Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Vaigei on robotansuandugi, ga eistyy. Nygöi se on luvattu oraskuun lopule. Sissah pidäy tyydyö kuivuharjoitteluh:
Kuva
Ruadoluageril 12-16.6. toivottavasti jo ollah oigiet robotat. Fotokuvas Vieljärven robotiekkuazientundijoi.
Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Ku kentahto kyzys, kuibo dielot, vastuazin - hil'l'akkazeh. Enimyölleh olen pyörinyh kahten dielon ymbäril: murrehatlasan ozuttamine tiedokonehel, da robotiekkukursu. Piädy ollah harmistettu ohjelmien azendelu da (kuččumattomat) operuattorusistiemoin päivitykset kaikenjyttymien foukusiloinke, a niilöin keskes kudamidä oigiedugi on kerrinnyh ruadua.

Robotiekkukursoin piendäs ei ole äijiä kehuttavua, ga äijän aigua jo olen niilöih käyttänyh da äijän on vie ruattavua. Martti-robottua en vie ole suannuh, ga se eihäi yllätä. Vastevai sain luadijaspäi viestii, ku erähii nedälilöi pidäy vie vuottua. Sen suaduu onnuako vie pidäy äijän borčuija enne ku robottu rubieu tottelemah. Yhtelläh piäs on ruvennuh kehittymäh ajatus: toinah kursoi luadijes kazvanuh kogemus pidäy kirjuttua kniigazekse, kudaman nimekse pädis Robotiekkua da ohjelmoindua 10-100 -vuodehizile, sangevus toinah 50-100 sivuu, painos 50 palua? Rakendeh on ruvennuh selgenemäh nengomakse:
  • Sphero-miäčyn ajelendu telefonal/tabletal
  • Scratch ohjelmoindukieli, animatsii ekruanal
  • Spheron ohjuandu Scratchaspäi
  • Martti-robotan ohjuandu Scratchaspäi
  • Python ohjelmoindikielen alguopastundu, animatsii ekruanal
  • Spheron ohjuandu Pythonaspäi
  • Martti-robotan ohjuandu Pythonaspäi
  • Muudu yleizembiä ohjelmoindua Pythonal
Kui täs nägyy, robotat ollah kuhkutus, tavoiteh on yleine ohjelmoindumalto. Toinah kuukauzi - kaksi menis kniigazen tukkuondah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Jälgimäzel kerral 6.5.2017 jatkui Scratch-kielen opastundu. Pidäy vie jatkua aijembi annettuu projektua. Kirjutin aiga tarkat ohjehet, kudamien vuoh projektan voi ruadua. Tervehtulgua opastumah! Martti robotan valmistus hätkekstyy, ga eistyy da uskon ku se tulou kuun libo kahten aloh.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Kuva
Kursu jatkui 13-14.6. "kuivuharjoittelunnu" Scratch-kielel. Ga hyvä ongi vähäzen harjavuo tiedokonehen käyttöh robotan suandua. Vaiku yhten vieljärveläzen opastujan kois on tiedokoneh, školas onnuako vähäzen ollah harjavuttu. Robotan luadii Edinburgas joga kuudu työndäy viestii robotan valmistundas. Tunduu uskottaval ku toinah heinykuul jälgimäi robottu tulis. Sit algavuu tuate uvven opastundu, opastajale da opastujile. Vuotammo. Ližiä kuvua karjalankielenkodi.net/uudizet/ adresis.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Kursat lähtietäh uvvele kierroksele. Uvvistettuloi pluanoi voi lugie täs i täs. Ku vai suazin Martti Robotan. Yhten tiijon mugah se jo olis työnnetty matkah Edimburgaspäi, toizen tiijon mugah se vie vuottau pakiettah panendua. Erähät toizet se jo suadih.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Robotiekkua 9-99 vuodehizile

Viesti Kirjuttai mp »

Uuzi luguvuozi, uvvet kursat. On vuozi aigua, konzu piin ezmästy robotiekkukursua Sphero-robotas. On aigu pidiä Sphero kursu uvvessah:
Kuva

opastajat.net/opastus/tiedotehniekku/kursat/sphero.html
Jo tehnillizis syylöis sidä ei voi pidiä uvvessah ihan samanlaizennu - Sphero -robottua luadiju firmu jo ei tuve mennytvuodizii MacroLab da orbBasic ohjelmii. Sendäh kursutekstu on pidänyh kirjuttua kogonah uvvelleh. Kursan rakendeh on samanlaine: ajelendu käzil ohjaten, ohjuandu piirdämäl, makrot, ohjelmoindukieli. Nygöi kursu perustuu yhteh Sphero Edu ohjelmah, kudai hyvin pädöygi sih tarkoitukseh. Lopukse Eduspäi voi jatkua Javascript-kieleh.
Muutin kursan nimekse "Robotiekkua da ohjelmoindua 9-99 vuodehizile" sendäh ku kursoil on käynnyh 9 vuodehizii da on kebjiembi kirjuttua nimi yhtel noumeral - igärajan yläpiäs ei ole olluh ahtavustu (iččie en luve joukkoh).
Kui jo aijembi olen huavailluh, kursiloin čieppi vois olla nengoine:
- Sphero -robotan ohjelmoindu
- Scratch -ohjelmoindukieli
- Martti -robotan ohjelmoindu Scratch -kielel
- Sphero da Martti -robotoin ohjelmoindu Python -kielel
- Tiedokonehen ohjelmoindu Pythonal
- Verko-ohjelmoindu Javascriptal
- Martti -robotan rakendelu Raspberry Pi protsessorukartiloinke da opastamine: pagizemine, paginan tunnustamine, nägemine
- ---
Luvettelon algupuoli on selvy, loppupiäs on utoupiedu

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Hätken vuotettu Martti Robottu tuli kodih. A hänen dielot ollah kuilienne .... levälläh
Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Kuva
Martti Robottu keräi iččeh tukkuh da hyppäi tiedokonehen näppäimistöle. Kielastan, hänet pidi kerätä, purgua da kerätä. Sit häi kalibroičendan jälgeh wifiče käskijen humalniekan jyttyöh häilyjen otti kaksi askeldu. Pieni askel Martti Robotale, a suuri askel...
Kursupluanois karjalankielenkodi.net uudizis.

Sinilind
Viestit: 33
Liittyi: 23 08 2017, 10:25

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Hyvä gu muovine mužikkaine jälgimäi löydi kodih. Astuo maltau, ga jogo pagizou?

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Avoi,mi on kummu! Lykkyy työnän. :D

BUTTON_POST_REPLY