Kuulumizii

Tänne paginat kuduat ei synnytä piälolijoih forumoih

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Kameran ies vikse eri dielo migu kamerattah. Ku ezmäi Juuli saneli ku kaksi jäiččiä pidäy, lykkäi net mollembat kerras mal'l'ah :lol: hos on aijembi maltanuh yhten kerralleh. Pidi uvvet ottua da uvvessah ruveta. Kameran fil'mates onnuako pakutah piäspäi kai tolku :P

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Nečidä drodžonvidejuo duumaijes juohtui mieleh, olis hyvä ku kentah maltajembi vie lopus lugis ohjehet. Ku nygöi on luajittu muga ku Juuli sanelou midä mal'l'ah panou, da sit vie loppuh riputtas kogo ohjehen, ga segi olis vie hyvä luvettunnu. Kengo suas lugiettuu da työnettyy meile hos iäniviestii? :)

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Rahvas puaksuh duumaijah ku se midä lapset tahtotah roindupäivänny on äijy midätah bobua. Juulinke egläi kylys istujes pagizimmo hänen roindupäiväh näh, kyzelin mittumiibo mielii hänel on sit päiväs. Häi sanoi ku mieldy myö hänele olis roindupäivänny tarita gostile hänen luajittuu muffinua, tortuu da muudu, da suaha podarkakse mitah moine reseptu, kudaman vuoh häi vois iče varustua syömisty. Sit jo erähile pagizin ku tahtotanneh Juulile hyviä mieldy roindupäivänny, luajikkah moine roindupäivykarti, kudamanke mitah kuuzivuodehizele pättävy reseptu kirjuttua, muudu podarkua ei pie

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Huomei meijän perehes on eziškolaniekku. Monis perehis suurembi muutos rodieu konzu škola algau, ku ollou lapsi olluh päivykois jo pienessäh da eziškola on sit samazes päivykois, da sit školah lähtijes kai on uuttu. No meil onnuako tulien vuvven školan algamine ei jo suurdu muutostu tuo sendäh ku nygöi on vägi suuri muutos, ku ei tulii eziškolaniekku ole olluh päivykois i menöy eziškolah, kudai ruadau meijän lähiškolas,sih školah tuliel vuvvel školniekakse menöy. Ylen äijän häi jo vuottau

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Juablokkua keräimmö varen'n'ah niškoi, da Juulile mieleh juohtui ku häi tahtos työndiä juablokkua syödäväkse Afrikkahgi. Pagizimmo sih näh, ku emmohäi voi juablokkua työndiä. Nygöi kypsät ollah, aku työndänöy kunnetahto, jo roijah pahat. Sit roih ideju, ku voimmohäi varen'n'ua luadie vähästy enämbi migu vaiku meijän pereheh niškoi, myvvä da niilöis suajut eurot käyttiä da ostua hos fruktupuuloi (ku on nämii ku ollou ristikanzu, kuduale nimidä ei pie, no himoitannou podarkua ostua, sanommo, kozan libo kanua voi ostua, ga nenne dengat mennäh "kozah" kelletah Afrikkah, sit samazes listas fruktupuudugi on

Käyttäjän avatar
mp
Viestit: 2105
Liittyi: 05 08 2008, 19:45

Vie on keziä jällel...

Viesti Kirjuttai mp »

Kuun peräs päivy rubieu pitkenemäh, ga vie on keziä jällel. Juoksutroppazen varrel vie kukitah "syvysmaidiezet" (Leóntodon autumnális) da pedrunnyblät pastetah kui päiväine. (Juoksemah lähtijes ähkiän avataran keppizet čuppuh da panen parran peittoh.)

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Ei vie ole Iivo sanonuh ni yhty sanua, no opittelou midätah. Tänäpäi minlienne tavaranke elostimmo, Iivo oijendi tavarua minule, minä järilleh hänele. Hänen sidä minule andajes sanoin ainos passibo. Häi midälienne omal kielel pagizi, kudakui "aitta", no tarkkah kaččeli minuu ainos ku sanoin passibo. Terväh vaihtoi Iivo sanua, sanoi "aitto" jättäjen suun avvoi pyöryzäkse, kui o-kirjaimen sanojes. Rouno ollus opitelluh sanuo passibo.Sit vie erähän kerdua ielleh järilleh tavarua oijendelimmo, minun sanojes "passibo", Iivon "aitto". Se vie jiäy nähtäväkse mit ollah Iivon enzimäzet sanat

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Äijänpäivän aigua on olluh ylen čoma siä. Se hyvin pädöy keviän pruazniekkua pruaznuijes, päiväine pastau da lämmittäy, kezä lähenöy. Vähästy enämbi nedäli tagaperin meijän pereheh puutui vaččutaudi, no ravieh tervehtyttih. Tänäpäi pidäy varustua jiäškuappah vuottamah tortua roindupäiväkse. Salmiakki-sanua vikse aijembigi olen mustelluh mibo se on karjalakse, no ei nygöigi mieleh juohtu. A kelle on salmiakki mieldy myö, sille ollou tämägi tortu (reseptu suomekse).

Maria

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Maria »

Egläi oli Juulin školahtuttavundupäivy, no školahäi jo on tuttavu, ku eziškola samaizes talois on. Ehtäl käimmö kirjastos. Juuli sanoi, ku tahtos anglien sanakirjua, ku vois enämbi paista heijän eziškolaryhmäs olijan opastajanke, kudai ei vie äijiä malta suomekse paista, angliekse pagizou lapsienke. Sit Juuli otti tukun hebotiedokirjua da anglienkielisty kirjua, ku tahtou "maalaisnaiseksi" da "kielitieteilijäksi"

Olói

Re: Kuulumizii

Viesti Kirjuttai Olói »

Kielinero on Juuli jo nygöi!

BUTTON_POST_REPLY