Tiedokonehen vaihto

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Tiedokonehen vaihto

Viesti Kirjuttai mp »

Minun 6 vuottu ainos keral kannettu tiedokoneh on moneh kerdah liimal da skotčal paikattu da kovalevyygi on vaihtettu. Tunduu ku pidäs ruveta sille jälgipolvie kazvattamah. Tilain kazvatettavakse Kickstarteras Topjoy Falcon nimizen tiedokonehen vazan (400€+100€ tullinke). Strategizet miärät 202x131x20 mm, 710 g, 128 GB SSD, 8 GB RAM, Pentium J5005 protsessor, 2100x1080 rezolutsii. Putilleh kormanih ei synny. (On minul vie kodikonehekse Lenovo W520 kannettavu, kudamua kandua ei kehtua.) Operuattorusistiemannu tuli Windows 10 home, ruadau ga en ole käyttänyh.
Kuva
Ga sit opastamah ristikanzan tavoile. Minule Windows on liijan vaigei. Pidäy azendua Linux. Linuxannu olen harjavunnuh käyttämäh Debian sistiemua. Ga azenduksen aijakse on hyvä luadie mitah live Linux mustopuikkozele. Nengoman toinah vois pyzyväksegi azendua, ga parembi on luadie lopulline azendus iče azendusohjelmal.

Uvven konehen käyttöhotto meni kudakui täh tabah.
1. Eči internetas pättävy live Linux, minule pättävii oldih Ubuntu Mate GPD da Debian Live with nonfree firmware. Kebjevin taba tallendua iso-tiijosto boottuajakse mustopuikkozekse on Windowsas ruadai rufus-ohjelmu. On toiziigi Linuxasgi ruadajii ohjelmii (ezim. inetbootin, dd:gi a sidä pidäy maltua käyttiä da se luadiu kirjutussuojatun puikkozen).
2. Pidäy eroittua kovalevyl eländysija Linuxale. Uvves konehes kai tila on annettu Windowsale, pidäy lohkata palaine, hos puolet Linuxale. Ezmäi pidäy pienendiä Windows partitiedu. Windowsasgi moine bruja löydynöy, käytin EASEUS ohjelmua. (Ilmaine ohjelmu tahtoi azendella kaikkie haitallistu.). Sit (live) Linuxal pidäy luadie partitii(loi) Linuxale. Linuxas käytän gparted ohjelmua.
3. Ku internettu ollou käytettävis, käytän azendukseh minimualistu azenduspakiettua, minul se oli Debian unofficial netinst with nonfree firmware, 385 MB. Probliemakse puaksuh nostah laitehajurit, kudamii valmistai ei ilmoita, net pidäy iče eččie. Hos pakietas oli "nonfree firmware", ližiä pidi eččie da ližätä azenduspuikkozen firmware luvetteloh.
4. Erähäs kohtas azendustu kyzyy, mittustu ruadostolaohjelmistuo tahton, on Mate, on LX, on xfce, ... Iče valličin minimualizen Desktop pakietan, standartat Linux brujat, ssh- da kirjutintuven.
5. Sitgi vie riičin gnome-shell ruadostolan da ližäin openbox stolah tint2 panelan, kudaman kauti kučun ohjelmii, puaksuh lxterminal piätehohjelman.
6. Karjalaine näppäimistö. Uvves konehes on vai minimualine amerikkalaine näppäimistö, ga ozakse on kaksi Alt-näppäindy. Linuxas näppäimistöazetukset lövvytäh /usr/share/X11/xkb/symbols luvettelos. Kopiruičin alguperäzen us-näppäimistön us.bak nimizeksi da edituičin us-azetuksii nenga:
- kirjuta name[Group]=EEnglish (US)"; rivin al
include "level3(lalt_switch)"
include "level3(ralt_switch)"
Liziä u, o da a kirjaimile čökkehellizet variantat udiaeresis i m.i. da s, c da z kirjaimile šuapkallizet variatat scaron i m.i., ezim.
key <AC0>{[a,A,adiaeresis,Adiaeresis]}
Tämän muutoksen jälgeh äüöčšz da niilöin suuret variantat luajitah kirjaimis auocsz huruan libo oigien Alt-näppäimenke.

Toinah nenga yhten ruadopäivän käytin nämih muutoksih.

BUTTON_POST_REPLY