Videoloin panendu kačottavakse?

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai mp »

Karjalan Kielen Kois jo on ikkunat da veriät da vähitellen sie pidäs piästä piädieloh, karjalan kieleh. Lähiaijal alletah "paginkanzan" paginat - gost'at sanellah omas ruavos da vastaillah paikalolijoin kyzymyksih - kai karjalakse, tiettäväine. Niilöi paginoi himoittas loitombigi kuunnella da kačella, a kui?

Yksi taba olis video on demand - tarbehen tullen.Nengahäi on tallendettu opastajat.net:an videot, kudamii voi livaimiči kaččuo. A moizii paginoi toinah olis parembi kaččuo "suorannu", vie parembi ku olis mahto kyzyögi. Videonevvottelu libo videotelefon (kui ezim. Skype) ollah edukädeh sovittuloi paikas-paikkah yhtevyksii. Täh parembi pädis avvonaine, elävy live video, kudamua kentahto vois mennä kaččomah (hos kapasitietturajat terväh tullahgi vastah).

Kuibo perustua moine live video internettah? Ongo kel omua kogemustu? Lizävuadimus on ku se pidäs voija todevuttua läs ilmai. Tiettäväine juamanlevevytty ilmai ei sua. Olen ečitellyh internetas, mittuzii kogemuksii on da piädynyh nengomih duumih:
  • hankkie videokamera, kudamas on WiFi. Enimät niilöis luajitah h.264 kučistettuu 1920x1080 videuo, a juamanlevevyön däh toinah parembi olis käyttiä 1280x720 libo 640x360 rezolutsiedu
  • azendua kannettavah libo muuh pikkarazeh pc:h ffmpeg da ffserver ohjelmat. ffmpeg lugou WiFi-virdua, voibi tarbehen mugah sidä käzitellä da viibymättäh työndiä ffserver-ohjlemale. Kaččojat voijah kirjuttuakseh täh tiedokoneheh da kaččuo videuo ffplay libo muul videonkačonduohjelmal. Pidäs olla käytettävis tarbehekse juamanlevevytty monele kaččojale. Ilmai kiindiedy IP-ozutehtu sistieman nostamine voi olla vaigiedu. Toizet ollah käytetty VLC-ohjelmuagi ff-ohjelmien azemes, a se ozutahes vaigiembakse. Videovirran haldivoičendu vois olla kebjiembi obs-ohjelmanke (on toiziigi) a sengi käyttöh pidäs harjavuo.
Nengago?

Maria

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Maria »

Minä en äijiä täs dielos tiijä, ga vikse iel oli jo tärgievimät sidä koskijat dielot duumaittu :D No tämänjyttyine olis ylen hyvä suaha. No minule täs juohtui mieleh se toine dielo, kui suas moizen virtualnoin karjalan kielen koin, kunne vois mennä, da ku ollou sie yhtelaigua toizii, paista heijänke. Skypen jyttyzet programmathäi ei sih ihan parahite päitä, ku pidäy toizile zvonie, se on eri dielo ku "astuo pertih". No sit on 'chat' programmua, sanommo tinychat, kudamal voibi luadie oman 'pagin pertin', voibi panna sen peittosanan tuakse ku pertih piästäh vaiku net, kudamat se tiijetäh, sit voibi paista toizile pertisolijoile videonke. Tinychatil on oma programmu androidile. Ongo tämä tinychat tuttavu?

Gagarin

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Gagarin »

Tua virtualipert't'i on tshoma duumu, a suammahai i nethsil forumal dogadie ku odva kymmenen inehmizdä vai tänne kirjutetah.
Vai sinne pert't'izeh konza assunnuzit ga et ni yhtä ristikanzua siel lövvännys. Sid seinil da tshupuil vai paisset. Skypen luaduh pidäz ka sendäh
nägemisaiga sobie keskenäh.

Maria

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Maria »

Ga voibihäi sinnegi sobie ku yhtelaigua puututtas

Ola

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Ola »

Paista joga päivän dielolois toizien kel on hyvä konzu istut cuajustolan tagan da tijät kenen kel pagizet. Ku pidäs suaha rahvas, kudai ei toine tostu tuta, pagizemah internetas libo yhtes pertis, sit hyvä olizi olla mittuinetahto ohjelmu libo teemu.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai mp »

Kymmene karjalakse pagizijua ei petties puututa samah videokonferensieh yhtelaigua. A ku ollou sovittu aigu da teemu "piätenčypaginale" libo "suovattuseurale", sit tovennägözys on suurembi. A pidäygo sih elävy kuva? Se kebjiembi menis audiokonferensiennu, ezim. Zello walkie-talkie ohjelmal.

Olen borčuinnuh toziaigazen videontyönnändänke, engo vie ole suannuh sidä ruadamah, ni oman konehen sydämes. Se toinah rippuu vaiku pikoipienes detaljas. On oppimattah toizii brujiigi a tahtozin suaha ffserver/ffmpeg striimauksen toimimah. Videoloin riputtamine verkosivule konzutahto kačottavakse toimiu, kui on ozutettu opastajat.net videolois. Kumbazehtahto, tilain tavallizen massujarmankal myödävän videokameran, kudamas on kaksi eričysty: WiFi, kudamal videon voi toziaigazesti työndiä palvelimele kačottavakse, da alustu kudamal kamerua voi kiändiä kui ekskavuatoran jyttyöh loittonohjavuksel. Hos en suannegi striimaustu kerras toimimah, voihai kaččuo jälgehpäi verkosivul.

Videot tarvitah massiivizesti datua. Youtuben 640x360 rezolutsiel (kui opastajat.net videotgi) menöy ei 1-2 MB minuutas, parembal 1280x720 rezolutiel toinah kolme kerdua enämbi - kolmes čuasus GB. Pienembälgi rezolutsiel kymmenele työnnändäs toziaigastu videuo pidäs olla nenga 5 Mb/s internettuliinii.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Minun paginoil ilvehen ozutandua ei pie.Muitengi nygöiaigua enimyölleh korves elämmö ,videot tiä ei putilleh rua.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai mp »

Täsgi dielos kai karjalazet ei synnytä yhteh huavoh. Onnuako parahat karjalan kielen maltajat eletäh talohuksis, kudamis internettu ei rua libo ei ole ni tiedokonehtu, da heilgi kudamil on ravei internettu, interesat ollah erilazet. A mindähbo vägeh panna kaikkii yhteh huavoh? Kaksi kolme samanhengisty voi perustua oman "kluuban" internettah.
Minun interessu täs kohtas oli, kui vois televidenien jyttyöh työndiä internetači erähii mieldykiinnittäjii kerähmölöi, ezitelmii libo muidu tapahtumii Karjalan Kielen Koispäi. Kursoin juandas tehnilline tarveh on jo vähäzen toizenlaine - sih toinah pidäsgi simmetrine yhtevys ozapuolien välil.
Eksperimentiiruičendas olen vähä eistynyh. Hätken iškin piädy kallivoh ohjelman luttiloin däh, toizen ohjelmuversien ker jo maltan työndiä da vastahottua yhten tiedokonehen sydämes. Tozitestoih piäzen konzu suan videokameran, langallinen internettugi toinah pidäs suaha.

Ola

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai Ola »

minä en ellendä nämmis dielolois nimidä. Karjalan kielen koin video luajittih kuvakameral, kudamas oli videoominazuus. Sit leikattih tiedokonahel da pandih youTube-tilile leveijuamuyhtevydel

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Videoloin panendu kačottavakse?

Viesti Kirjuttai mp »

Tädä piäl nimitin "video on demand", kačondu verkosivulpäi tarbehen mugah. Nengahäi on opastajat.net videotgi azuttu. Suurembi piänkivistys on olluh "live stream video" libo toziaijas työnnändy - formuattumuunnokset da koodan työnnändy pidäy azuo sidä mugua ku huulet lekutah - ei ole aigua tiedokonehenke hairavundah.

BUTTON_POST_REPLY