Kuulumizii

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Pedrunnybly

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Maria, myöhäi olemmo putin karjalazed! :D

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Muga :D Hos erähien mieles onnuako en nengozennu nel'l'ändesvuittikarjalazennu putin karjalane voi olla, no enämbi tunnen iččiedäni karjalazekse migu miksetahto toizekse

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Tänäpäi avattih meijän linnas Vekara-Varkaus -nedäli. Tänävuon tiemannu on tsirku, erähät programmat mennäh ainos tieman mugah. Jo on "perindönny" meijän perehes, ku joga päiviä vähimyölleh yhteh festivualinedälin programmah menemmö. Tänäpäi linnan taloin puustos avattih festivuali, oli muuzikkua, tsirkuozutustu, i m.i. Vie linnu andoi, muga kui aijembinnu vuozinnu, mulloi roinnuhuzile lapsile juablokkupuut. Iivon puu menöy Iivon buaban pihah, ku ei meijän pihah tostu juablokkupuudu synny. Huomei Juuli tahtos lapsien diskoh da vezibašnan levol olijah kafeterieh työndämäh ilmoih ilmumiäččyy toivehenke da pajattamah karaokeh. Kolmanpiän olis huulisoiton soitandan da šipainiekoin luajindan masterkluasat. Nellänpiän ehtäl 'kesäkatu' da sie kilbu, kudamas lapset voijah sanella zuakkunasru libo runuo. Lienöygo kolmas vuozi ku Juuli yhtyy sih kilbah. Piätenčän planetaario-ozutus. Suovattan on vahnal juna-azemal perehpäivy. Pyhänpiän on linnan taloin puustos puustokonsertu, siegi monenmostu , mukin kiännändän kilbua, i m.i. Täs pikkarazet palazet joga päiväle, sit tiettäväine vie kačommo ku himoitannou sinä piän toizihgi kohtih kävvä, sit käymmö

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai mp »

Žiäli ku igiä on suittunuh. Pitkän parran da savakonke onnuako VV:h ei piästetä.

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Sanotah ku progammu on "lapsile libo lapsenmielizile" ;) Ilmumiäččy toivehenke lähti ilmoih. Diskoh piästä jonotimmo puoli čuassuu. Pitky jono oli, sit taloi täyzi, vuotettih kuni lähtiettih enzimäzet iäre

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Tänäpäi huondekses ildupäivässäh olimmo keitändykluasan bokkupertis. Keitändykluasas šipainiekkua pastettih, bokkupertis suadih lapset omien piirualoin päčisolendan aijan piirdiä, kižata karjalankielizii kižoi, kaččuo/lugie kirjua, kaččuo videozii, i m.i. Tiettäväine käimmö omat šipainiekat pastamas, no enimyölleh Juuli oli toizien kižadovarišannu , minä ozutin midä kaikkie materjualua on. Toinah jäi eräs karjalan kielen sana kävijöile mieleh

Sit vie huulisoiton masterkluassu, samal hindua sai opastuksen da oman huulisoiton. No Juuli rubei jo bumuagan da soittimen edeh suaduu soittamah pajostu, opastuttih "Ukko Nooa" da "Elefanttimarssi". Sanoi masterkluasan vedäjät, ku ei heil muga ravieh opastunnuttu kuuzivuodistu vie ole käynyh

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Tänäpäi ehtäl pahakse mielekse vihmui, no hyvä ku ei ihan allus tapahtumua vie vihmunuh. Kitailastu syömisty piharestoranas ostimmo da kai pereh söimmö. Ylen hyviä oli. Lapsien kilvas oli kaksi joukkuo, enzimäine alle 7-vuodehizile, toine yli 7-vuodehizile, 6-7 kilbah yhtynnytty mollembis joukkolois. Juuli tänä vuon vie nuorembien joukkoh kuului, da enzimäizekse palkittih sit joukos.

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Tänäpäi Vekara-Varkaukses Juuli kävyi tuatanke planetarieh, myö sil aigua Iivonke kaččelimmo midä fiziekkumasterkluassas ruattih. Iivole mieldy myö oli ilmas lendäjät da pyörijät ilmumiäčyt. Suadih lapset kerale polgupyöräh kiinitettäväkse lampazet, aku Iivole vie ei niidy pie, suau Juuli net. Juuli tuli planetariespäi innokkahannu, saneli kui "nähtih" Jupiterin, kuudaman, mustan loukon da äijy muudu mieldykiinittäjiä. Ku kyzyin mibo se oli kaikkii paras sit planetaries, häi vastai "se ku sai äijy tieduo avarukses". Tulien vuon sit voimmo vuoroloi vaihtua, minä Juulinke planetarieh, Mikko Iivonke vuottau :mrgreen:

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Ku ollou minun tekstois sanua, kudamale putillistu sanua en tiijä karjalakse, tämänpäiväizes niidy lienöy toizii enämbi.. Meijän tämänpäiväine Vekara-Varkaus -programmu oli vahnal juna-azemal, sie nygöi on Wanha asema, kafeterii da laukku. Sie pihas, raudutien bokas, oli lapsile 'pomppulinna', en tiijä mibo se on karjalakse. Sit oli čondžoibazari. Myö olimmo sie kahtes joukos, meijän linnan yksityizien perehpäivyhoidajien stolas čondžoibazaritavaran ližäkse monenmostu meijän yhtes azuttuu myödäviä, sit vie huogiel suadih lapset (olis vahnembatgi suadu, no ei ičele kyzytty)mualatut kuvat šokkah, libo kädeh, libo oččah muga kui erähät tahtottih. Juuli mualai minule kažin nenän da usat, iče tahtoi šokkah ukonvembelen. Toizen joukonn kel meil myödävänny oli enimyölleh lapsien kangasripakkuo, sobua da bobastu. Vie sai opastustu kandovälinehien käyttöh. Juuli oli toven myöjänny, astui tapahtumapaikal vendovierahile sanelemas midä kusgi myödävänny :D Juuli sai "palkakse" toizes stolaspäi pikkarazet bobakoirat, ku muga hyvin heijän myödävih kukkazih näh saneli rahvahale, astui tapahtumapaikan toizeh agjah, siepäi kuččui rahvastu kaččomah midä kaikkie sie on da matkal kai luvetteli :D

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Tänäpäi oli festivualinedälin salbuandukonsertu linnan taloin puustos.Enne konsertua käimmö kierdämäs ymbäri keskučan alovehtu eččimäs kirjaimii, kudamis pidäs sana keksie. Kus löydiä kirjaimet sai vihjavuo löydiä Warkauden lehten suovattan noumeros. Bumuagan oigien vastavuksenke veimmö muzieh (se oli lehten da muzien yhtes järjestetty kilbu, oli sego uuttu kuvua linnaa sego vahnua muzeikuvua, sit pidi niilöih kohtih mennä, kirjain eččie). Hyvä ku tänäpäi oli päivypastuo. Konsertualovehel oli mukinkiännändän kižat. Oli suojušlöpölöi nurmel, lapset syötettih niilöile voikukan lehtie da imiččyy. Yhtel niilöis oli igiä 50 vuottu da voi olla hyvin eläy vie toizen yhtenmoizen. Sai luadie oman suojušlöpöin kartočkas. Piäzi hevon viettäväh kärrih. Sai kaččuo da silittiä jänözii, poččiloi, koirii, joukko kudžuu oli. Nuorien tsirkujoukon ozutus oli nerokas. Pajatettih tossarren pajokilvan voittajat omat voittopajot (enzimäzekse palkittu nuori pajatti angliekse Skyfall-pajon, toizii en jo musta), ZZ Topelius -joukon parrakkahat muuzikot lapsien pajoloi da Vicky Rosti vahnembii pajoloi. Ylen hyvä festivualinedäli oli. Äijy jäi programmua, kunne emmo käynyh, nämmis minun kirjutettulois vaiku pikoipalaine. Jo tänä vuon oli pruazniekkuvuozi, ku tämä oli kahteskymmenes kerdu, no pruaznuijah onnuako vie tulien vuon, ku enzimäine Vekara-Varkaus -festivualinedäli oli vuvvennu 1995

BUTTON_POST_REPLY