OM-testu

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

OM-testu

Viesti Kirjuttai mp »

Jatkan "kirjahmaltokampuanii" teemua täl nimel kaijembal rajuandal.
Suomen karjalazil da Ven'an karjalazil on kielenmaltamattomus eri kohtas. Ven'an karjalazil on vie erinomastu kielenmaltajua, ga yhtelaigua kirjahmaltamattomua. Suomen karjalazet maltetah lugie latinalazel kirjaimikol kirjutettuu, paiči öntästelläh c, č, z da ž
kirjaimis da pehmendyksis, da pagizeminegi pahoi menöy, duumaijah kieli muuttuu karjalakse liziämäl erähii ven'an sanoi. A muga
Ven'an karjalazile kui Suomen karjalazile kielitestakse pädis OM-testu: andua lugiettavakse kirjutus uuzimas Omas Muas, nenga
1000 merkii, da sit vie kyzyö sellittämäh midä sie sanottih. Ket piästäh läbi, suahah Oma Mua pdf-lehti puolekse vuvvekse da kunnivokirjaine. Testu on tovelline, hos ei ole virralline. A kuibo todevuttua se 0-budžetal? Yksi taba vois olla mennä karjalazien pruazniekkupaikoile. Voisgo oppie videonevvotteluugi? Ongo idejoi?

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Testan molocat tiettäväine suajah andua OM podarkakse nenil pättävil. 8-)

Sinilind

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Kirjahmaltokampuanii minus on hyvä da tärgei duumu. Da ”maguajoin” lugijoin joukoshäi ollah i mahtollizet kirjuttajat, kudamat pidäs vaiku havačuttua.

261 lehten tiluajua ei ole äijy, ku pagizijua ollou nenga 30 000. Menetiijä, kui tovenmugaine ollou pagizijoin lugumiäry. A hos olis pagizijua vaiku 5 000, sitgi vie 261 ei ole äijy. Jogahizele kielen maltajale pidäs piäzy omah lehteh, olgah tiluandu perehes libo kirjastos libo školas.

Idejoi minul yhtelläh vie ei ole, a täl aigua vaiku kyzymyksii. Pidäs suaha vahnembat ristikanzat opastumah latinalazeh kirjaimikkoh, ga ongo heil sih tahtuo? Ongo Vieljärves libo lähialovehil äijy mostu kirjahmalttamattomua ristikanzua? KKK:s voinnou lyhykkästy kursie pidiä ken vai iče maltanou, a kuibo muijal. Voisgo opastajat.netah luadie täh niškoi ”opastu kirjah” -nettikursan, kus oldas se sinun luajittu javascript-kiža da toinah vie muudu harjoitustu, mahtollizesti opastusvideoloinke?

Net pruazniekat voidas olla hyvät kohtat testata da sanella kampuanies. Sie sežo voidas jagua kirjaimikkokartie da midätahto pikkarastu tekstupalua da sanuo, opastu nämien vuoh lugemah da tuliel kerdua tule oppimah OM-testua. Toinah vois olla moine kirjaimikkokarti, kudamas ezimerkisana olis kirjutettu sežo kyrillizil kirjaimil, ku vähäzel nähtä, mi kirjain vastuau midägi. Ku ollou i nettikursu, tiä vois sidägi reklamiiruija.

Lugiettavakse annetah kirjutus Omas Muas, a ollougo livvikse vai vienakse? Suaugo koitehniekku ičče piättiä, kudamal murdehel lugou? Luvetahgo hyö sen iäneh? Ku läbi piässyöt suahah lehti, maltetahgo eläkkeheläzet pdf-tiijostoi avata da lugie? Bumuaguversii toinah olis parembi, tiettäväine ei ilmaine, ga minun ellendyksen mugah Oma Mua Ven’al ei ole ylen kallis. Puolen vuvven tiluandat ei synnytä 0-budžetah, ga oigiedu lehtie kebjieh otat kädeh, toinah puaksumbah i lugizit.

Mindäh ei videonevvottelu, ku vai ollou koitehniekoil sih pädijät vehkehet. Ku olis opastajat.netas nettikursu, sen lopukse vois ottua yhtevytty kehtahto da sobie testan aijas.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai mp »

Testu vois olla sama a todevutus vähäzen erilaine kahtes muas.

Omas Muas on nygöi kirjutuksii livvikse da vienakse, erähiči suvikarjalaksegi. Mintahto murdehen voi vallita testah, lehten jälgimäzes noumeras.

Palkindoloin juandah nähte olis helpombi, kun pdf-lehti KKS:n jäzenilegi työnnettäs Petroskoispäi erikseh jogahizele tiluajale kerrallah puolekse vuvvekse. Ken ei voi/tahto lugie pdf-lehtie, vois suaha bumuagulehtie tukkulois. Lehtet toinah vois suaha ilmai libo huogiembal Periodikas, olishäi se heile levikinlevendyskampuanii.

Opastundah niškoi jo luajiin 100 palua laminiiruittuloi A4-kirjaimikkokartiloi KKK:s käytettäväkse. Javascript kirjaimien da sanointunnustuskižah niškoi sain sanaluvettelot vienakse da tverikse, toinah suan net luvetettuu nedälin peräs.

Ven'an puolel testoi vois todevuttua KKK:s käzin, libo KKK:s libo eri vastavundois.Suomes se on vaigiembi. Seuroin kerähmöt vikse enimyölleh ollah kezäl. Videonevvottelusgi pidäs kuitahto identifiiruijakseh.

Duumaičen ku testu vois olla kuhkutus kielenmalton kohendamizeh da se vois kohendua Oman Muan levikkiigi.Algutavoittehekse vois ottua sada testua vuvves. En tiijä voisgo karjalseuroi vediä todevuttamah testua omis vastavundois. Yhtelläh, hos testu ei ole virralline, kuris da siännönmugazuos pidäs huolehtie, muite se menettäy merkičyksen.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai mp »

Yhteisruadoh vois kyzyö nämii järjestölöi da firmoi:
KKK: piäorganizuiččii, auktorizoi testan vastahottajat, pidäy luguu testasläbipiässyzis
Oma Mua: palkindoloin sponsoru, testumaterjualu
KKS: linki karjalazih Suomes
KRL: linki karjalazih Ven'al
Kunnivokirjazes/tovestukses olis nämien organizatsieloin nimi da testan vastahottajan nimikirjutus.

Sinilind

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai Sinilind »

mp kirjutti: Palkindoloin juandah nähte olis helpombi, kun pdf-lehti KKS:n jäzenilegi työnnettäs Petroskoispäi erikseh jogahizele tiluajale kerrallah puolekse vuvvekse. Ken ei voi/tahto lugie pdf-lehtie, vois suaha bumuagulehtie tukkulois. Lehtet toinah vois suaha ilmai libo huogiembal Periodikas, olishäi se heile levikinlevendyskampuanii.
Kuibo se kebjiembi? Nygöi en ellendä. Tarkoitatgo, ku kerrallah puolekse vuvvekse testan läbipiässylöile työttäi pdf-lehti olis huogehembi, migu bumuaguversii, da sendäh palkindoloin juandu olis kebjiembi? Nečen ellendäsin, ga midä dieluo ollah täh KKS:n jäzenil? Tarkoitatgo sanuo, sama pdf-lehti kudaman suajah KKS:n jäzenet...? KKS:n jäzenet ved’ suahah pdf-lehtie lugie KKS:n jäzenalovehel, a en ellendä, kui pdf-lehten työnnändy Petroskoispäi erikseh jogahizele tiluajale kebjendäs palkindoloin juandua. Prosti, piä meni segavuksih!

Puolen vuvven tiluandu 415 rubl’ua libo nenga 5,8 euruo maksau. Ku algutavottehennu ollou sada testua vuvves, ei ni läbipiässylöi voi olla enämbi sadua. Ku Oma Mua libo Periodika sponsiiruinnou da andanou huogehembah hindah, olisgo mahtoton menostat’t’u? Ga tiettäväine halbugi ei voita ilmastu, enne kaikkie 0-budžetal...
mp kirjutti: Videonevvottelusgi pidäs kuitahto identifiiruijakseh.
Koitehniekango? (Ongo midätahto oigiedu sanua nengomale ”kandiduatale”, kudai oppiu testua?) Ongo identifiiruijakseh sama kui tovendua oma persounallizus testan vastahottajale?
mp kirjutti: En tiijä voisgo karjalseuroi vediä todevuttamah testua omis vastavundois. Yhtelläh, hos testu ei ole virralline, kuris da siännönmugazuos pidäs huolehtie, muite se menettäy merkičyksen.
Ku karjalseuroil vai ollou maltajua pagizijua, ket päitäh vastahottajikse, mindäh ei? Ved’ enämbi kymmenel käil ruat, migu kahtel. Kaikkien kenele annetah valdu ottua vastah testu pidäy vai ezmäi ellendiä sen merkičys, eigo sua piästiä läbi tyhjäh. Täh niškoi vois toinah olla mitahto oppijan urostuspalkindo, ezimerkikse printattu tekstu, kudaman vuoh opastuo enämbi, ku moužet tuliel kerdua piästä läbi. Nenga ei-läbipiässyöle koitehniekale ei tulis mieli, ku häi sudre oppi testua. Sežo ei vastahottai piästäs läbi žiälöičendän periä, ku olis kaikes huolimattah midä andua.

Voisgo vie i Karjalan Sivistysseurua kyzyö yhteisruadoh?

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai mp »

Sinilind kirjutti: mp kirjutti:Palkindoloin juandah nähte olis helpombi, kun pdf-lehti KKS:n jäzenilegi työnnettäs Petroskoispäi erikseh jogahizele tiluajale kerrallah puolekse vuvvekse. Ken ei voi/tahto lugie pdf-lehtie, vois suaha bumuagulehtie tukkulois. Lehtet toinah vois suaha ilmai libo huogiembal Periodikas, olishäi se heile levikinlevendyskampuanii.
Kuibo se kebjiembi? Nygöi en ellendä.
Allus pdf-lehtie sai vaiku KKS:n kauti. Oma Mua työndäy KKS:h pdf-tiijoston, kudai KKS:s pannah tiluajien lugiettavakse. KKS maksau Omale Muale kaksi kerdua vuvves dengutukun, kudai oigiembi sanuo on kannatusmaksu (suurembi) migu tiluandumaksu. Jälgiaijal Oma Mua on ruvennuh tariččemah pdf-lehten tiluandua kelletahto. Duumaičen ku olis järgevembi pidiä vaiku yhty tiluajien registrua Petroskois da työndiä pdf-lehtet tiluajile yhtel nyblän painandal, olgah Vladivostokan karjalaine, KKS:n jäzen libo OM-testas läbipiässyh. Tehnillizesti toinah olis parembi nenga ku lehti olis yhtel palvelimel, kudamaspäi tiluajan pidäs kävvä se ottamas tunnuksel da peittosanal.
Sinilind kirjutti: Puolen vuvven tiluandu 415 rubl’ua libo nenga 5,8 euruo maksau. Ku algutavottehennu ollou sada testua vuvves, ei ni läbipiässylöi voi olla enämbi sadua. Ku Oma Mua libo Periodika sponsiiruinnou da andanou huogehembah hindah, olisgo mahtoton menostat’t’u? Ga tiettäväine halbugi ei voita ilmastu, enne kaikkie 0-budžetal...
0-budžetal tarkoitin sistiemanpyöritysdengua, ei ole budžettua kui yliopistol libo ruavahienopistol. Vois toivuo, ku pdf-lehten tiluandan sais huogiel libo ilmai Periodikalpäi, voihäi testua pidiä levikinlevendyskampuaniennu.
Sinilind kirjutti: Ongo identifiiruijakseh sama kui tovendua oma persounallizus testan vastahottajale?
Karjalazet tiettäväine ollah rehellizet (vaiku ammuzinnu aijoinnu oli heboloin bariššiekkua). Identifikatsiitestu pidäy olla sendäh ku muunroduine rahvas ei rubies kehittämäh testuniekan ammattii - maksua puoli pdf-lehten tiluanduhindua testuniekale, kudai käy testas tiluamas ilmazen pdf-lehten.
Sinilind kirjutti: Täh niškoi vois toinah olla mitahto oppijan urostuspalkindo, ezimerkikse printattu tekstu, kudaman vuoh opastuo enämbi, ku moužet tuliel kerdua piästä läbi. Nenga ei-läbipiässyöle koitehniekale ei tulis mieli, ku häi sudre oppi testua.
Testutekstu da kirjaimikkokarti?
Sinilind kirjutti: Voisgo vie i Karjalan Sivistysseurua kyzyö yhteisruadoh?
Ei olluh tarkoitus sanuo ei, ga täs tulemmo varattavile vezile, kaikes voi löydiä hyvän syyn seuroin välizeh toruandah. Muvvolline syy mainita Karjalan Kielen Seura oli se ku nimes on "kieli". Karjalan Liittogi organizuiččou livvin kursoi. Piädielo olis löydiä "auktorizoijut testuattorat" kuduat voidas kävvä seuroin kerähmölöis, kunne kerävyy karjalazikse iččiedäh sanojii ristikanzoi, olgah lyydiläzii libo tverinkarielazii. (Ga kaikile pidäs löydiä omamurdehellizet tekstat.)

Ola

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai Ola »

Minulgi on vie äijy kyzymyksii kui nengoman testan voizi pidie. Opimmo sygyzyl pidie Karjalan kielen kois ezmäzet luvendan kursat da kacommo kui net mennäh. Toinah sen ruavon aigah kehittyy testugi.

Sinilind

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Passibo sellitykses, mp. Yksi registru olis selgei. Tehnillizeh puoleh näh en malta paista, ga lehtilöin palvelimel olendas toinah olis se hyvä, ku ei pidäs panna tallele omale konehele libo mennä eččimäh sähköpostas midägi vahnua noumeruo, a palvelimel kai lövvyttäs. A ku lehtet oldas yhtel palvelimel, olis hyvä, ku tunnukset oldas omat da yksilöllizet. Ei rodis tunnuksen bariššiekkua eigo laihinajua. Ga moine sinun mainittu ammatilline testuniekku, menetiijä olisgo hänele aziiniekkua. Mindäh tahtozit tiluandan lehteh, kudamua et malta lugie? A karjalazien kunnollizuos vesseliä starinua suat vahnois kniigois lugie. Ku ollou mitahto vehkeh gostis olles karjalazeh kodih unohtettu, se tottu puutuu järilleh omistajale hos kui pitkän matkan tagua. :D

Moužet vahnanaigaine olen, ga nivouse en keksinyh lugie pdf-lehten tiluandua levikkih.

Muga, testutekstu da kirjaimikkokarti oldas pättävät urostuspalkindot.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: OM-testu

Viesti Kirjuttai mp »

Käin egläi gost'annu karjalan kielen kursal ruavahienopistos. Lopukse kyzyin volont'ouroi koitehkrouliekakse OM-testah. Löydyigi kolme rohkiedu. Hyvinhäi se meni. Vie ei olluh kunnivokirjazii eigo OM-palkinduo, annoin vaiku laminiiruitut kirjaimikkokartinat da arboin yhten kniigupalkindon. Eksperimentu vahvisti sidä mieldy ku pidäy oppie, äijängo maltajua löydyy vuvven aloh.

BUTTON_POST_REPLY