Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Muovine mužikku a muskulois on raudua da piäs piinkova äly. Vie ei pagize ga segi aiganah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Nengoman kirjutuksen työnnin Omah Muah. Tekstah liittyi kuva sivustol https://karjalankielenkodi.net/uudizet/index.html
Vieljärven tytöt opastutah robotiekkah

Mennyt vuvven kezäs algajen Karjalan Kielen Kois on pietty lyhykkäzii kursoi rubriekan "Robotiekkua da ohjelmoindua 9-99 vuodehizile" al. Urokoi on olluh kahtennutostu päivänny kolme čuasuu kerrallah da niilöil ollah käydy viizitostu 9-14 vuvven igähisty opastujua - puolikse tyttölöi da poigii. 99-vuodehizii ei ole vie tulluh. Nedälinlopul 9-10.9. Sphero miäččy-robotan ohjelmoindukursale tuldih viizi tyttyö. Hyö piästihgi läbi "egzuamenas" da suadih "diplomu". Sen jälgeh tytöt vie vähäzen tuttavuttih Scratch ohjelmoindukieleh, kudaman kursale hyö tullah kahten nedälin peräs. Heile sežo ozuttihes Martti Robottu, kudaman kursat alletah myöhembi sygyzyl.

Mindäh pidäy nengomii kursoi? Robotois nygöi äijän kirjutetah da paistah. Meijän kursoil net ollah atrapan, kuhkutuslinnun virras. Piätavoiteh on tiedokonehen ohjelmoindah opastundu. "Ohjelmoi, eiga roittos ohjelmoijukse!" Robottua suvaijah sendäh, ku ohjelmoindu on abstraktnoidu aivoborčua, robottu andau välittömän konkriettizen vastavuksen, kui elävy otus. Robotoin ohjelmoindan jälgeh on sit kebjiembi levendiä ohjelmoindumaltuo toizenlazih sovelduksih. Toine syy opastuo ohjelmoindua karjalakse on nostua karjalan kielen prestiižua, ozuttua ku karjal ei ole sugupolviloi tagaperin hävinnyön primitiivizen rahvahan kieli, a kieli kudai eläy täs da tulies aijas.

Mindäh sit robotat ollah nostu jogapäiväzeh poliittizeh paginah? Syy on elintärgei. Ristikanzan alguhämäris vuozituhanzien tagazeh aigah eloikeino oli kerätä jogapäiväine syömine savannal libo mečäs. Ga äijängo syömisty löydyy talvel Karjalas lumen al, äijätgo elettäs tabuamal käzin mečän elättilöi? Muanviljelyn keksimine rubei tariččemah eländön suurembale joukole leviembäl alovehel. Konehväin keksimine andoi allun tevollizele tuotandole, informatsiitehnolougii muutti tiedoruavon. Kai nämmä keksindöt ollah nostettu materjualiztu elintazuo, da samal nostatettu suuret yhteiskunnallizet murrokset. Aijoin aloh net rahvahat, da heijän kul'tuuru da kieli, kudamat ollah omaksuttu uvvet tehnolougiet, ollah säilytty da kehitytty ielleh. Hyvägo vai paha, a net ket tahtotah pyzyö totutus eloitavas, puututah muan al. Ku kuokkinet pelduo puukuokal da ojan tagan susiedu kymmensiibizel adral minuutas kyndäy enämbi migu iče kergiet kezäs, menöy himo kuokindah. Robotat yhtistetäh konehvägi da älyruado, kaksi iellisty tehnolougiihyppyy. Mittuine on uuzi ruavon da tuloksien jago?
Jälgimäi muutti 2 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 19 kerdua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Jatkoin Lemminkäzen muaman ruaduo da keräin toizengi brihačun palazis. Martin da Aleksanderan keskeh liččavui vie Mikki.
Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Kuva
Sphero-miäččy sai pienen vellen, Sphero Mini. Fiiziellizin miärin endizen da uvven diametrat ollah 42mm da 73mm. Uuzi miäččy on puoldu halvembi, Suomes sidä suau ostua nenga 60€ hindah. Uuttu miäččyy lad'd'atah tavallizel micro-usb kuabelil kui enimbii telefonoigi nygöi. Sih niškoi vaiku pidäy kuorittua miäččy kui jäiččy, čökeh on kuoren al. Sendäh Mini miäččyy ei sua panna vedeh uidamah kui suurembua vellie, kudamua lad'd'atah induktsii-pezäs. Mini lad'd'avuu vajuas čuasus, da saman aijan sil voi i ajua.

Sphero-miäččylöin ohjelmat (Android libo iPhone) pidäy lad'd'ata internetači. Minin oman ohjelmupakietan hyövyllizin ohjelmu, minun mieles, on virran sammuttamine. On sie i erilazii kižoi da miäčyn ohjuandu rožan ilmielöil (telefonan kameran vuoh). A paras uudine on, ku jo aijembi suurembas Spheros ruadajua Sphero Edu ohjelmistuo voi täsgi ajua. Se tariččou hyvän opastundotroppazen ohjelmoindan opastundah: 1) ohjata miäččyy sormel telefonan ekruanal, 2) piirdiä kuva da käskie miäččy juoksemah sidä myö, 3) luadie ohjelmu palakižakäyttöliittymäl, da 3) kiändiä palakižaohjelmu nybliä painaldaman Javascript-kielizekse ohjelmakse da kehittiä sidä ielleh tekstannu. Sphero-kursan https://opastajat.net/opastus/tiedotehn ... phero.html alguh pidäs ližätä lad'uandu- da sammutusohjehet Sphero Mini robotale.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Kursat hil'l'akkazeh eistytäh. Parahite silloi ku on vähä opastujua yhtel kerdua. Sphero-kursan käynnyzii on 12, Scratch-kursas läbi piäzzyzii tässah on kaksi, a vähä kerrallah lizenöy, täs eräs diplomu:

Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Mahtolline kursupluanu? Kursoi pien päivy kerrallah, kačon min verran opastujil täydyy himuo. Nengozen pluanan mugah se vois mennä:

Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 9-99 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Tilain vie kaksi ajettavua robottua KKK-kursoih niškoi:
Kuva
Huranpuoleizen Move mini robotan aivoinnu, kuduat nävytäh eduseinäs, on BBC:n Micro:bit karti. Oigienpuoleine STS Pi robottu käyttäy Raspberry Pi kartii. Kumbazesgi kartis protsessor on ARM-tyyppii, Micro:bit kartin prosessor on minimualine, Raspberry Pis on tavallizen tiedokonehen vägi. Mollembien robotoin tarkoitus on tuttavuttua tiedotehniekkulaittehien srojindah da ohjelmoindah. Mollembii voi ohjelmoija Scratch kielen tabah palazii siirdelemäl, a kirjuttamalgi ezim. Javascriptal libo Pythonal. Oigienpuoleizes robotas on kameragi, kudamanke vois harjoitella konehnägyö. Kallehet ei oldu, nenga 50-100 euruo. Konzu jo ei himoita niilöil ajua, kallehimman ozan, protsessorkartin voi ottua muuh käyttöh.
Mindäh pidi vie nämmä ostua? Kursoil piäutoupii on luadie Martti-robottua karjalazekse. Nämienke on kebjiembi harjoitella ohjelmoindua da nägemisty, toinah iänikomendoloigi. Da 10+- igähizii toinah enämbi kiinnostau raviembi liikkumine pyöril migu humanoidurobotan häilyndy jallai humalniekan jytyi.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp »

Sain jo ozat nämih kahteh ajettavah robottah, kuvat karjalankielenkodi.net sivuston uudizis. Opin pidiä omat näpit eros, anna Vieljärven inženierat se ruatah. Ga nygöi ole viizatoi, uuttu vuotan.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Robotiekkua 9-99 vuodehizile

Viesti Kirjuttai mp »

Nengomien vehkehien da pluanoinke kävyn pidämäs "Robotiekkua da Ohjelmoindua 9-99 vuodehizile" kursoi Karjalan Kielen Kois. Suundu ylähäl alah da hurualpäi oigiele, opastuskielenny karjal.
Kuva

BUTTON_POST_REPLY