Päivityksii

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Päivityksii

Viesti Kirjuttai mp »

Olen olluh vaikkani jälgiaijal. Syy: olen päivitännyh erähii opastajat.net:an ohjelmii. Huomattavin päivitys oli riputuspaččahan uvvellehkirjuttamine javascriptakse. Riputandupačas, verkokieliopin harjoituksis käytetty "loukkokone" ezmäi kirjutettih java kielel - net minule kirjutti opastai diplomuruavonnu minun spetsifikatsien mugah. A sih kieleh puaksuh tuli tiedoturvupäivityksii da sendäh käyttäjien olis puaksuh pidänyh päivittiä javua oman tiedokonehel da palvelimelgi ohjelmua pidänys päivittiä. Sežo ruvettih kyzymäh sertifikuattua libo poikkevuksen azettamistu. Sendäh ylläpido jäi. Tiedotehniekku-cdromal libo muul vahnal javal niilöi vois viegi käyttiä. A sen jälgeh ku javascript rubei tulemah enimien livaimien keral, se taričči toizen dorogan.
Jo aijembi luajiin uvven "loukkokonehen" tiedokonehel luajittavih harjoituksih niškoi. Nygöi panin kielioppiharjoitukset da livvin algukursan harjoitukset ruadamah javascriptal kirjutetun loukkokonehenke. Jälgimäzen kuun aloh kirjutin riputandupaččahan javascriptakse. Jo olin aijembi kirjutannuh paikallizesti käytettävän python-kielizen riputandupaččahan, kudai käytti endizii sanastoloi. Uuzi javascript-kieline riputandupačas tavallah sai allun petties. Ezmäi meinain vaiku luadie mintah verkos löydyjän ohjelman pohjal nenga yksinkerdazen riputandupaččahan kui vai voi, KKK:s nuorien opastujienke ruattavakse. Hyvä pohju löydyigi, ezmäi sidä kučistin, kučistin kuni se rubei syndymäh yhtele A4-sivule pienel fontal. Sit vaigiembi puoli oli ruveta levendämäh sidä vastuamah vahnua java-ohjelmua. Nygöi se on, linki löydyy opastajat.net:an ezisivul, kui i linkit kielioppiharjoituksih, algukursah da
luvendu/iännändyharjoitukseh. Käyttäkkiä!

BUTTON_POST_REPLY