Tiedotehniekku cdrom

karjalankielizii kniigoi, lehtii, cdromoi, ...

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Täl cdromal
Kuva
ollah operuattorusistiemu da ohjelmistot, kudamii "Tiedotehniekku" kniigas on sellitetty. Tarkembah:
 • Linux-operuattorusistiemu (Debian Live Linux, KDE ruadostolanke)
 • Ohjelmistot, kudamii "Tiedotehniekku"-kniigas opastetah (edittorat, Abiword, LaTeX, Gnumeric, sqlite, Gimp, Xfig, Iceweasel (Firefox), Bluefish, Python, Java-runtime i m.i.)
 • opastajat.net sivulon sižäldö, mugahlugijen školaezittelyt, riputandupačas, kielioppi, kartat, lugemizet
 • digitualizen kirjaston 15 enzimästy kniigua djvu ohjelmienke - kniigoi voi lugie internetattah
Jälgimäi muutti 1 päivänny mp, muutettu kaikkiedah 10 kerdua

Pekoi
Viestit: 356
Liittyi: 18 09 2008, 20:54

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai Pekoi »

A,kusbo nenii "blinoi" ollou,äijygo maksau da kuibo moizen suau kädeh? :?

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Työnnin sinule yhten poštas. Ei ole blini, elä laita mähändiä piäle, se pidäy ličata tiedokonehen bokas olijah ragoh. CD/R meedii on huovis, diskan hindu on vaiku euron. Kuvanke polttamizeh menöy aigua puoli čuassuu, kuvattah vaiku viizi minuuttua. Nedälin peräs matkal tulduu poltan erähii da työnnän KKS:n toimistoh, hyö toinah poštumaksun prizmitäh.
P.S. Tämän foruman kirjuttajat voijahgi työndiä ozuttehen yksityzes viestis minule (mp libo ylläpidäi)

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Tiedotehniekku-cdroman lugemistopuoli on sangennuh. Digitualistu kirjua sie nygöi on yheksäntostu, yli kolme tuhattu sivuu kielitiijon da školan opastundukniigoi, läs kai karjalakse, hos i suuri vuitti kirillizil kirjaimil. Opastajat.net sivuloin lugemiston tekstua on sada sivuu.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Tiedotehniekku-cdrom vähin vähäzin kehittyy. Jälgimäine painos on kirjutettu 4.4. Javoin sidä Petroskois, ga net piästih loppumah. Toiči siepäi kävves pidäy ottua kerale enämbi uuzindu painostu cdromas. Jälgimäzes versies samua alguperäzenke ollah
 • cdromalpäi ajettavu Linux-operuattorusistiemu (Debian Live) KDE-ruadostolanke
 • kai Tiedotehniekku-kniigas ozutellut tiedotehniekkusoveldukset
Tiedosyväindöpuoles on erähii lizävyksii:
 • riputandupačas, kielioppi da muantiedokižat, erähii toizii muantiedo, tiähtitiedo da matemaatiekkuohjelmii
 • opastajat.net/luvekkua da digikirjasto tekstat ollah lizevytty
 • kižat da kirjutukset parembi lövvytäh men'us
Tuliel aijal (kuukauzien aloh) huavehis ollah
 • kebjendiä tiedokonehen Internattah liittämisty verkomanageroin vuoh
 • kebjendiä usb-mustopuikkozele libo kovalevyle azendamistu
 • ruadostola voi muuttuo sendäh, ku men'uloin da panelan muuttamine olis kebjiembi
Hos i Tiedotehniekku (da mintah muun) live-cdroman käytös voi olla vaigevuksii
 • operuattorusistiemu ei käynnisty ku bios:ua ei oldane azetettu kaččomah cdrom-azemua ezmäi
 • ruatut ruavot ei jiäjä mustoh, ku nimittustu konehen omua ligo ulgonastu mustuo ei oldane otettu käyttöh (ezim. mountpy)
 • ohjelmat toimitah hillembah cdromalpäi ajajen
yhtelläh live-cdroman on mondu eduu
 • cdrom on ylen huovis meedii juattavakse
 • ku operuattorusistiemu käynnistynöy, se ruadau joga konehes samah tabah da on murendumatoi
 • hos i tiedokonehen alguperäine operuattorusistiemu on sevonnuh, live-cdromua voi ajua (da toinah sen kauti voi kohenduagi sen toizen murennuon operuattorusistieman)
Sendäh huavuan iellehgi kehittiä Tiedotehniekku-cdromua.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Erähäs tv-ohjelmas mužikku puaksuh kyzyy: "Tahtottogo kuulla šuutkan? No olgah! Yhtelläh kerron" Samah tabah monet minungi ruavot. Vuvves 2006 algajen olen luadinuh Karjal-cdromua. Sil matkal se on vägi äijän muuttunuh. Mibo se on?

Karjal-cdrom (libo Karjal-mustopuikkoine) on cdrom, kudai sizäldäy
 • ičekäynnistyjän Linux-operuattorusistieman da vägitukun tiedotehniekkuohjelmii
 • karjalan kielen opastundumaterjualua da kolmetuhattu sivuu karjalankielizii skanniruittuloi kirjoi
Ekruanunäppävö:
Kuva

Vähäzen tarkembazeh:

Nygözes verzies (16.6.2010) operuattorusistiemu on kerätty ičekäynnistyjäkse pakietakse Debian Live skriptoil. Ikkunmanagerannu on Openbox da minimualine ruadostola on luajittu fbpanel skriptoil. Soveldusohjelmat ollah kudakui net, kudamat on eziteldy Tiedotehniekku -kirjas. Tärgevimät niilöis ollah:
 • leafpad da emacs edittorat
 • abiword tekstankäzittely, LaTeX tehnillizen tekstan lad'd'uandu
 • gimp kuvankäzittely, xfig piirdämine
 • gnumeric taulukkočotaičendu, sqlite tiedokandu
 • firefox livain, gftp tiijostonsiirdo, bluefish verkosivuedittoru
 • gv, xpdf, djview tekstankačondu
 • qiv kuvankačondu, gxine videonkačondu, audacity iäniedittoru
 • Uvves versies Internettah piäzöy ikonazii painelemal 3g-telefonal (usb-kaabeli libo Bluetooth), Wavelanal libo verkomodemal.
 • Flaguikonazen tagan ollah suomelaine, amerikkalaine da ven'alaine näppäimistö. Karjalazet kirjaimet äöčšž luajitah suomelazel da amerikkalazel näppäimistöl painamal AltGr da aocsz yhtelaigua. Sežo voi käyttiä virtualistu näppäimistyö.
 • Ohjelmoindu Python ohjelmoindukielel. Opastusohjelmis tarvittavu Javan ajonaigaine sistiemu sežo on.
Karjalankielisty materjualua cdromal ollah:
 • algukursu, riputandupačas, verkokielioppi, paikannimet
 • opastajat.net luvekkua-ozaston kirjutukset
 • 19 skanniruittuu kniigua: Genetz, Ojansuu, Ahtia, Leskinen, da Ven'al 30-luvul painettuloi opastundukniigoi
Cdromua käyttäjen tiedokonehele ei välttämättäh jiä nimittustu jälgie käytös. Yhtelläh tiedokonehen levyt voi avata (mountpy) da kopiruija ruavot tiedokonehen levyle libo mustopuikkozele. Kogo sistiemangi voi azendua mustopuikkozele, kudamal ruavotgi säilytäh.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Luajin uvven versien "Tiedotehniekku" -cdromas. Kuvavus tiä: http://opastajat.net/opastus/tiedotehni ... iekku.html Muutoksii on!

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Olen luadinuh uvven painoksen Tiedotehniekku-cdromas. Päivitetty ezittely täs linkis
http://opastajat.net/opastus/tiedotehni ... iekku.html

Uuttu Linuxas
 • Nygöi täl cdromal voi kiindiestigi azendua Linuxan kovalevyle. Minule ičele hyövylline, en tiijä ruohtitahgo muut nenga luadie
 • Internettah liittymine Bluetoothan da telefonanke nygöi on kebjei
 • virtualine näppäimistö ezim. ven'an kirjaimien kirjuttamizeh on näbei
 • multimeedien kaččomizeh gnome-mplayer (mplayer) on pättävy
 • Toiziigi ohjelmii lizätty libo käyttyö kohendettu: mountpy/umountpy, imagemagick, LaTeX edittoindu emacsal,...
Karjalankielisty syväindyö on äijäl lizätty da net ollah nygöi Linuxan ulgopuolel, t.s. niidy voi kaččuo toizisgi operuattorusistiemois päi. Syväindölöi:
 • opastajat.net sivut kogonah, 9.12.2010 tilandeh
 • digikirjasto kogonah: 43 kirjua
 • kaikkiedah läs 5000 sivuu karjalankielisty tekstua (aiga suuri suuri vuitti kirillizil kirjaimil)
Nämii cdromoi vikse liččuammo opastajat.net sumkih, dai voi kyzyö minul.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Tarviččougo ken tädä linux/tiedotehniekku/opastajat/digikirjasto cdromua? Päivitän sidä nenga kaksi kerdua vuvves da 2010/12 painostu on vie 12 palua jällel. Javoin sidä Karjalan školien opastajile da Petroskoin yliopiston opastujile loppuruadoloih niškoi.

Mih se pädöy? Kel on omas tiedokonehes tarbehellizet ohjelmat da ravei da huovis internettu, nimidä lizähyödyy ei ole. Ga ezimerkikse mennyt nedälil Petroskoin kielipezäs kävves huomain ku hos heil oligi internettu, a livaimes ei ruattu java da djvu. Liččain cdroman opastajan yskymikroh da kerras voimmo kaččuo, midä on opastajat.netas libo digikirjastos. Ken tarvinnou, pyydäkkäh.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Tiedotehniekku cdrom

Viesti Kirjuttai mp »

Olen suannuh valmehekse uvven versien opastajat/tiedotehniekku cdromas.

Kuva

Mi se on? Lyhyt versii:
Tiedotehniekku-cdrom on cdromalpäi käynnistyi Linux-sistiemu, kudai sizäldäy jogapäiväzen tiedotehniekkuruavon brujat da vägitukun karjalan kielen opastundumaterjualua da tekstua.

Midä uuttu:
 • pohjannu on Debian-Live "wheezy"
 • graafiekkusistiemu Xorg ruadau äijiä parembi eri tiedokonehis
 • opastundumaterjualat parembi nägyvil
 • tekstat äijäl lizetty
 • kebjiembi ylläpidiä
Kuva

Tehnillisty tieduo:
 • Debian-Live testing ("wheezy")
 • Xorg 1:7.6:10
 • Openbox ikkunmanageru
 • tint2-svr panelu
 • Xxkb näppäimistöapplettu: suomelaine, amerikkalaine da ven'alaine näppäimistö, čšž luajitah AltGr-näppäimenke, amerikkalazes sezo äö, AltGr:l, ven'alazes näppäimistös kirillizet kirjaimet
 • xvkbd virtualizel näppäimistöl voi luadie ezim. kirillizii kirjaimii.
 • Mustopuikkoloi voi avata da salvata mountpy da umountpy kirjuttamizeh niškoi
 • Täl cdromal ei voi azendua Linuxua kovalevyle. (Sen ominazuon vois kebjieh lizätä.)
 • Taustukuvakse voi suaha artelin "rattahankeksijiä" komendol "ukot", libo järilleh harmuan komendol "harmai".
 • tekstankäzittely abiword, taulukkočotaičendu gnumeric, tiedokandu sqlite, tekstankačondu gv da xpdf.
 • kuvankäzittely gimp, mualuandu gnu paint, tehnilline piirdämine xfig, kuvankačondu feh
 • livaimet firefox (iceweasel) da dillo, tiijonsiirdo gftp, ssh2
 • edittorat jed (emacsan jyttyine) da leafpad, tiijostomanageru pcmanfm, html-edittoru bluefish
 • Internettah voi liittyö, a pidäy maltua käyttiä komendoloi, kačo ezim. skriptat wifi, wifisecu, slon, wpa_gui.
 • javascript da java-runtime toimitah (tarvitah opastusohjelmis)
Opastundumaterjualat:
 • riputandupačas: 500 sanua, sežo kuvasanakniigannu
 • Markianovan kielioppi, tiedokonehharjoitukset
 • Gilojevan-Rudakovan algukursu, tiedokonehharjoitukset, vähäzen iändygi
 • tukku muudu harjoitustu
 • paikannimet da kartukizat
Lugiettavua:
 • 6000 sivuu tekstua karjalan kielel libo karjalan kieles:
 • karjalan kielen tutkimuksen klassikat
 • sananpolvet, suarnat
 • 30-luvun opastundukirjat Tveris da Nevvostokarjalas, erähät kirillizet
 • karjalakse kiännetyt, erähät kirillizet
cdromua voi kyzyö minul.

BUTTON_POST_REPLY