylöin Rin'oi: Zirkalopalakiža - peilipalapeli 102
Tuomo Kondie: Tulevaisuuden karjala on nuorten rakentama 109
Anneli Sarhimaa: Kenelle karjala kuuluu? 115

En tahto ruveta "pengomah" kirjua kirjutus kirjutuksel, yhtelläh heitän erähän ylehizen kommentan ruttoh luvendan jälgeh. Hyvä da monipuoline pakiettu kirjutuksii karjalan kieles tilandehes konzu ilmas on äijy torua.
Ven'an Karjalas on olluh äijy torua karjalan kieles mennyön kolmenkymmenen vuvven aijannu, Suomen puolel tora on hiilavunnuh tämän vuozikymmenen loppupuolel. Ongo yksi karjalan kieli vai ongo viizi libo enämbi karjalan kieldy? Mi eroittau kielen toizes, libo kielen murdehes? Kenel on oigei karjalan kieli? Ongo sil välii äijängo on pagizijua vai niyhty? Mi on kielen tarkoitus, yhtistiä vai eroittua, komminikuija vai indentifiiruija? Kuibo säilyttiä kieli?
Kenel on luba paista karjalakse da kenel on luba paista karjalan kieles? Ollahgo murrehrajan ylittäjät pettäjii? Konzu rahvas vähenöy, mielet jyrketäh, kuni jo ei ole kahtu pagizijua, toine tostu vastah toruamah.
Ket ollah azientundijat? Tiedomiehet vai kogemusazientundijat? (Tädä sanua vouse en suvaiče.) Tiedomiehen tiedo on toinah monen vuozisuan aloh kurinalazesti tuotettuu alallizen kritiekan al. Uvven tiijon ellendäminegi, ezim. matemaatiekas, voi vuadie monikymmenvuodizen ahkeran opastundan. Yhtelläh tiedomiehetgi hairotah, taritah iččie kaiken alan azientundijoikse, meil on kaikenjyttymii Marroi da Lysenkoloi auktoritiettoinnu. Azientundijan pidäs ainos mustua ku azientundii on azientundii vaiku azielois, kuduat tundou. Kielen "kogemusazientundii" tundou kielen kudaman säilyttämizeh hänel on oma intressu. (Libo hänel oli t'outa, kudai pagizi sidä kieldy kuuzikymmen vuottu tagaperin kogemusazientundijan lapsuon aigah.) Kielitiedoilijal ei ni pie enämbiä vuottua kui luotettavuo tieduo kielen ominazuksis. Yhtelläh kaikkii suurimat karjalan kielen ruadajat, kuduat otettih karjalan kieli sydämen aziekse, ezim. Genetz, Bubrih, Ahtia, ei iče oldu karjalazet.

BUTTON_POST_REPLY