kielioppiharjoituksii

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

opastajat.net:as on Markianovan kielioppih da Gilojevan&Rudakovan Algukursah liittyjii harjoituksii, kudamat on todevutettu Java-kielel kirjutetul ohjelmal. Niilöin harjoituksien printsippuhäi on moine: Harjoituksen luadii on kirjuttanuh harjoitustehtävän muvvos
Tämä harjoitus ei [olla|preezensu|ole] helpo
Opastui nägöy kyzymyksen muvvos:
Tämä harjoitus ei [olla|preezensu] helpo
kudamah pidäs vastata
ole
min jälgeh koneh vastuau, oligo se oigein.
Minun omas mieles se on ihan hyvä ohjelmu 0-budžetal luajitukse ohjelmakse, a Java-kieles on roinnuh kiviregi. Tiedoturvuongelmien däh Javas on paikkua paikan piäl da se on kazvanuh mamontakse - runtime on nenga sada megatavuu. Da nygöi pidäs sertifikuattoigi käyttiä. Sendäh olen duumainnuh, löydysgo sille vaihtoehtuo. Luvenduharjoitusohjelmua kehitelles juohtui mieleh, voisgo kielioppiohjelmangi luadie samah tabah Javasriptal. Livaimenke läs ainos azendetah Javascript. Javah verraten se on ylen kebjei da sen käyttö on aiga hyvin standartoin mugastu. Olen vähäzen ruvennuh proubuiččemah senke, a tässah vaiku "proof of concept" henges, en vie "tuotando-ohjelmu" mieles. Suurembiruadozeh ohjelmoindah en rubie, ga tavoittelen rostoidu ohjelmua kudai todevuttas toiminduprintsipan tekstumuvvos.
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 20 kerdua

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Panin ozutteheh http://opastajat.net/.tmp/kv.html proubuittavakse rostoin 0.0 versien "loukkokonehes", kudamanke voi todevuttua kielioppiharjoituksii. Se toimiu ga ei ole tarkoitettu lopullizekse. Mindäh luadie moine rostoi ohjelmu, ku jo on čomembi loukkokoneh opastajat.net:an kielioppiharjoituksis? Tämän däh
 • Konzu ohjelmu luajittih javakse, Javan runtime oli nenga 20 MB, mustelen. Tiedoturvuprobliemoin däh versiet puaksuh vaihtuttih. Nygöi runtime on jo nenga 100 MB da uuzi versii kyzyy sertifikuattoi tiedoturvan däh. Java-kieline ohjelmu on nenga 24 KB, kiännöksenke nenga 100 KB.
 • Tämä uuzi rostoi Javascript ohjelmu on 2 KB da sidä voi ajua uuzis livaimis, moizis kui IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, kudamienke tulou Javascript-tulki.
 • Ohjelmu lugou tämännägözii tehtävii: "Tämä ei [olla|preezensu|ole] vaigei harjoitus". Opastujan pidäy tiediä olla-verbin kieldopreezensu "ole".
 • Täs 2 KB versies tehtäväluvettelo pidäy upottua ohjelman sydämeh. Toinah pidäs muuttua nenga, ku tehtävät oldas eri paikas.
Ongo kel midä kehitys- libo soveldusajatuksii? Nygözen versien harjoitustehtävät on otettu Žarinovan opastundukniigan kielioppiozas.

Sinilind

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Javan otandu iäre minus on hyvä. Ezimerkikse Chrome ei sidä enämbi suvaičče, ga en tiijä ongo tiedoturvuprobliemoin libo min täh.

Minun mieles midä vähembi pidäy klikata, sidä parembi. Nygöi pidäy painua nybliä ku suaha kyzymys, sit kirjuttua vastavus, sit painua nybliä ku tarkistua, sit klikata ku salvata alert-ikkun, sit painua uvvessah tostu nybliä ku suaja uuzi tehtävy i m.i.

Minun ehtotus olis, ku Työnnä vastavus -nybliä painajes ei rois alertua, a oigein-tekstu hedi tulis samale sivule uvven tehtävän kel. Opin ozuttia midä tarkoitan.

Sivu allottajes kižua:

Koodu: Valliče kai

+-------------------------------------------------------------------+
|                                  |
|                                  |
|                                  |
| Tehtävy: Älä pagize [syvvä | II infinitiivan inessiivu]      |
| ___________________ [Työnnä vastavus]               |
+-------------------------------------------------------------------+
Oigieh vastates tulou midä vastazit, oigein-tekstu da uuzi tehtävy:

Koodu: Valliče kai

+-------------------------------------------------------------------+
| Vastazit: Älä pagize syvves                    |
| Moločču!                             |
|                                  |
| Tehtävy: Kodih [tulla | II infinitiivan inessiivu] ostin maiduo  |
| ___________________ [Työnnä vastavus]               |
+-------------------------------------------------------------------+
Viäräh vastates samah tabah:

Koodu: Valliče kai

+-------------------------------------------------------------------+
| Vastazit: Älä pagize lyvves                    |
| Viäräh! Tädä vuotin: syvves                    |
|                                  |
| Tehtävy: Kodih [tulla | II infinitiivan inessiivu] ostin maiduo  |
| ___________________ [Työnnä vastavus]               |
+-------------------------------------------------------------------+
Nenga pidäs painua vaiku yhty nybliä yhten kerran, ku työndiä oma vastavus da suaja oigei vastavus dai uuzi tehtävy. ”Uuzi tehtävy” -nybliä ei pidäs vouse, da kižuajan edusormi passiboiččou.

Vie tuli mieleh, javascriptal vikse olis ei ihan mahtoton hommu luadie rouno ku opastundukniigan sivu, kudamal vois olla enämbi kui yksi loukkotehtävy. Sih näh pidäs oma skriptu kirjuttua, a samua datua vois käyttiä kui i loukkokonehes, ku vai panou tehtävät da vastavukset erillizeh tiijostoh.

Sivu vois olla ezimerkikse nengoine:

PREEZENSU

Luaji mallin mugah: minä suvaičen sinuu, böbökky tappau pappii, ...

ruadua
Midäbo sinä [________] ?

kuunnella
Minä [________] muuzikkua.

loppie
Vuvven peräs minun velli [________] školan.

(Loput kyzymykset)

[Työnnä vastavukset]

Nybliä painajes nägys, mit kohtat mendih viäräh. Toinah olis vie toine nybly, kudai pal’l’astau kai oigiet vastavukset.

Nämmis tehtävysivulois olis se edu, ku ezmäi ilmai kiirehty voit kaččuo kai kohtat läbi, sit täyttiä kebjiembät, duumaija jygiembii da vie rauhas tarkistua kai enne kui työnnät vastavukset.

Vie duumaičin, nygöi saitan kielioppiharjoitukset ollah Livvin algukursan libo Verkokieliopin yhtevykses, ga niidy vähäzel on paha käyttiä, ku on äijy jygiedy terminua i muudu. Minun mieles olis mugavu, ku olis vie erilline da ylen selgei kielioppisivu, voi sanuo lapsih näh luajittu, kudamal vois luadie erijyttyzii tehtävii, vähäzel kui e-opastundukirju. Minun mielikuvas voidas bunukat da buabat niidy tehtävie hos KKK:s luadie, ku suadaneh sih Internet-yhtevys. Ga tämä jo loitton on alguperäzes tiemas, huaveilin vai.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Nenga meinuan ohjelmua muuttua:
Ylimbäine rivi: Rubriekku Kyzymys: (tavallistu tekstua)
Toine rivi: muuttuju kyzymys, ezim. "Tämä [olla|preezensu|on] helpo". Enzimäine kyzymys nägyy jo allus.
Kolmas rivi: [syöttöikkun][syöttönybly]
Nelläs rivi: tulos: Oigein / Tädä vuotin: sana
Vijjes rivi: Oigei vastavusvirkeh kogonah
Kuvves rivi [jatka-nybly] [lope-nybly]

Täs on kaksi azetuskohtua. Enzimäine on sendäh ku vastates sua duumaija kui vastata. Nyblän painettuu koneh ilmoittau kui se meni da sit on aigua duumaija omii hairavoloi. Jatkandunybly tyhjendäy endizen vastavuksen da tariččou uvven kyzymyksen. Voibi loppiegi, sit koneh sanou äijängo rodih hairavuo.

Nygöinegi versii toimiu nenga, ku oigein vastattu kyzymys pakuu kyzymysjonos, viärin vastattu työnnetäh jonon loppuh. Ohjelmu azettuu, konzu kaikkih kyzymyksih on vastattu oigein.

Monikyzymyksizen sivun luadimine on vaigei sendäh ku ekruanat ollah erikogozet, pidäs čotaija, äijängo syndyy da mittuzii sivuloi pidäs luadie. Yksi kyzymys syndyy telefonan ekruanalegi.

0-versies käytin alert "hädäilmoitus" -ikkunua sendäh ku se kirjuttau ekruanale html-sivun piäle, se on hyövylline "lutin" ečindäs. Html:äh kirjuttamine on vaigiembua ku elementu pidäy upottua html-dokumentan rakendehpuuh da yhten sanangi kirjuttamizekse voi mennä moni ohjelmurivii. Engo ole vie Javascriptah harjavunnuh, pidäy vie ohjelmoija hairuo-da-opi menetelmäl.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Versii 0.1 toimiu kudakui nenga kui midä iče tavoittelin a kohendettavua on:
 • uudeh kyzymykseh siirdyjes kabrastua iellizen vastuandan jället da siiriä hiiren ozutin vastuanduikkunah
 • loppemine, tuloksen ilmoittamine?
 • harjoituksen valličendu sit ku niilöi on - nygözes versies ainavo harjoitus on upotettu ohjelmah

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Uvves versies 0.2 on ezimäine kohendus, tuloksen ilmoitustu pidäy vie proubuija.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Tämä on yhtehvedo, kui luadie nengomii kielioppiharjoituksii.

Ullombazennu on luvettelotiijosto kielioppi.html

Koodu: Valliče kai

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<html>
<head></head>
<body>
<b>Karjalan kielioppi</b>
<ul><li>
<a href="imperfektu.html">imperfektu</a>
</li><li>
<a href="infinitiivu.html">infinitiivu</a>
</li></ul>
</body>
</html>
kudamah harjoitukset lizätäh.

Harjoitustiijostot imperfektu.html da infinitiivu.html erotah vaiku yhtes sanas, kudai vihjua kyzymyksih, esimerkikse imperfektu.html tiijoston

Koodu: Valliče kai

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<html>
<body onload=init()>
 <div id="root">
 <b>Kyzymys:</b>
 <div id="kyztext"></div>
 <input id="vastbox" type="text">
 <input id="vastnybly" type="button" value="Työnnä vastavus">
 <div id="tulostext"></div>
 <div id="vasttext"></div>
 </div>
</body>
<script type="text/javascript" src="imperfektu.js"></script>
<script type="text/javascript">
  var tehtavat = imperfektu();
  var done = [];
  var count0 = tehtavat.length, count = 0;
  var tehtavy, pref, muu, muodo, muu1, muu2, oigei, suff, tulos;
  var rootnode = document.getElementById("root");
  var vastout = document.getElementById("vasttext");
  var vastnode = document.createTextNode("");
  var tulosout = document.getElementById("tulostext");
  var tulosnode = document.createTextNode("");
</script>
<script type="text/javascript" src="myscripts.js"></script>
</html>
keskes kučutah tiijostuo imperfektu.js kudamas ollah harjoituksen kyzymykset. Toizes skriptas myscripts.js, kudai on harjoituksile yhtehine, on ohjelman lougiekku.

Opastajan virgu on kirjuttua harjoituksen kyzymyksett "Javascript kanvertah", ezimerkikse imperfektu.js:

Koodu: Valliče kai

function imperfektu() {return [
"Minul [puuttuo|imperfektu|puutui] siegi kävvä",
"Očkii [eččie|imperfektu|ečiin] joga kohtas",
"En [eččie|imperfektu|eččinyh] a lövvin",
"Häi [kuččuo|imperfektu|kučui] minuugi",
"Jo kylläl [vediä|imperfektu|vein] kiviregie",
"Jogo häi [puuttua|imperfekti|puutti] nyblän paidah?"
];
}
Täs kai.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: kielioppiharjoituksii

Viesti Kirjuttai mp »

Rubein duumaiččemah, ongo jygei muuttua opastajat.net:as olijoi Markianovan kieliopin harjoituksii uudeh moudah. Kahtel pikkarazel skriptal (ohjelmal) kai kerras muutingi. Ga en huolita kerras riputtua niilöi nägyvih. Onnuako pidäy kai läbi kaččuo (da omua kieliopin maltuo verestiä!) Toinah kieliopin ezitystygi vois vie duumaija, sygyzyn aloh. Ga hyvä dielo on se, gu harjoituksii voi kaččuo livaimil, hos telefonas, ilmai Javua, da sendäh uvves Tiedotehniekku-cdroman versies on äijy lizätilua tekstoile. Toinah enne lumen panendua.

P.S. Proubuičin harjoituksii telefonas internetači. Ruadoi Samsungan Android telefonas da Jolla telefonas. Sit kopiruičin harjoitukset telefonan micro-sd kartil. Samsungan oma livain ei rubie lugemah sd-kartilpäi, a Firefox da Chrome livaimienke ruatah. Jollas omal livaimel harjoituksii voi ruadua. Muga, tehnillizesti ohjelmu ruadau. Yhtelläh, pidäy vie kaččuo uvvessah kielippisivuloin da harjoituksien syväindö enne gu riputan harjoitukset julgizeh käyttöh.

BUTTON_POST_REPLY