Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Täl forumal kirjutetah karjalankielizien yhtistyksien ruavos, karjalakse

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
verkomuagari
Viestit: 17
Liittyi: 05 08 2008, 19:42

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai verkomuagari »

  • Karjalan Kielen Kodi on karjalan kielen kodi. Karjalan kieli eläy sie.
  • Karjalan Kielen Kois karjal on oletuskieli. Karjalazet ollah harjavuttu vaihtamah kieli valdivon valdukieleh, konzu tundematoi yhtyy joukkoh. Karjalan Kielen Kois tundemattomale paistah karjalakse. Tiettäväine, ku tundematoi tullou jenguhuavuo lahjoittamah, hänele voi sanan kaksi muulgi kielel paista.
  • Ku kodi ollou omis seinis da kois ollou emändy libo ižändy, hyvä. Ga kodi voi olla vuogratusgi tilas. Ku sidägi ei olle, ga sit hos mittuinetahto virtualine kodi.
  • Kois voi olla, ruadua kodiruadoloi libo himoruadoloi, opastuo libo midätahto elaigah kuuluu

Olói

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Olói »

Tavoiteh on suaha yhtenmoine ruado kui Suomes kansalaisopistolois, sie rahvas opastuu eiga nikenen piäh tule ku opastus on suomen kielel. Muga pidäs olla Karjalan kielen kois - opastummo uuttu, olemmo sie joudaval aijal, karjalan kieli on kui ilmu, sidä on joga kohtas da sidä et dogadi. Eri dielo ollah tiettäväine karjalan kielen kursat.

riäpöi

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai riäpöi »

Ruaduo on ylen äijäl, a kui sanou suuri suomelane filosoffu Matti Nykänen: "jogahine tšäänssi on mahtonalazus" da, "huomenes on ainos tulevazuttu"

http://fi.wikiquote.org/wiki/Matti_Nyk%C3%A4nen

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Rubiemmo nostamah nenii kodiloi.Olgah Vieljärven kodi enzimäine.A suazimmogo nostua täh forumah "virtualizen Karjalan kielen koin" mis Vieljärven,i tulijoin Kodiloin rahvahat vastavutah toine toizenke da lujoitetah omua tabua da yhtehisty ruaduo.
Onnuako suazihäi se virdualnoi kodi olla moine,mih kai foruman suvaiccijat omua mieldy myö rundugat srojitah da cuppuloi kabrastetah. ;)
Yksi kodi jo minul on mieles Pohjaises Karjalas,vai sie ei ni internetat rua,kondiet muatah da paskun'ärret izändöijäh. 8-)

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai mp »

"Karjalan kielen kodi", semmite Vieljärven kois paistes, on Ol'oin "tavarmerki". Ellendän sen terminän paikakse, kudamas karjalan kieli on kois, sit kois karjalan kieli on oletuskieli. Rahmannois kois gost'u suau ezittiä oman dielon kielel, kudamua maltau, ga hänel ei ole valdua käskie koin eläjii pagizemah muul kielel gu karjalakse. Suomes on Karjal-taloloi (Karjala-talo Helsinkis, Bomban taloi, Korbiselgä-taloi, ...) da Ven'an Karjalas etnokul'tuurallizii keskuksii, kudamis pagizijat sanotah kaksi sanua karjalakse enne kielen vaihtandua suomekse libo ven'akse.

Vieljärvi on hyvä kohtu Karjalan kielen koile sendäh, gu suuri vuitti eläjis vie hos vähä, ga maltetah paista karjalakse. Toinah sežo täydyy vägie kohendua yksi taloi ihan koikse seinienke. A karjalan kielen koikse taloin luajitah karjalankielizet eläjät, kui sie paistah da midä ruatah. Taloin kohendamizen voin uskuo: ku löydynöy dengua, vähin vähäzin löydyy, seinät voi kohendua. A kui kodi rubieu elämäh, sen nägöy myöhembi. Hyvä merki on se, gu vieljärveläzet sih niškoi perustettih yhtistys. Toinah olisgi parembi ku koin remontu ei nouzis liijan tärgiekse dielokse koin toimindah verraten, da piälimbäzenny mieles ainos olis kodielos. Sendäh ei ni tarviččis suaha huavočotal helpuo dengua, a vähitellen toimindan kehittämizeh. Uut'arven Uarreh-taloi on ezimerki projektas, kudai loppih taloin remontan valmistumizeh.

Otin tämän foruman rubrikaspäi iäre nimen "Karjalan Kielen Kodi", kudai sie oli vähä aigua, sendäh ku rahvas ei sevoitettas kahtu projektua. Allun algajen duumaičin opastajat.net:tua karjalan kielen opastajien sivustokse, kus hyö voidas materjualoi jagua da paista, ga eibo tartuttu syöttieh. Ozutahes ku opastajat äijiä ei ni tietä toizien ruavos. Ga yhtelläh opastajat.net forumanke on jatkannuh omua elaigua. Toine nimi vois olla "Karjalan Kielen Škola" ga se jo olis liijoitteluo. Ga koin da školan pidäy eliä sovus, toine tostu tävvendiä.

Ei ole vie kiireh kiinittiä, midä "karjalan kielen kodi" tarkoittau Suomes. Suomes karjalazus on, hos sidä on joga kohtas, homeopuattistu, ei ole kui Vieljärves. Hos i suazimmo valmehen taloin ilmai, kenbo pidäs sen lämmänny da kui sie kuulus kalkatus karjalakse? Allukse hyvä olis nähtä Vieljärven koin nouzendu da pidiä sidä kui omannu, virtualizesti da gost'annu. Olis hyvä, ku Suomesgi karjalankieline "pereh" siännöllizesti vois vastavuo, ga sih seinikse pättäs hos Jovensuun toimindukeskus, onhai vieres huogei hostelli. Sinhronistu toimindua Vieljärven KKK:n ker vois da pidäs olla, gu opastundu/toimindu olis tavoittehellistu da opastuzimmo toine toizes. Nenga voizimmo pidiä KKK:du suurenny yhtehizenny projektannu. Resursoi kerätesgi olis hyövykse, ku ellendäzimmö, ku KKK:du avvuttamal avvutammo iččiegi.

Olói

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Olói »

Hyvin mp on Vielj'rven Karjalan kielen koin idejas kirjutti. Vieljärvel enämbi ku puolet ellendetäh karjalan kieldy, da suurembal vuitil kieli on jo köyhtynyh. Sehäi on hyvä dielo - sit Karjalan kielen kois on äijy ruaduo kielen kehittämizenkel. Midä enämbi sie kävis Suomen karjalazii sidä parembi. Suomen karjalazet vai ei sais andua suomen kielel valdua Karjalan kielen kois.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Kinnermäin festivualin gost'at taki ollah enimyölleh moizet kenen mieldy kiinittäy i Karjalan kielen kodi.Hyö matkatah kai siirittši Kodii.
Suannougo jo kabrastua taloidu muga,što ristikanzat suazi tuttavuo täh dieloh da vastata erähii aktivistoi?
Menetiijä suazimmo uuttu idejua libo resursua täh tärgieh projektah.

Olói

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Olói »

Karjalan kielen kursien opastujile voizin tulla ice ozuttamah da sanelemah Karjalan kielen kodihnäh.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2108
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai mp »

Toinah en ihan vagavah tädä kirjuta, ga pidäsgo KKK:n pihaveriäh iskie moine liikendehmerki?
Kuva
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 19 kerdua

Olói

Re: Karjalan Kielen Kodi - mi se on?

Viesti Kirjuttai Olói »

Parembi olizi merkki: Pagizen karjalakse toizien tiijokse

BUTTON_POST_REPLY