Sivu 2, 2:s

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 30 10 2018, 16:01
Kirjuttai mp
28.10 kerävyi nengoine joukko:
Kuva
Vastavummo tuaste 11.11.2018 12 čuasul. Aleksinke uskaldimmo paista "Verdailii karjalan kielioppi" projektan ruavos da tuloksis.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 15 11 2018, 09:07
Kirjuttai mp
Nengomal joukol kerävyimmö 11.11.2019 pagizemah kielioppilois:
Kuva
Kerävymmö tuaste 25.11. pagizemah aijankohtazis teemois, edukädeh kiinittämättäh.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 27 11 2018, 17:52
Kirjuttai mp
Nengoine joukko täl kerral, 25.11.2018:
Kuva
Pagizimmo uuzis karjalan kielen sanois da sil teemal jatkammogi tuliel kerral 9.12.2018, ainos 12 čuasul monikul'tuurukeskukses Kompasis.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 23 12 2018, 10:04
Kirjuttai mp
Paginkluubas 9.12.2018 paikal oli 8 ristikanzua. Teemannu meil oldih uvvet sanakandiduatat. Tämä oli jälgimäine kerdu tänävuon da täs adresis. Kompassi muuttau uudeh adresih Kauppakatu 40-42. Kluubu jatkau vuvven 2019 puolel, onnuako samah aigah, päiväs ei vie ole tieduo.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 17 02 2019, 18:03
Kirjuttai mp
Paginkluubu jatkau Kompasan uuzis tilois, pyhäpäivin 12:30-14, Kauppakatu 40-42, Kuopios. Täl kerral meidy oli paikal 5, oza alallizis kävijöis oldih metropoliittua virgah azettamas.Kahten nedälin peräs 3.3.2019 tuaste vastavummo.
Kuva

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 03 03 2019, 20:52
Kirjuttai mp
Kuva
Kerävyimmö toizen kerran Kompassin uuzis tilois. Jatkammo 17.3.2019 12:30 čuasul.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 17 03 2019, 19:49
Kirjuttai mp
Tänäpäigi 17.3.2019 meil oli paginkluuban vastavundu Kuopion Kompasas (Kauppakatu 40-42), kui joga toine nedäli jo yheksä kuudu. Eri kävijöi kluubas on kaikkiendah olluh puolitostukymmendy, 2-8 kerrallah. Täl kerral kahtei Aleksinke, aziellizet paginat. Tuliel kerral suurembal joukol.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 16 04 2019, 18:25
Kirjuttai mp
Kuva
14.4.2019 meidy oli paikal 5. Uuzi kerholaine sellitti omua dorogua Salmin Karkuspäi Utajärven da ... kauti Kuopioh.

Re: Karjalankieline paginkluubu Kuopios

Työnnetty: 31 05 2019, 20:55
Kirjuttai mp
26.5.2019 kluubu jäi kezälomale. Onnuako kevätväzymys jo iški - 28.4. meidy paikal oli kolme, 12.5. vaiku kaksi, a jälgimäzel kerral vie 6, kudamat sovimmo jatkua kluubua sygyzyl:
Kuva