opastajat.net/forum - Yksityizyön suoju

Täs sellitetäh, kui "opastajat.net/forum" da "https://opastajat.net/forum" i phpBB käytetäh sinul kerättylöi tiedoloi.

Tiedoloi kerätäh kahtel tabua: Livuamal "opastajat.net/forum"-sivuloi. phpBB-ohjelmisto luadii keksoi, kudamat ollah pikkarazii tekstutiijostoloi. Nämmä tiijostot laddatah sinun livaimele väliaigazih tiijostoloih. Enzimäzet kaksi keksua sižälletäh tiijon kudamal tunnustua käyttäi ("käyttäjän id") da tiijon, kudamal tunnustua istundo ("istunnon id"). Suat automuattizesti kolmannengi keksan. Konzu livuat viestilöi "opastajat.net/forum" forumal, keksu mustau kus kävyit.

phpBB-ohjelman "opastajat.net/forum"-sivuloil keksoih kerättyy tieduo voi luvan mugah käyttiä toizisgi ohjelmois. phpBB keriäy tieduo registriiruičendas da viestilöis "opastajat.net/forum"-foorumale.

Registriiruičendas sinun pidäy andua tallendettavakse käyttäitunnus da peittosana, kuduadu tarvičet forumale sižähkirjuttajes. phpBB tožo sinul kyzyy sähköpoštuozuttehen (ga ei tarkista pädöygo se). Voit ilmoittua phpBB:le toiziigi tiedoloi. Kaikis nämmis tiedolois toizet käyttäjät välttämättäh nähtäh vaiku käyttäitunnuksen, ku et muudu iče azetanne toizien nähtäväkse. Kai käyttäitiijot, mit olet andanuh "opastajat.net/forum" -sivustole, on turvattu sen muan zakonoin mugah, kus palvelin sijaiččou.

Peittosana on suojattu kooduamal se yksisuundazel peittokirjutuksel. Tarvičet peittosanua joga kerral "opastajat.net/forum"-sivuloile sižähkirjuttajes da vaiku täs tarkoitukses. Ku unohtannet peittosanan, käytä "unohtin peittosanan" toiminduo. Sit phpBB työndäy sinule uvven peittosanan sähköpoštah. Tožo voit kuitahto ottua yhtevytty ylläpidäjäh da pyydiä uuttu peittosanua.