Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

kielipezät, školat, kursit, ičeopastundu, opastundumaterjualat

Valvoi: verkomuagari

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp » 12 04 2017, 10:35

Vaigei on robotansuandugi, ga eistyy. Nygöi se on luvattu oraskuun lopule. Sissah pidäy tyydyö kuivuharjoitteluh:
Kuva
Ruadoluageril 12-16.6. toivottavasti jo ollah oigiet robotat. Fotokuvas Vieljärven robotiekkuazientundijoi.
Kuva

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp » 02 05 2017, 09:46

Ku kentahto kyzys, kuibo dielot, vastuazin - hil'l'akkazeh. Enimyölleh olen pyörinyh kahten dielon ymbäril: murrehatlasan ozuttamine tiedokonehel, da robotiekkukursu. Piädy ollah harmistettu ohjelmien azendelu da (kuččumattomat) operuattorusistiemoin päivitykset kaikenjyttymien foukusiloinke, a niilöin keskes kudamidä oigiedugi on kerrinnyh ruadua.

Robotiekkukursoin piendäs ei ole äijiä kehuttavua, ga äijän aigua jo olen niilöih käyttänyh da äijän on vie ruattavua. Martti-robottua en vie ole suannuh, ga se eihäi yllätä. Vastevai sain luadijaspäi viestii, ku erähii nedälilöi pidäy vie vuottua. Sen suaduu onnuako vie pidäy äijän borčuija enne ku robottu rubieu tottelemah. Yhtelläh piäs on ruvennuh kehittymäh ajatus: toinah kursoi luadijes kazvanuh kogemus pidäy kirjuttua kniigazekse, kudaman nimekse pädis Robotiekkua da ohjelmoindua 10-100 -vuodehizile, sangevus toinah 50-100 sivuu, painos 50 palua? Rakendeh on ruvennuh selgenemäh nengomakse:
  • Sphero-miäčyn ajelendu telefonal/tabletal
  • Scratch ohjelmoindukieli, animatsii ekruanal
  • Spheron ohjuandu Scratchaspäi
  • Martti-robotan ohjuandu Scratchaspäi
  • Python ohjelmoindikielen alguopastundu, animatsii ekruanal
  • Spheron ohjuandu Pythonaspäi
  • Martti-robotan ohjuandu Pythonaspäi
  • Muudu yleizembiä ohjelmoindua Pythonal
Kui täs nägyy, robotat ollah kuhkutus, tavoiteh on yleine ohjelmoindumalto. Toinah kuukauzi - kaksi menis kniigazen tukkuondah.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp » 13 05 2017, 22:15

Jälgimäzel kerral 6.5.2017 jatkui Scratch-kielen opastundu. Pidäy vie jatkua aijembi annettuu projektua. Kirjutin aiga tarkat ohjehet, kudamien vuoh projektan voi ruadua. Tervehtulgua opastumah! Martti robotan valmistus hätkekstyy, ga eistyy da uskon ku se tulou kuun libo kahten aloh.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp » 30 06 2017, 19:00

Kuva
Kursu jatkui 13-14.6. "kuivuharjoittelunnu" Scratch-kielel. Ga hyvä ongi vähäzen harjavuo tiedokonehen käyttöh robotan suandua. Vaiku yhten vieljärveläzen opastujan kois on tiedokoneh, školas onnuako vähäzen ollah harjavuttu. Robotan luadii Edinburgas joga kuudu työndäy viestii robotan valmistundas. Tunduu uskottaval ku toinah heinykuul jälgimäi robottu tulis. Sit algavuu tuate uvven opastundu, opastajale da opastujile. Vuotammo. Ližiä kuvua karjalankielenkodi.net/uudizet/ adresis.

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 1906
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Re: Robotiekkua 10-100 vuodehizile?

Viesti Kirjuttai mp » 06 08 2017, 20:57

Kursat lähtietäh uvvele kierroksele. Uvvistettuloi pluanoi voi lugie täs i täs. Ku vai suazin Martti Robotan. Yhten tiijon mugah se jo olis työnnetty matkah Edimburgaspäi, toizen tiijon mugah se vie vuottau pakiettah panendua. Erähät toizet se jo suadih.

Vastua viestih

Paikalolijat

Käyttäjii lugemas tädä forumulaudua: 1 da 0 gost'ua