Kuulumizii

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Juulile on mieldy myö Sims-tiedokonehkižah nostua taloloi, luadie menetiijämi perehii. Minul puutuu kirjupualičas olla Karjalantalo-kirju. Lienöy segi rakendusperindön siirdämisty ielleh, ku avvuttau lastu luadimah tiedokonehkižah karjalazen taloin :D On kačottu kuvua da pohjupiirrostu, no eihäi ihan kaikkie sua putilleh sih kižas, ga olgah. Pidännöy kuvua työndiä konzutah ku puutuu taloi suaha valmehekse

Olói

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Olói »

Nengoine kiza olizi ylen hyvä. Parzilois azuttu kodi olizi hyvä nenga, ezmäi tiedokoneleh, srojie. Sit toinah konzutah nouzou oma kodigi

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Haha, Iivohäi jo kielii pagizou. Hänel on olluh nengoine oma "sana", kudamua käyttäy ku kyzyjen ozuttau midägi mieldykiinittäjiä, rouno kyzyjen mibo se on. Nygöi dogadin ku sehäi kuulostau ku häi sanos это? :mrgreen: Se on mieldykiinittäi dielo, kui lapset "harjavutah pagizemah" eri aigah sendähgi, ku eri paginat eri mualois ellendetäh putin paginakse. Muga ku lapsi konzutah pagizou pääppääpää/paapapaapaa libo dääddäädää sit jo perehes ihalmoijah lapsi maltau sanuo tuatto

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Onhäi Iivongi paginas erähät sanottu, ku nygöi se sanoi sidä, nygöi tädä. No en minä niidy ota luguh, ku petties sanou midägi mi kuulostau putin sanale :P Muga ei ole sanonuh Iivo vie ni ainavuo sanua

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Egläi muamoloin päivänny ei meil nimidä kummembua olluh. Juuli oli školas luadinuh lahjakse kukkazen da sille kukkumal'l'an. Huondesverol minuu muheloitti, ku duumaiččin facebookah puuttunou äijy čomua kuvua, lapsien muamoloile luajittuu huondesveruo tariččimel čoman kukkazenke. Meil huondesverol segahine syöndystola da vie Iivo stolale kavunnuh, stolal istui varbahien välis keitettyy jäiččiä, kudamua oli juuri liččannuh da levittänyh stolale :mrgreen: Sit arren realismas pidihäi kuva ottua da panna fb:ah, ku erähät riputettas toine tostu čomembua huondesverokuvua. Ga oli pudro Juulin keitettyy ;) :D

Pedrunnybly

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Muga on, enämbi realizmuu rožakirjah! Meil muamanpäivänny tytär magai kahtehtostusah, a minä huondesveron söin kymmenen čuassun aigah. Sen jälles ukko tuli ruadopertispäi dai sanoi: nygöi luajin sinule huondesveron! :D

Ola

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Ola »

Minä muamoloin päivänny havacuin ezmäzenny, sit ukko, da ei andanuh lubua nousta. Nostatti tyttölöi, yhtes luajittih huondesveruo da tuodih minule.Toine tytär lubai azuo jalguhierondan, toine selgyhierondan. En vie tiijä konzu azutah:) Ku minul oli valdua, sit talutin perehen muzejah, se oligi kaikile mieldy myö :D

Pedrunnybly

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Pedrunnybly »

Oh, Ola, tule minun perehty opastamah kui muamoloin päivie pruaznuijah! ;)

Ola

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Ola »

Puaksuh en ole kois, sit vikse sendäh suan kaiken huomivon :D

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Äijät rahvas nygöi istutah kaččotah jiäkur'oidu. Minä onnuako en ole erähien mieles 'putin suomelane', en kačo (no kuuluu toizes pertispäi kaččomattahgi) da vie kravatis virujen ven'an kieldy opastun :mrgreen:

BUTTON_POST_REPLY