Tiedotehniekku

karjalankielizii kniigoi, lehtii, cdromoi, ...

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai mp »

On annettu painettavakse 122-sivuhine Tiedotehnkiekku -nimine kniigu, kudaman kanzi da sizäldöluvettelo lövvytäh al. Kahten nedälin aloh kniigua voi ruveta kyzelemäh KKS:n kniigulaukas, Petroskois enne vuvven loppuu (*). Arbuan tälle kniigale ei lövvy äijiä lugijua - ket ellendetäh karjalua, ei ellendetä tiedotehniekkua, ket ellendetäh tiedotehniekkua ei ellendetä karjalua. Ga luven hos iče konzu menen mustamattomakse. Piäsyy kirjuttamizeh oli kielen prestiižan ozuttamine da käyttö kursiloil.

Kuva

Sizäldö
1 Johtando ..............................................9
1.1 Tiedotehniekkua jogahizele
2 Tiedokoneh da operuattorusistiemu.....................11
2.1 Tiedokoneh
2.2 Operuattorusistiemu
2.3 Linux vs Windows
2.4 Tiedokonehen käynnistys da sammutus
2.5 Live-cdroman ohjelmat
2.6 Kirjaimikot da näppäimistöt
3 Käyttöliittymy da abuohjelmat.........................19
3.1 Käyttöliittymy
3.1.1 Graafine käyttöliittymy
3.1.2 Unixan komendoloi
3.2 Abuohjelmii
3.2.1 Emacs edittoru
3.2.2 Ohjelmoindukielet
4 Tekstankäzittely......................................23
4.1 Mittuine ruado, moine ohjelmu
4.2 Kirjuttamine WYSIWYG ohjelmal
4.3 Tekstan lad'd'uandu LaTeXal
4.3.1 Tekstan muodo
4.3.2 Dokumentan rakendeh
4.3.3 Luvettelot, taulukot, kuvat, kuavat
4.3.4 Viittehet, sizäldö, indeksu, kirjallizus
4.3.5 Tekstan kiändämine, kaččomine da tulostamine
4.4 Tekstan merkavus
5 Ezityksen luadimine...................................35
5.1 Ezitys tekstannu
5.1.1 Ezitys tekstuikkunas
5.1.2 Ezitys tekstankäzittelyohjelmal
5.2 Ezitysohjelmat
5.2.1 WYSIWYG ezitysohjelmat
5.2.2 LaTeX beamer
5.2.3 s5 livaimenke
6 Kuvankäzittely........................................43
6.1 Kuvat da piirrokset
6.2 Bittikartukuvien käzittely
6.3 Piirdämine
7 Taulukkočotaičendu....................................49
7.1 Čotaičendu taulukos
7.2 Taulukkočotaičendan graafiekku
8 Tiedokannat...........................................53
8.1 Tiedokannan luomine da muuttamine
8.2 Tiedokandukyzelyt
9 Internet..............................................59
9.1 Tiedokoneh verkos
9.2 Sähköpoštu
9.3 Hypertekstu
9.4 Internet-forumat
9.5 HTML-kieli da hypertekstan luadimine
9.6 Tiijostoloin siirdämine
10 Tiedoturvu...........................................71
10.1 Varavon lajit
10.2 Tiedoturvutehniekat
10.3 Kui varavuo käytändös
11 Ohjelmoindu..........................................77
11.1 Tiedokoneh laskimennu
11.2 Tiedorakendehet
11.3 Ohjavorakendehet
11.4 Funktsiet
11.5 Moduulat
11.6 Ezimerkiohjelmii
11.6.1 Sanakniigan luajindu
11.6.2 Kartan luajindu
11.6.3 Verkosivuloin luajindu
11.6.4 Ezityssivuloin luajindu
12 Verko-ohjelmoindu....................................93
12.1 Palvelinpiän verko-ohjelmoindu
12.1.1 Ilmoittaudumisankiettu
12.2 Aziekaspiän verko-ohjelmoindu
12.2.1 Aktiivine kartu Javascript-ohjelmannu
12.2.2 Riputandupačaskiža Java appletannu
A Live-Linuxan luadimine...............................103
A.1 Debian Live da live-helper
A.2 Oman cdroman luadimine
A.3 Tiedoloin säilyttämine
B Tiedokonehen käynnistämine...........................109
B.1 Debian Live da syslinux
B.2 Debian Live da grub
C GPRS da Bluetooth....................................111
C.1 GPRS yhtevys USB-kaabelil
C.2 GPRS yhtevys Bluetoothal
D LaTeX:an karjalastamine...............................113
D.1 Avainsanoin karjalastamine
D.2 Tavutus
E Erähien merkilöin koodat.............................115
E.1 Merkit HTML, Latin, Windows da UTF koodavuksis

(*) Petroskois kirjua on Exlibris laukas.
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 17 kerdua

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Lykkyy da ozua,ozua da lykkyy!! :D

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai mp »

Tänäpäi piäzi kirjupainospäi

TIEDOTEHNIEKKU
Martti Penttonen
122 s., KKS, 2009
En rubie sanomah ongo hyvä libo paha,a aigua on mennyh enämbi migu toizet uskotah. Otan täh yhten ezimerkin kirjan loppupuolel:

Ezimerki. Krouliekat. Toizennu ezimerkinny ratkuammo tehtävän: Ozuta kui krouliekat lizetäh! Oletammo, ku krouliekku tulou aiguzekse kolmen kuun igäzenny. Krouliekku kandau kolme kuudu da synnyttäy kaksi poigastu, emäčyn da ižäčyn. Ohjelmas 'v' on emäččy poigaine (pienet korvat), 'V' on emäččy aiguine (suuret korvat). Ižäččylöi emmo luve, heidy on saman verran kui emäččylöigi. Yhten ajankohtan tilandehen kuvuammo merkijonol, kuduas on V jogahizele emäkrouliekale da v jogahizele krouliekan tytöle. Yhten aijanjakson aijannu tyttökrouliekku v kazvau emäkrouliekakse - v:s roih V - da emäkrouliekku poigiu tyttökrouliekan - V:s roih vV.

def krouliekat(i):
...enne='v'
...for j in range(i):
......print enne
......jalgeh=''
......for k in range(len(enne)):
.........if enne[k]=='v':
............jalgeh=jalgeh+'V'
.........else:
............jalgeh=jalgeh+'vV'
......enne=jalgeh

Nygöi voimmo kaččuo, kui hyö lizetäh:
>>> from krouliekat import krouliekat
>>> krouliekat(10)
v
V
vV
VvV
vVVvV
VvVvVVvV
vVVvVVvVvVVvV
VvVvVVvVvVVvVVvVvVVvV
vVVvVVvVvVVvVVvVvVVvVvVVvVVvVvVVvV
VvVvVVvVvVVvVVvVvVVvVvVVvVVvVvVVvVVvVvVVvVvVVvVVvVvVVvV

Ei muga ammui kenlienne piästi Helsingis välläle krouliekkupuaran. Nygöi Helsinki on täyzi krouliekkua. Matemaatiekas nämmii kazvuluguloi sanotah Fibonaččin luguloikse, krouliekkuteorien kehittäjän Leonardo Pisalazen (1170-1250), Bonaččin poijan kunnivokse.

Karjalazet jo ammui elettih globalizatsies da tundiettih kai muailman kerdomukset. Kopiruičen täh Leskizen "Karjalan kielen näytteitä II" kniigah kirjutetun, Loginselläs mustohkirjutetun kerdomuksen, mi vastuau piälekirjutettuu krouliekkuteoriedu:
Briha meni taloih kazakakse. Izändy sanou: "Ga sinul on kallehet hinnat, ylen ruadai olet?" - "Minä rubien, ga en vähembäkse rubie kui kymmenekse vuottu, yhteh jyväh rubien, en äijeä ota." - "Ga kui yhteh jyväh ... niäritteledgo minuo?" - "Vai sit sinun peldolois pidäy: yksi jyvä kui äijän blodinou, se ainos joga vuottu panna muah." - "Sen minä iel mielen annan, kui vai olet." - "Sid vierahien miehien aigah lai bumoagu, äski rubien."

Izändy bumoagaa luadiu da omal käel nimen kirjuttau. Dai se rubieu briha kazakakse. Hänel yhteh juureh kazvau kolme nelli korttu, ga tossu vuon pani jyväd muah. Sit hänel kazvoi jo lyyhteh ruistu. A kui sen lyyhtehee jyvät kylvi, ko kazvoi kyhlähäizie ... Yheksäh vuodeh izändäz ei rodinuh peldoloin dieluo, brihal rodih pellot kai, izändy iäre lähti, sih jätti koin kazakal, oman käen piäl ei suannuh häi proššie.

Muga sanellah Siämärvez olluon kazakan.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Vie lykkyy työnän..kai nämät ollah meil ylen tärgiet,gu vai jullatah.
Suarnu vai moine oli gu kazakku da koronu...
Tšakmat'tie kizattih,a kazakku hyödyi.
Palkakse vai jyvä pandih yhtel,kaksi toizel, nel'li kolmandel,kaheksa sit....Kuibo kävyi lopuškakse viimizel lavvan kohtal? :?

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai mp »

Tämän indieläzen (?) verzien minägi tiezin. A Loginselläs ei kizattu syömizenke, jyvät pandih muah.

opastai

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai opastai »

Ken sanos, mindäh da kunne hävii karjalazien viizahus da nerot? Hyvä olis, ku uvvessah yhtes sanazes-jyväs järilleh kazvas kogonaine peldo - coma karjalan kieli, kudamua myö suammo lugie vahnois kirjois, ezim. täs suarnas.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku

Viesti Kirjuttai mp »

Rubein nareko čotaiččemah suarnan luguloil. Ku kazakan jyväs roinnou hos 10 jyviä, kymmenes vuvves 10^10. Ku jyväle pidänöy nellikkösentimetri, sit kaikkiedah pidäy 100 hektarua. Loginselläs vikse nikel ei olluh muga suurii peldoloi.

Šahmuattuprobliemas jyviä roih 2^64. Net kudakui tarkah täytetän muamiäčän pinnan.

Krouliekoin čotaičendas kazvu on ((1+sqrt(5)/2)^n. Nelläskymmenes vuvves Helsinkin linnan alovehele jo roih mondu krouliekkua.

BUTTON_POST_REPLY