Pahomov: Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre?

karjalankielizii kniigoi, lehtii, cdromoi, ...

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Pahomov: Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre?

Viesti Kirjuttai mp » 14 02 2017, 09:14

Miikul Pahomov
Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre?
Helsingin yliopisto & Lyydiläinen Seura, 2017. 312 s.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/173932
11.2.2017 Miiku Pahomov puolisti piälmainittuu suomenkielisty dissertatsiedu, kudai sežo löydyy internetas.
Abstraktan mugah
Itämerensuomalaisten kielten tutkijat ovat esittäneet erilaisia tulkintoja lyydin asemasta. Sitä on pidetty itsenäisenä kielenä tai karjalan (tai vepsän) murteena. On myös pohdittu, ovatko lyydiläiset oma kansansa vai karjalainen (tai vepsäläinen) heimo. Tutkimuksen tavoitteena on lyydiläisten puhuman kielimuodon historiallinen ja taksonominen määritys. Se tarkastelee yksityiskohtaisesti lyydin kieltä ja lyydiläisten historiaa, joista ei ole aikaisemmin tehty kokonaistutkimusta.
Tutkimus perustuu kielen ja historian tarjoamaan analyysiin ja vertailuun. Ensisijaisesti käytetään historiallis-vertailevaa menetelmää, johon sovitetaan paikoin myös kielisosiologista näkökulmaa. Tutkimuksen kohteena ovat lyydin alueellinen variaatio, 1780-luvulta 1960-luvulle ulottuvat kielelliset identifikaatiot ja väestöhistoria.
Kirjuttajan piätelmy rubriekan kyzymykseh on:
Lyydiläismurteita ei voi pitää sekamurteina, koska ne eivät täytä sekamurteille ominaisia kriteerejä. Sitä vastoin lyydi täyttää itsenäisen kielimuodon kriteerit, koska sen murteista on löydettävissä ympäristöstä (varsinaiskarjalasta ja aunuksesta sekä vepsä) selvästi erottuva oma järjestelmänsä. Lyydiläismurteiden tarkastelu alueellisen variaation, kielellisen lyydiä on lähestyttävä omanlaisenaan alueellisena ilmiönä määrittelyn ja väestöhistorian tutkimusnäkökulmasta osoittaa, että lyydiä on lähestyttävä omanlaisenaan alueellisena ilmiönä
"
Lyydikse pagizijoi nygöi on vähembi kolmiesadua. Sit, kuibo kehittiä nygyaigastu käyttökieldy? Ongo strategiennu yhtesruado vepsäläzien libo karjalazien ker, vai puhtahannu kuolendu?

Vastua viestih

Paikalolijat

Käyttäjii lugemas tädä forumulaudua: 1 da 0 gost'ua