Sivu 1, 1:s

Valentina Kondratjeva: Eloksen tiešuarat

Työnnetty: 28 01 2019, 09:46
Kirjuttai mp
Valentina Kondratjeva
Eloksen tiešuarat
Periodika, 2018, 252 s.
Kuva
Täs kogomukses on kirjutuksii, kuduat ollah aijembi piästy ilmah Karjalan Kielen Seuran kilbukirjutuskirjois da Oma Mua lehtes, toinah on enne julguamatoindugi tekstua. Kirju on erinomaine ezimerki, mittustu kirjuttajan neruo karjalazis löydyy, ku sih ollou mahto.Vastevai nämii kirjutuksii kirjuttajes kirjuttai opastui karjan kielen kirjaimikkoh. No, erähis kohtis se vie nägyy oigiehkirjutukses. (Kirjan toimittaigi voinnus olla erähiči tarkembi da rohkiembi, ku sama pala tekstua ei löydys kahtes kohtas samua kirjutustu.) Kirjuttajan kieli on elävästy da vauhti juovuttavua, roitah, mennäh miehele/naizih, suahah lapsii, kuoltah yhtel sivul. Sit onnuako eloksen tiešuaroisgi voi yöksyö. Susiedumuas eläjänny pasifistannu pidäy vaiku diivuija, mittuine oza on olla vähembistörahvahannu vierahan vallan ual - brihoi otetah armieh vojuiččemah loitton kodirannoilpäi, konzugo tsuarin, konzu Stalinan puoles, kodih tullah niistienny. Hos vägivaldaine revol'utsii hävitti karjalazet kylät, tappoi parahat ruadajat da pakotti karjalazet ven'alastumah, voinas "omat" voitettih nemsat, tuodih voitto "omale" Stalinale. Täs paginas suomelazetgi (da Suomen karjalazet) kuulutah nemsoih. Ken suvaičči Semjonovan "Puhtasjärven Mašua" da "Rodinjärvie", varmah suvaiččis tädägi kirjua.