Kysely karjalan tulevaisuudesta

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Niina

Kysely karjalan tulevaisuudesta

Viesti Kirjuttai Niina »

Terveh!

Olen Niina Kunnas ja olen kirjoittamassa artikkelia suomenkarjalan kielen tulevaisuuskuvasta. Kirjoitus ilmestyy ensi syksynä Suomen tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehden (http://www.kultti.net/lehti/24/) teemanumerossa, joka käsittelee maamme etnisiä vähemmistöjä ja niiden tulevaisuutta. Olen lähettänyt tämän sähköpostikyselyn Suomen keskeisille karjala-aktivisteille ja Karjala-seuroille. Laitan kyselyn vielä tänne foorumille ja olen kiitollinen kaikista vastauksista.
Vastaukset käsitellään anonyymeinä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Pyydän vastausta 15.6. mennessä sähköpostiosoitteeseen: etunimi.sukunimi@oulu.fi. Voit vastata karjalaksi tai suomeksi.
Tervehyisin
Niina Kunnas
yliopistonlehtori/suomen kieli
Oulun yliopisto

*****************
Suomenkarjalan elvyttämiseksi on tehty useita toimenpiteitä viime vuosina ja vuosikymmeninä, mutta ne eivät vielä takaa kielen säilymistä. Suomenkarjala on edelleen hyvin uhanalainen kieli. Kieleltä puuttuu virallinen toimielin Suomessa, ja sen säilyttämiseksi olisi laadittava toiminpideohjelma. Toiminpideohjelman hahmottamista varten toivon kantaanne seuraaviin kysymyksiin.

1. Mikä on mielestänne tärkein toimenpide suomenkarjalan kielen säilymisenkannalta?

2. Miten karjalankielinen kielipesätoiminta voi mielestänne vaikuttaa suomenkarjalan säilymiseen?

3. Miten suhtaudutte karjalankieliseen kouluopetukseen perusasteella?

4. Pitäisikö suomenkarjalaisten ottaa oppia inarinsaamen kielen elvytyksestä ja järjestää täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa äidinkieleltään suomenkielisiä opettajia, toimittajia, pappeja jne. karjalankielisiksi?

5. Mikä on se karjalan kieli, jota Suomen kouluissa ja suomalaislapsille pitäisi mm. kielipesissä opettaa?

6. Millaista yhteistyötä livvin, vienankarjalan ja eteläkarjalan puhujien ja elvyttäjien tulisi tehdä keskenään, jotta monenlaiset karjalat säilyisivät Suomessa?

7. Pitäisikö mielestänne suomenkarjalaisten pyrkiä kehittämään yhteistä kirjakieltä eri varieteettien pohjalta?

8. Minkälaista radio- ja televisio-ohjelmaa karjalan kielellä tulisi olla saatavilla? Millä karjalan kielellä ohjelmaa tulisi lähettää?

9. Seuraatteko karjalankielisiä Internet-foorumeja? Mikä niiden merkitys on mielestännne kielen säilymisen kannalta?

10. Toivoisitteko enemmän kirkollisia tapahtumia karjalan kielellä?

AinooKaveri

Re: Kysely karjalan tulevaisuudesta

Viesti Kirjuttai AinooKaveri »

Terveh ! Niina ,Olen uuzin käyttäijii AinooKaveri luke uudizii tapahtumii :oops: !

BUTTON_POST_REPLY