Enzimäine sana karjalakse

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Vähä vähin liženöy Iivon pagin da toinah selgenöygi, hos ei vie juuri ole ellendettäviä niilöile, kuduat harvembi Iivuo nähtäh. Pitkät sanat häi sanou sih tabah, kui on pienembänny sanonuh, lyhendettynny, ga hyvin on sobevuttanuh net omat lyhendetyt sanat livvikse. Hambahii pestäjes Iivo allus pagizi hammasharjah näh sanal "hampa" (ku sil pestäh hambahat), no se on muuttunuh sanakse "hampu", ku vikse on piäh puutunuh se kui loppu-a muuttuu u:kse.

Äiti da muamo sanoil on rouno ku eri merkičykset Iivon paginas. "Äiti" kuuluu enämbi moizennu kuččusanannnu, konzu hänel on midägi dieluo minule, sit salendau/kirrahtau "äiti!" (ihan hos kirrahtas "hei!" libo midätah muudu). Aku pagizou midätah sih näh midä minä ruan, sit käyttäy sanua muamo, tullen kodih, sit sanou "muamo tuli".

Gagarin

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Gagarin »

Yksi piäčköi hod keziä ei luadi, ga vai opastunnou häi karjalaks pagizemah ga sid ei karjalan kieli onnuako Suomes suan vuvven aigan kuole. ;)

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Toivoishäi ku karjalua pagizijua lastu enämbigi ollus...

Egläi minun tulduu kodih Iivo sanoi minule: "Muamo anna ysti namu." (Sanoi häi ezmäi muudugi, ei kerras n'amuu kyzellyh ) Minä sih: "Ei minul ole yhty n'amuu, en käynyh laukas." Iivo: "Muamo antau tasti namuu". Ihan lougielline dielo, ei olle yhty, ollusgo sit kaksi.

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Olen huomannuh ku Iivo harvah käyttäy paginas ulgopaikkusijua, enämbi tulou syväinpaikkusijua. Seizonou maton piäl, häi ei sanou "matol", ga "matos". Muitegi vaste jälgiaijal häi on ruvennuh käyttämäh liygilästy inessiivua, aijembi tavan mugah -ssa/-ssä. Ga elatiivu hänel on estounien tabah -st :mrgreen: Illatiivan -h jo hyvin kuuluu. Vastevai häi minun takin "koomaist" (kormanispäi) kaivaldi midätah, avaindu i m.i. da tuli sanomah ku ei sua niilöi järilleh "koomaih" (kormanih). Kyzyin kuduahtahto tavarah näh kusbo se on, da häi vastai "koomais" (kormanis), ku oli sen jo vienyh järilleh.

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Tädä vikse en vie tänne kirjuttanuh. Erähänny piän sanoin Iivole: "Minä suvaičen sinuu." Iivo sih: "Älä suvaiste minuu. Anna minun olla rauhas" :mrgreen:

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Hätkeh en Iivon pagizendoi kirjuttanuh. Tavan mugah Iivo sanou "näimöste" (näimmökseh) Juulilegi hänen kunnetah lähtijes hos muite Juulile enimyölleh suomekse pagizou, välih karjalakse. Sananluajindas nägyy yhtenjyttyine lougiekku midä mustan Juulil aijembi karjalan kielenke. Sana "juotattau" onhäi tuttu. No tänäpäi huondesveruo varustajes Iivo kyzyy minus "Mintäh sinuu syötättäy?" Selgeihäi on, ku 'juotattau', sit 'syötättäy', hos enne ei ole nengostu sanua kuulluh. Välil Iivo käyttäy karjalankielisty sanua suomenkielizeh tabah. Ezim. jiämaidoh näh ku buaboilas on pagin, Iivon käytetty sana on "jäämaito", ei "jäätelö" libo "jätski" (nu silloi-toiči sanou suomekse paistes 'jäski'). Ondrein Terveh on Iivole mieldy myö. Erähänny piän ved viäry Ondrein pajo soi ku Iivo toizes pertispäi tuli, kyzyi vaihtua "teeveh". Sit jäi lattiele virumah elostamah da kuundelemah, da passiboičči minuu vaihtandas "Passio sinule teeveh"

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Huondeksel Iivuo nostatin. Kerras silmät avattuu rubieu pagizemah minule "Oliko.. oliko sinul ystii sie Lottemuas". Minä kyzyin "yksi?" Iivo: "ystii!" "Ai lystii? Oligo minul lystii sie?" "Oli sinul ystii." "Kedäbo sie oli", "Lotte, (Loten) tuatto" - Vikse Lottemua oli Iivon unimuannu." Häi sit vie jatkoi iložannu "Toinah myö nyköi lähtemmö sinne Lottemuah!" (Iivo suvaiččou kaččuo Lotte-mult'filmoi da on olluh paginua ku tulien kezän Estounieh kävves voizimmo kävvä sie olijas Lottemuas.)

Maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai Maria »

Egläi ehtäl Iivon muate viertes rubein pajattamah. Iivo kerras sih: "Älä nenkostu rua. Et pajata."

maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai maria »

Tulou mieleh Juuli pienenny, ku juablokkua sanoi "omenu", ku Iivo tänäpäi yhtenjytyi mugavutti/taivutti suomelazen sanan karjalakse, ku häi saneli mintah lapsien programman dieloh näh "..ei sua omenoi puus". Minulehäi Iivo karjalakse pagizou, no erähät sanat voibi olla ei juohtuta mieleh karjalakse, ku ei olle pagin olluh sih dieloh näh, no sit ezim. täh juablokku-dieloh näh, ku vastuan hänele midätah "eigo suadu juablokkoi puus?" häi sit sen jälles sidä juablokku-sanua käyttäy. No hyvin häi maltau kerras vaihtua kieldy rippujen sit kenele pagizou. Kerran Iivo kaččoi televiizorua da sellitti ezmäi minule "Heil on nyköi ruatuo", sit kerras tuatalleh "Teillä on nyt töitä." (Pinguu kaččoi da Iivo sellitti ku Pingu on Juuli, hänen pieni sizär Pinga on Iivo, da Pingun da Pingan vahnembat tiettäväine myö. Da sit kohtas, kuduah näh Iivo saneli oli "tuatto" da "Juuli".)

maria

Re: Enzimäine sana karjalakse

Viesti Kirjuttai maria »

Iivo toiči on ruvennuh kyzelemäh: "Maatatko sinä sanuo 'oikea'?", "Maatatko sinä sanuo 'vasemmale'?", "Maatatko sinä sanuo 'aha'?" (raha) (muite minule paistes häi sanou oikei, hu'uale da t'enku. Vikse on ruvennuh enämbi kiinittämäh huomivuo sih ku minä pagizen erijytyi enembistö hänele pagizou.

BUTTON_POST_REPLY