Tietieduo

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Motopyörämuagarit urostetah ajamal nengakučutun rauduperzeajon (iron butt), 1600 kilometrii 24 čuassuh. Minule motopyöry on vaiku ajonevvo paikas toizeh ajamizeh eigo se ni pädis moizeh ajoh, ga minä puaksuh ajan Petroskoih da Anukseh - sidä voi sanuo teräsperzeajokse. Minul Kuopio-Petroskoi matkah, 510 km meni 9 čuassuu da sama aigu meni Anus-Kuopio matkahgi, 450 km.

Havaindoloi dorogis: Lyhyt verzii vahnoile Karjalan kävijöile: Dorogat toinah ollah parembas kunnos migu enne. Lyhyt verzii uuzile Karjalan kävijöile: hil'l'akkazeh ajajen ajonevvo murenou vaiku vähä.

Suomen dorogis ei ole nimidä mainittavua. Rajan ylitykses ainavo uudine oli tullibumuagah liimattu 2-dimensiohine viivukoodu. Ga se ei jovvuttanuh eigo hillendänyh läbimenuo.

Sordavalan da Läskelän välizel dorogal enne oli suurdu haudua. Kaksi kolme vuottu tagaperin sidä enämbäl kohendettih da kohenduigi. Nygöi myös kohendettih da arbuan ku kahten vuvven peräs myös pidäy kohendua, samat kivet piädy nostetah. Järvenrandudorogu nygöi on kudakui hyväs kunnos. Sil vyöhykkehel aijembi enämbi yhty kerdua pyöriä murendin. Pallahten da Vieljärven välil tienrakendus jatkuu, äijän oli mašinua. Paha on ajua, ga ei mennyt vuottu pahembi. Konzu valmistunnou? Vieljärven da Priäžän välil tiedy on paikattu, Vieljärven - Nuožarven väli nygöi on aiga hyvä. Priäžän da Petroskoin välil tien kohendus on valmistunnuh da se tie nygöi on ylen silei. Petroskois sidä diivuičen ku kehädorogu Lesnoi prospekt vuvves toizeh on ruavon al eigo ruado eisty. Petroskoi - Anus dorogu muite on ylen hyvä, ga Priäžän da Ylä-Anuksen välil on vie vähäzen vahnembua havvakastu tiedy. Anus - Pitkyrandu dorogua voi kuvata ven'alazel terminäl, "normalnoe". Anukses Videleh dorogu on aiga hyvä. Videlen da Salmin välil suau varata suuriigi loukkoloi. Kaikkii pahin on Salmin da Pitkänrannan väli, kudamal on mondu ylen havvakastu vyöhyketty. Kenel on tegohambahat, net suuspäi pakutah, ku suu ollou avvoi. Ga oli siegi mužikku gruzoviekanke vuarua loukkoloih liččuamas, toinah segi kezäkse parenou?

Nedälin kaksi kohendelet ajovehkehty, myös voit lähtie.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Tietilandeh kaksi kuudu myöhembi:

Dorogu välil Koirinoja-Videl on paha. Ken siälöiččöy iččie, ajonevvuo da dengukukkaruo, ajau hil'l'ah.

Kukkoilu-Pallahti välil endine dorogu huononou. Uuzi tie on jo läs kogonah asfal'tiiruittu, ga vie ei piäze ajamah. Pallahten da Kolatsellän välilegi on levitetty uuttu asfal'tii paikoitellen.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Anuksen dorogal ajajes on aigua duumaija kaikkie mieletöindy, juohtui mieleh tämä. Nygöi mašinois on gps-naviguattorat, kudamat paiči ozutetah dorogan voijah i ozuttua käyttäjän vallittuloi mieldykiinnittäjii paikkoi. Urhoi-mašinistat niilöih tallendetah ravevuonvalvondukameroin koordinuatat da niilöin vuoh tietäh ajua zakonallizesti kameran kohtal. Anuksen dorogal eibo ole ravevuskamerua, a haudua on ylen äijy. Olis vai luvettelo pahimbis haudužikkolois, ga sit naviguattoru vois kaksisadua metrii enne haudua kirguo: "Hillendä velli eiga murendat mašinan!" Ven'an tielaitos ei kergie haudoi täyttämäh, a toinah kerrittäs luadie luvettelon ruadamattomis ruadolois, kus on haudua. Libo mašinan murendannuot voidas internettah luadie mostu luvetteluo. Minul ei ole motopyöräs mostu kirgujua naviguattorua, sendäh pidäy varaten ajua. Yhtelläh läs joga kerdua midätahto murenou.

Olói

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai Olói »

Hyvin maltat šuuttie, tämä on ainavo paginforumu internetas, kudamal ei ole pahantahtozii ristikanzoi.
Olen suarnoi lugemas da kohendamas :)

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Olen suarnoi lugemas da kohendamas :)
Suatgo vie yölöil undu moizien hirvielöin suarnoin jälgeh?

Olói

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai Olói »

Ruado on lopus, olin ruadomatkoloil sentäh kestäy.
Seminuaras, kuduas olin, oli äijy rahvastu. On kummu dielo, da arbain kerras, što yksi pagizii on karjalaine mužikku, silmis sen voi nähtä :) .

sarikku

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai sarikku »

Piatniccan ajoimmo Kotkatjärveh uuttu dorogua myö Kolatsellän da Priäzän kauti da pyhäpiän ajoimmo järilleh kodih tädä kauti. Hyvä oli uuzi asfaltu. Kuz oli uuzi asfaltu, sie oli vie erähii tienruadajii ruavos da sendäh vauhtirajoitus oli 50 kilometrii cuassus. Ei olluh sie militsiedu da terväh ajoimmo :oops:

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Petroskoin kehätie Kukkovkan da Drevl'ankan välil vuozičotal on olluh kui kartohkupeldu, kudamal mašinat ollah kävelyvauhtii ryyvetty havvas haudah. A vot kummua, se oli suannuh asfal'tan.

Kui Sarikku jo kirjutti, Kukkoilan da Pallahten välil jo sua ajua uuttu dorogua pitkin. Ga uuttu asfal'tua on valettu iellehgi Kolatselgäh da siiričči Loimolanjoves, endizeh hyväh dorogah sah. Muga kui erähih kohtih Nuožarven da Vieljärven välil.

Lienöygo töllönnyh vahnu dovariššu? Jo mondu vuottu, konzu tulen kohtah 5 km Sordavalan tienristas Anuksehpäi, kus Luadogu rubieu nägymäh da tien varres on hyčistynnyh kodi, olen vuottanuh ku peräh lähtöy juoksemah paimoikoiru da oppiu puretella minuu jalgah. Tiettäväine häi ičegi ellendi, ku putilleh purta ei voi, dorogal se vois tiediä hengenmenuo, a pieni näykkiändy on kui kunnivonozutus. Tänä kezän jo en ole nähnyh tädä dovariššua. Jäigo häi mašinan al libo kuoli igäväh?

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai mp »

Ozutahes ku KT:n doroganluadiat ollah ottavuttu kohendamah Priäžy-Sortavala dorogua. Mennyt vuon avattih uuttu dorogua Kolatsellän da Kukkoilan välil, nygöi ruatah pitkin matkua Kukkoilan da Priäžän välil: Kohendetah sildua, paikatah pindua, lujendetah perustua da luajitah kogonah uuttugi dorogua. Äijän on ruadajua, yhtelläh ruavot ylen pahoi ei haitata ajandua Sortavala-Priäžy dorogal.

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Tietieduo

Viesti Kirjuttai Pekoi »

Enne eglästy opimmo piästä Hovinahoh.Nedälin aigua olemmo ajannuh Suistamol Värtsilän-Soanlahten kauti.Lehtomäin-Laidioisten väli vai pahenduu,mettšymašinat murretah sulua kirtty da kirzi vie nostau savie da höttyö...Jalovuaran-Hut'akan välil erähät ojarumbut ylen vähäl tšuurul ollah,vezi viey...
Hovinahoh(Koittoh)kiänyimmö vai hedi jo oli luhtu dorogal,enembi kymmendy metrii vezimatkua,pahimoilleh nel'likymmendy sentii syviä da vie jugiet kivet tuos,täs.
Duumain oppie ajua vai akat terhendeldih,pidi lähtie järilleh. :( Vie kävyimmö Hovinahon školan paikoil,a mettšymašindorogu oli luajittu Ozrakkalah libo Selgäh.Kehno ku olis etšindyvehkehii olluh,varmah olimmo jo lähäl Miitrei Manungi kohtua,kunne meidy himoitti.
Egläi lähtimmö Alatun-Läskelän kauti iäreh,pidäy löyhkiä,hyvin oldih tätšöteldy,vie ku suolua libo vetty suannuzimmo... 8-)

BUTTON_POST_REPLY