lugemah opastumine

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Muutin testuversieh iändehen valličendua vähäzen. Ku arvondu tarinnou samua iännehty kui iellizel kierroksel, sit arvotah uvvessah. Voihäi se sama vie sitgi tulla ga tovennägözemmin muu. Voishäi arvonnat täyzingi tazata, ga se jo olis luonnonvastastu. Ainos pidäy olla se mahto ku dorogal tulou peräkkäi vastah kymmene Iivanua.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Luvenduharjoittelukizan testuversii muite olis kudakui sen nägöine kui tavoittelin, ga en ole keksinyh syydy kummallizeh ominazuoh: harjoituksen vaihtandas joga kerral vauhti lizenöy, ei ole nareko nenga pandu. Iäninäyttehet kohendutah lähiaijal.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Ohjelmu on nygöi "valmis" a tiettäväine kohendettavua da kehitettäviä olis loputtomasti.

Sinilind

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai Sinilind »

Hyvä, ku nygöi suat vallita merki-iänen!

Opin kaikel väil rikkuo kižua. Chromal kiža murenou vastates, ku ezmäi vallinnet vaiku harjoituksen ga et vouse merki-iändy. Sivu pidäy avata uvvessah, ku tuas ruadas putilleh. Tämä vikse olis kebjei kierdiä, ku kudaitah merki-iäni olis valmehekse vallittu. Harjoituksisgi vois olla enzimäine "Kirjaimet" defaultannu. Sit pidäs iče vaiku klikata start ku allottua kiža, ku et tahtone azetuksii muuttua. Toinah vie azetukset da start/stop voidas vähäzel eri kohtis olla, loitombannu toizis.

Toine dielo: Ku vaihtanet harjoitustu, sil hetkel pakkujoin vastavuksien tekstat vaihtutah, a harjoitus vie on sama. Vaiku jälles vastavustu kiža tottutovellizesti vaihtuu toizekse da tullah uvvet kyzymykset. Ezimerkikse, ku kižannet Kirjaimet-harjoitustu, pakkujat vaihtoehtot ollah Ž, DŽ, C, Ä. Oigie vastavus on DŽ. Ku keskes pakundua vaihtanet Sanat-harjoitukseh, vaihtoehtot viegi pakutah, ga net tullah uvven harjoituksen mugah luomi, lumi, lomu, liemi. Nygöi oigei vastavus on lumi sentäh, ku se on samas kohtas kui oli DŽ. Voisgo tämän panna nenga, ku kižua vaihtajes kerras ruvetah pakkumah uvvet sanat? Tädä probliemua ei ole, ku harjoitustu vaihtajes ezmäi painau stop da sit vaihtau harjoitustu dai sit uvvessah start, ga mindäh pidäs moine ylimiäräne askel.

Kaksi kerdua kiža kuadui vastates, konzu olin vaihtannuh harjoitustu lennos stop-knopkattah. A tädä en suannuh oppimal toistettuu.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Ellendän probliemat, pidäy vähä duumaija kui kohendua. Onnuako vie muudugi löydyy.

P.S. Jo kohendingi. Ga äijiä vie en proubuinnuh. Voi olla vie jiäy kohendettavua.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Lizäin luvenduharjoituksih http://opastajat.net/opastus/lugemine/ vienan. Ga vaiku kirjaimet da šanat ollah uvvet; konsonantois, vokalilois i m.i. kuuluu livvikse lugijan iäni. Lugijannu Ol'ga Melentjeva. Livvin lugijannu on Natalja Gilojeva. Lähiaijal riputan samah paikkah tverin.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: lugemah opastumine

Viesti Kirjuttai mp »

Nygöi opastajis jo on tveringi lugemisharjoitus, passibo lugijale, Klavdija Vinogradovale. Ga äijäl sidä vie ei ole lutistettu (lutistua vrd. kalastua, angl. debug), luttii voi löydyö.

BUTTON_POST_REPLY