Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Täl forumal kirjutetah karjalankielizien yhtistyksien ruavos, karjalakse

Valvoi: verkomuagari

Olói

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Olói »

Nelländen subotniekan piemmö 21.10 12.00:n aigah. Terveh tulgua!

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai mp »

Nelländes subotniekas 21.10.2012 paikal oli 13 ruavastu da 4 lastu. Sizäseinät da lagi enimyölleh on riičitty ga vähä vie jäi. Vie pidäs kaččuo midä lomuu da toppua on lain da levon väis da karzinas lattien al. Uuttu subotniekkua pietäh jo suovattan 27.10, ket piästäneh paikale.
Kuva
KKK eksploatiiruiččou lapsiruadovägie ilmai palkua

Kuva
Suuri zualu riičindän jälgeh

Kuva
KKK:n pohjupiirustus

Olói

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Olói »

Täl nedälil piätencän veimmö riicittyloi lomuloi, suovattan tuli 5 muzikkua da kolme naistu, yhten telegän saimmo opai.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai mp »

Mittustu riičindy- da kabrastusruaduo vie jäi da oligo paginua tulielois subotniekois?

Olói

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Olói »

perustimmo subotniekal uvven yhtistyksen. Priäzän rajonan izändän kel oli pagin, ku koin voizimmo suaha icele ku olizi vieljärveläzien oma organizatsii. Saimmo hyvän paginanvedäjän, Vieljärven muzikan - aktivistan, kudai oli kaikil subotniekoil. Johdokunnas kai ollah vieljärveläizet, minä piäzin rivijäzenekse ku olin keral perustamisvastavukses. Yhtistyksen nimie ei vie keksitty. Hyvä ku vieljärveläizet ice vietäh KKK-dieluo edehpäi. Subotniekoin päivymiäryy vie kacotah ice johdokunnan vastavukses (kahten-kolmen nedälin peräs). Hyvä olizi luadie sobimus Priäzän, uvven yhtistyksen, da Suomen puolen yhtistyksien kel da kirjuttua mittumat roulit ollah jogahizel.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

KKK Suomes?

Viesti Kirjuttai mp »

Kuibo Suomes?

Yhtet karjalazet olemmo kahtel puolel rajua, hos oza on olluh erilaine. Suomen "Karjalat" jo ammui suomelastettih, da jälgimäzien aldoloin pagolazet Vienas da Raja-Karjalas levittih ymbäri Suomie.

KKK paginois ainos on olluh ajatus, ku se on yhtehine dielo mollemmbin puolin rajua. Ymbäristö on erilaine a toimindan syväindö voi olla yhtehine. Pagizijoin urostamine da kielen vedämine tulieh aigah.

Vieljärvel Priäžän piirin kannatus on erinomaine dielo. Vie ruadaigi uskaldettih! Ga onhäi ižändy ičegi karjalaine, dai Priäžän piiris karjalastu on äijy. Koin kohendamizes on äijy ruaduo, ga segi toinah on hyvä dielo. Ičen ruattu on oma.

Kuibo Suomes? Evakot levittih ymbäri Suomen. Sit junan vagonahgo libo autobusahgo pidäs kodi perustua? Allus oli paginua Bomban talois. Se tiettäväine olis čoma taloi (iče sen čomuttu en ole vie nähnyh). Ga nygöi se on osuuskaupan bisnessulaitos. Da löydysgo Nurmekses koin ižändiä? Eigo liikendehyhtevykset olla ylen hyvät. Jovensuu olis hyväl paikal, ei liijan loitton Vieljärves. Suomespäigi yhtevykset hyvät, da muakundu uskaldi ruveta karjalazien kodirandualovehekse. Ga linnas linnan hinnat. Olis ortodoksine kul'tuurukeskus, a dengattah sinnegi ei piäze. Net tilat ollah KKS:legi kallehet. Vuottamattah da yllätyksenny KKK:le tarittih koin seinii Pielaveil. Aiga loitton rajas, a sehäi oli paikku kunne salmilazet pellastettih Stalinan kynzispäi, hos i enimät jo vikse ollah lähtietty Pielaviel edehpäi. Sit on vie tiettäväine virtualine kodi ilmai seinii Internetas da eččie joga kerdua paikku kursoile da vastavuksile. Suomes nikui ei voi piästä samah kui Vieljärvel, kus karjalazet eletäh kodirannal da sie on kodigi.

Midätahto ruadajes pidäy dengoi siirrellä, hos ei bisnesakse. Sendäh mittuinetahto KKK:n kannatusyhtistys bankutilinke pidäs Suomesgi olla. Onhäi KL, KSS, KKS i toizii ga eibo olla nostettu mostu kodii. KL:n on suuri taloi Helsinkis, a sinne karjalaine rahvas menöygo sobii pezemäh libo tiedotehniekkua da karjalan kieldy opastumah? KKK:l kieli on dielo, kormanit tyhjät da seinät madalat

Kuibo edehpäi Suomes?

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai mp »

Helsingin Sanomis 6.11.2012 oli Matti Apuzen kirjutus "Muaseuduyliopistoloin loppu". Häi kiinnittäy huomivuo Stanfordan yliopiston professoran eksperimentah, kus häi riputti tegoälyn kursan opastusmaterjualat internettah da niidy käyttämäh ilmoittaudui 160 000 opastujua. (Ičegi omat tegoälyn luvendot ammui riputin verkoh, kahtel kielel, net viegi sie kokotetah, ga 160 000 yhtevyönottuo ei tulluh.) Uudine on mieldykiinnittäi da midätahto merkiččöy, a minule ozutahes ku Apunen käyttäy uuttu tehnolougiedu oruzannu vahnah torah. Pidäs ajatellagi eri luaduh. Häi sanou: "Mindäh mennä pieneh muaseuduyliopistoh, ku internetači voi piästä muailman parahah?" Kui sanotah, "winner takes all". Ga sen voi kiändiä toizinpäingi: Mindäh mennä Stanfordah, ku tiijon voi suaha omas koisgi. On yliopistolgi rouli - eihäi lugematoi kniigu pualičal luaji omistajua mielevämbäkse. Apunen sežo sanou, ku opastai/opastui suhteh muuttuu radikualizesti da kustannukset aletah. Tiettäväine 1:160000 on pienembi migu sanommo 1:10. A midä on noumeroloin tagan? Toinah erähiči pidäsgi olla 1:1 libo 10:1? Internettu liziäy tiijonečindymahtoloi da kontaktumahtoloi. Ga on hyvä ku tutkimusdovarišoin ker voi duumaija probliemoi čuajukuppizen vieres a kymmenen dovarišan ker ei välttämättäh ole kymmendy kerdua parembi. Suuruon ekonoumii on nägöharhu.
Ku hyvin lähtenöy, Vieljärven KKK voi olla tehokkahembi migu Stanfordan yliopisto.
(Ku kirjutukses ajatus hyppinöy, ga tämän kirjutin autobusas)

Olói

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Olói »

Toinah pidäy olla hos yksi professoru paikal, muite on jygei piästä korgiembale tazole. Vieljärvel oli ozua ku nengoine löydyi!

Pedrunnybly

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

:lol:

Olói

Re: Karjalan kielen kodi Vieljärveh?

Viesti Kirjuttai Olói »

Ongo ken foruman kirjuttajis Ruocispäi? Toinah voizimmo pidie Karjalan, Suomen da Ruocin karjalazien yhtehizen Karjalan kielen kodi-seminuaran. Nengomah voizi oppie suamah den´goi Pohjoismualoin ministrunevvostos

BUTTON_POST_REPLY