Sivu 2, 6:s

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 08 11 2011, 19:42
Kirjuttai Pekoi
Ruadajiin pajot hyvät ollah! Ehtän/illan probliemu on muga:ehty on vahnembi (suomesgi) vai ildu lymbyy runoh parembi konzu pidäy.Käyttiä pidäy taiten.
Vie sanon:runuogi otakkua ! Erähät Karjalan runot eule mieldy myö. Pidäy harjavuo minungi!

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 09 11 2011, 01:34
Kirjuttai mp
Arbuan ku runo/pajo muutoksien syy on 1) tavulugu (pajatettavus) 2) helevys (täsgi pajatettavus) 3) petties. Internatsionualan liccuamizen tarkoitus oli vaiku tazapainottua pajoloin viestilöi: Saveljevan pajo on karjalas-shovinistine, Härkönen tahtoi liittiä Karjalan Suomeh, internatsionalizmu käytändös tarkoitti karjalazile ven'alas-shovinizmua. Ozakse "L'uuli l'uuli" pajos ei ole peitettylöi libo kohtinazii poliitiekallizii kuhkutuksii.

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 09 11 2011, 09:59
Kirjuttai sarikku
Minun mieles oliz hyvä ku panizit erize Kezäehtäzet da Kesäildazet. Kezäehtäzet-pajos on Dubininan sanat ja sävel Podmoskovnye vecera, sen voin varmakse sanuo. Zinaidanke olen nämis dielolois paissuh sendäh ku nygöi luajin hänen runokogomustu. Da sit vie olen uskaldanuh ku ainos nägyy hänen luadijanoigevukset!

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 09 11 2011, 20:36
Kirjuttai mp
Tarkendelin tiedoloi da kyzyin luvan ZD:l luvan julguandah. Saveljevan pajon panin peittoh, ku ei ole lubua kyzytty.

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 10 11 2011, 09:15
Kirjuttai sarikku
Saveljevan pajon al kirjuta: Otettu kniigas Aleksandr Saveljev: Meijän pajo. Runo- da pajokogomus. Petroskoi 1998. Sit enämbi lubua ei pie.

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 11 11 2011, 11:41
Kirjuttai mp
Kompozitoran, sovittajan, kirjuttajan da kiändäjän luadijanoigevuot säilytäh 70 vuottu kuolendan jälgeh. Ainos konzu olen kyzynnyh lubua opastajat.nettah näh, olen suannuh luvan. Ga kunnetahto annettu luba ei siirry automuattizesti edehpäi. Segi ei miellytä, ku uuličal kävelles dovariššu ottau minun kormanis dengat duumaijen ku kyzyjengi net andazin. Yhtelläh se on varrastamistu. A kuibo lövvän 70 vuottu tagaperin kuolluon rodn'at? Karjalastu rahvahanpajuo jullates, pidäygo vuottua karjalazen rahvahan kuolendua da vie 70 vuottu sen jälgeh, libo kus eläy se karjalaine rahvas, kudai andau luvan?

P.S.
Tiettäväine karjalaine rahvas sua ilmai omii karjalan rahvahan pajoloi kopiruija da pajattua, a muun rahvahan pidäy karjalazen rahvahan pajon kopiruicendah kyzyö luba karjalazel rahvahal da toinah vie maksuagi... kuni karjalaine rahvas eläy da sit vie 70 v...

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 14 11 2011, 22:38
Kirjuttai mp
Minul jo ei ole täh lizättäviä, a täsgi jo on erähii kudamih pidäs kyzyö lubua. A kenbo löydäy ezim. L'ovkinan rodnii? Tiedäygo ken vie vahnoi rahvahanpajoloi, libo uvvembii kudamih suau luvan jullata?

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 15 11 2011, 08:33
Kirjuttai sarikku
En voi ellendiä mindäh verkosivut oldas eriluaduzet gu bumuagusivut? Ethäi ni tiijollizeh tekstah kyzy lubua konzu toizien sanoloi otat, kirjutat vai tiijot kenen tekstas da kuz on otettu. Konzu panet kirjuttajan, sanojen luadijan, säveldäjän i m.i. tiijot nägyvih, sit se on laihin ei varrastamistu libo plagiatsiedu. Mindäh tämä ei pädis internetas da pajoloisgi?

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 15 11 2011, 10:51
Kirjuttai mp
Tiijollizes tekstas tarkoitus on erilaine, vaiku tiijolline, da sih tarkoitukseh sua laihinoija. A siegi ei pie kogonah i nengozenah kopiruija toizen ruaduo. Kaunehliteratuuras da pajoloisgi ruavon omistajal on kaupallistu da muudugi intressua da sendäh julguandan pidäy rippuo luadijanoigevuksien omistajan luvas. enhäi sua luvattah ottua toizen polgupyöriä vaiku sanomal kenen pyöry se on. Ga voi kyzyö eigo 70 vuottu kuolendan jälgeh ole liijan pitky aigu.

Re: Karjalan pajot

Työnnetty: 15 11 2011, 12:12
Kirjuttai Pedrunnybly
Minul on vahnoi rahvahanpajoloi. Gu ennättänen, työnän sinul, mp...